Advanced

En kändis resa över atlanten - En studie om kulturella faktorers inverkan på celebrity endorsement

Larsson, Sara LU and Wizander, Celine (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Öka förståelsen för vilken påverkan kulturella faktorer har på användningen och effektiviteten av celebrity endorsement i marknadsföring. Vidare vill vi bidra med kunskap om behovet av att anpassa utformningen av celebrity endorsement mellan olika marknader.

Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie med induktiv ansats. Studien är baserad på semistrukturerade djupintervjuer med branschpersoner samt kulturellt insatta konsumenter. Därtill har vi även genomfört fokusgruppsdiskussioner med svenska konsumenter. Vi har sedan ställt det empiriska resultatet i relation med tidigare studier och valda teorier.

Teoretiska perspektiv: Vårt teoretiska ramverk utgår huvudsakligen från teorier i celebrity endorsement, global... (More)
Syfte: Öka förståelsen för vilken påverkan kulturella faktorer har på användningen och effektiviteten av celebrity endorsement i marknadsföring. Vidare vill vi bidra med kunskap om behovet av att anpassa utformningen av celebrity endorsement mellan olika marknader.

Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie med induktiv ansats. Studien är baserad på semistrukturerade djupintervjuer med branschpersoner samt kulturellt insatta konsumenter. Därtill har vi även genomfört fokusgruppsdiskussioner med svenska konsumenter. Vi har sedan ställt det empiriska resultatet i relation med tidigare studier och valda teorier.

Teoretiska perspektiv: Vårt teoretiska ramverk utgår huvudsakligen från teorier i celebrity endorsement, global marknadsföring och Hofstedes kulturella dimensioner.

Empiri: Vår primärdata samlades in genom djupintervjuer med branschpersoner från reklambyråer och ett företag med erfarenhet och insikt i celebrity endorsement. Konsumenternas uppfattning erhöll vi genom två djupintervjuer samt två fokusgruppdiskussioner. Vi valde även att nyttja tidigare studier för att stärka och komplettera vår egen empiri.

Slutsatser: Vi har konstaterat att det finns kulturella skillnader som påverkar effektiviteten av celebrity endorsement. Som en följd av detta ser vi att det är nödvändigt med en viss anpassning av celebrity endorsement när man riktar sig till konsumenter i olika kulturer. Framförallt i de fall ett företag går från att kommunicera med konsumenter i en maskulin kultur till att tilltala konsumenter i en feminin kultur. Graden av anpassning beror dock till stor del på vilket syfte företaget har med sin marknadsföringsstrategi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Sara LU and Wizander, Celine
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Celebrity endorsement, kultur, kulturell inverkan, anpassningsbehov, kändisuppfattning.
language
Swedish
id
2542590
date added to LUP
2012-06-19 13:35:14
date last changed
2012-06-19 13:35:14
@misc{2542590,
 abstract   = {Syfte: Öka förståelsen för vilken påverkan kulturella faktorer har på användningen och effektiviteten av celebrity endorsement i marknadsföring. Vidare vill vi bidra med kunskap om behovet av att anpassa utformningen av celebrity endorsement mellan olika marknader.
 
Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie med induktiv ansats. Studien är baserad på semistrukturerade djupintervjuer med branschpersoner samt kulturellt insatta konsumenter. Därtill har vi även genomfört fokusgruppsdiskussioner med svenska konsumenter. Vi har sedan ställt det empiriska resultatet i relation med tidigare studier och valda teorier. 
 
Teoretiska perspektiv: Vårt teoretiska ramverk utgår huvudsakligen från teorier i celebrity endorsement, global marknadsföring och Hofstedes kulturella dimensioner. 
 
Empiri: Vår primärdata samlades in genom djupintervjuer med branschpersoner från reklambyråer och ett företag med erfarenhet och insikt i celebrity endorsement. Konsumenternas uppfattning erhöll vi genom två djupintervjuer samt två fokusgruppdiskussioner. Vi valde även att nyttja tidigare studier för att stärka och komplettera vår egen empiri. 
 
Slutsatser: Vi har konstaterat att det finns kulturella skillnader som påverkar effektiviteten av celebrity endorsement. Som en följd av detta ser vi att det är nödvändigt med en viss anpassning av celebrity endorsement när man riktar sig till konsumenter i olika kulturer. Framförallt i de fall ett företag går från att kommunicera med konsumenter i en maskulin kultur till att tilltala konsumenter i en feminin kultur. Graden av anpassning beror dock till stor del på vilket syfte företaget har med sin marknadsföringsstrategi.},
 author    = {Larsson, Sara and Wizander, Celine},
 keyword   = {Celebrity endorsement,kultur,kulturell inverkan,anpassningsbehov,kändisuppfattning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kändis resa över atlanten - En studie om kulturella faktorers inverkan på celebrity endorsement},
 year     = {2012},
}