Advanced

H+ den toleranta staden

Rantamäki, Milma LU (2012) SGEL16 20121
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Helsingborg är en segregerad stad med många fysiska och mentala barriärer. Staden har sedan 1800-talet varit en delad stad med borgare i de norra delarna av staden och arbetarna i de södra delarna av staden. Trädgårdsgatan skär en gräns genom centrum och delar staden i Norr och Söder. Det finns också tydliga barriärer mellan öst och väst, då spårområde och trafikerade vägar delar staden. Söder och de östra delarna av Helsingborg är de socio-ekonomiska svaga delarna av staden. Man planerar nu att bygga ett nytt område, H+, i de södra delarna av Helsingborg. Man ska utnyttja gammalt hamnområde och bygga boende med havsutsikt och på det sättet spara viktigt åkermark. Man hoppas på att kunna integrera Söder med staden genom att bygga det nya... (More)
Helsingborg är en segregerad stad med många fysiska och mentala barriärer. Staden har sedan 1800-talet varit en delad stad med borgare i de norra delarna av staden och arbetarna i de södra delarna av staden. Trädgårdsgatan skär en gräns genom centrum och delar staden i Norr och Söder. Det finns också tydliga barriärer mellan öst och väst, då spårområde och trafikerade vägar delar staden. Söder och de östra delarna av Helsingborg är de socio-ekonomiska svaga delarna av staden. Man planerar nu att bygga ett nytt område, H+, i de södra delarna av Helsingborg. Man ska utnyttja gammalt hamnområde och bygga boende med havsutsikt och på det sättet spara viktigt åkermark. Man hoppas på att kunna integrera Söder med staden genom att bygga det nya området intill Söder. Genom att bilda nya stråk av vatten och grönska och genom att skapa nya mötesplatser ska man göra Helsingborg till en sammanhållen stad. Jag har gjort en semi-strukturerad intervju med fyra politiker i Helsingborg. De kommer från olika partier och sitter med i H+ delegationen. Jag har använt mig av tre teorier, den kreativa klassen, landskap som ideologi och gentrifiering som en urban strategi. Den kreativa klassen är enligt Richard Florida den absolut viktigaste gruppen människor som städer ska locka till sig. Har man en tolerant och kreativ miljö kommer människor med talang till staden. Med hjälp av en innovativ miljö kan sedan dessa kreativa människor locka till sig fler företag och arbetstillfällen. Ur landskapet kan man läsa flera olika saker, som exempelvis ideologier, hur människor på en plats lever. Smith skriver hur gentrifiering har blivit en urban strategi, gentrifiering sker allt oftare i städer och tränger ut människor ur städer där det exempelvis finns exklusiva arkitektoniska hus eller närhet till vatten. Genom att ta del av H+ offentliga dokument samt genom intervjuerna kan man tydligt se att visionerna för H+ är att locka till sig en kreativ klass som kan flytta till staden. H+ kommer troligen vara till för välbärgade människor och det kan bli svårt att locka till sig andra människor, då de inte känner samhörighet med stadsdelen. Man kan tydligt se hur landskapets ideologi har betydelse i Helsingborg genom exempelvis Trädgårdsgatan. Nu försöker Helsingborg bygga in en ny ideologi i H+. När H+ är klart hoppas politikerna att det ska ske en gentrifiering av Söder och omkringliggande områden, även om de inte uttryckligen använder ordet gentrifiering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rantamäki, Milma LU
supervisor
organization
course
SGEL16 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Landskap, Gentrifiering, Kreativa klassen
language
Swedish
additional info
Har fått tillåtelse av Statistikenheten i Helsingborg att använda deras copyrightskyddade kartor i min uppsats.
id
2594753
date added to LUP
2012-06-13 09:42:28
date last changed
2012-06-13 09:42:28
@misc{2594753,
 abstract   = {Helsingborg är en segregerad stad med många fysiska och mentala barriärer. Staden har sedan 1800-talet varit en delad stad med borgare i de norra delarna av staden och arbetarna i de södra delarna av staden. Trädgårdsgatan skär en gräns genom centrum och delar staden i Norr och Söder. Det finns också tydliga barriärer mellan öst och väst, då spårområde och trafikerade vägar delar staden. Söder och de östra delarna av Helsingborg är de socio-ekonomiska svaga delarna av staden. Man planerar nu att bygga ett nytt område, H+, i de södra delarna av Helsingborg. Man ska utnyttja gammalt hamnområde och bygga boende med havsutsikt och på det sättet spara viktigt åkermark. Man hoppas på att kunna integrera Söder med staden genom att bygga det nya området intill Söder. Genom att bilda nya stråk av vatten och grönska och genom att skapa nya mötesplatser ska man göra Helsingborg till en sammanhållen stad. Jag har gjort en semi-strukturerad intervju med fyra politiker i Helsingborg. De kommer från olika partier och sitter med i H+ delegationen. Jag har använt mig av tre teorier, den kreativa klassen, landskap som ideologi och gentrifiering som en urban strategi. Den kreativa klassen är enligt Richard Florida den absolut viktigaste gruppen människor som städer ska locka till sig. Har man en tolerant och kreativ miljö kommer människor med talang till staden. Med hjälp av en innovativ miljö kan sedan dessa kreativa människor locka till sig fler företag och arbetstillfällen. Ur landskapet kan man läsa flera olika saker, som exempelvis ideologier, hur människor på en plats lever. Smith skriver hur gentrifiering har blivit en urban strategi, gentrifiering sker allt oftare i städer och tränger ut människor ur städer där det exempelvis finns exklusiva arkitektoniska hus eller närhet till vatten. Genom att ta del av H+ offentliga dokument samt genom intervjuerna kan man tydligt se att visionerna för H+ är att locka till sig en kreativ klass som kan flytta till staden. H+ kommer troligen vara till för välbärgade människor och det kan bli svårt att locka till sig andra människor, då de inte känner samhörighet med stadsdelen. Man kan tydligt se hur landskapets ideologi har betydelse i Helsingborg genom exempelvis Trädgårdsgatan. Nu försöker Helsingborg bygga in en ny ideologi i H+. När H+ är klart hoppas politikerna att det ska ske en gentrifiering av Söder och omkringliggande områden, även om de inte uttryckligen använder ordet gentrifiering.},
 author    = {Rantamäki, Milma},
 keyword   = {Landskap,Gentrifiering,Kreativa klassen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {H+ den toleranta staden},
 year     = {2012},
}