Advanced

Medborgardialog i den svenska kommunala planprocessen - En studie av medborgardeltagande med fokus på översiktsplanen och Partille kommun

Vind, Cecilia LU (2012) SGEL16 20121
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Att integrera medborgarna i den svenska kommunala planprocessen är både en skyldighet och en rättighet. Enligt lag ska medborgarna få insyn i planarbetet och få lämna synpunkter eller överklaga, men i det svenska demokratiska klimatet har kommuner också en fantastisk möjlighet i att låta sig inspireras och influeras av sina medborgare. En öppen process med ömsesidig respekt och intresse kan komma att påverka samhällsbyggnaden mot en positiv gemensam framtid.
Under min tio veckor långa praktik på planavdelningen i Partille kommun i Västra Götaland under våren 2012 har jag kommit att bli intresserad av det lokala arbetet. Partille kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan samt tagit fram en fördjupad översiktsplan. Det politiska... (More)
Att integrera medborgarna i den svenska kommunala planprocessen är både en skyldighet och en rättighet. Enligt lag ska medborgarna få insyn i planarbetet och få lämna synpunkter eller överklaga, men i det svenska demokratiska klimatet har kommuner också en fantastisk möjlighet i att låta sig inspireras och influeras av sina medborgare. En öppen process med ömsesidig respekt och intresse kan komma att påverka samhällsbyggnaden mot en positiv gemensam framtid.
Under min tio veckor långa praktik på planavdelningen i Partille kommun i Västra Götaland under våren 2012 har jag kommit att bli intresserad av det lokala arbetet. Partille kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan samt tagit fram en fördjupad översiktsplan. Det politiska målet är att få en modern uppdaterad plan som fokuserar på processen fram till resultatet och innefattar ett medborgardeltagande.

Jag har genomfört en litteraturstudie angående arbetet med medborgardeltagande i den svenska kommunala planprocessen. Jag har studerat bakgrunden till det svenska förhållningssättet samt satt detta i relation till Partille kommun och arbetet med översiktsplanen. Uppsatsen behandlar det teoretiska ramverk som understödjer medborgarnas involvering i lokalpolitik och planläggning samt redovisar ett antal etablerade metoder.

Även om medborgarinflytande inte är en helt integrerad del av den svenska representativa demokratin är det inget nytt fenomen eller något som inte redan sker både formellt och informellt. Att genomföra någon form av medborgardeltagande i den kommunala styrningen är en process som kräver ett noggrant arbete. För att säkerställa att de stora investeringar som kommer att genomföras i Partille kommun inom de närmaste åren, inte blir misslyckade ur ett socialt perspektiv kan kommunen jobba med medborgarinflytande. Det är ett bra tillfälle för Partille kommun att börja samarbeta med medborgarna i planprocesser och öppna upp för nya idéer och förslag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vind, Cecilia LU
supervisor
organization
course
SGEL16 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Översiktsplan, Medborgardialog, Partille, Medborgardeltagande, Medborgarinflytande
language
Swedish
id
2594980
date added to LUP
2012-06-12 07:50:29
date last changed
2012-06-12 07:50:29
@misc{2594980,
 abstract   = {Att integrera medborgarna i den svenska kommunala planprocessen är både en skyldighet och en rättighet. Enligt lag ska medborgarna få insyn i planarbetet och få lämna synpunkter eller överklaga, men i det svenska demokratiska klimatet har kommuner också en fantastisk möjlighet i att låta sig inspireras och influeras av sina medborgare. En öppen process med ömsesidig respekt och intresse kan komma att påverka samhällsbyggnaden mot en positiv gemensam framtid. 
Under min tio veckor långa praktik på planavdelningen i Partille kommun i Västra Götaland under våren 2012 har jag kommit att bli intresserad av det lokala arbetet. Partille kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan samt tagit fram en fördjupad översiktsplan. Det politiska målet är att få en modern uppdaterad plan som fokuserar på processen fram till resultatet och innefattar ett medborgardeltagande. 

Jag har genomfört en litteraturstudie angående arbetet med medborgardeltagande i den svenska kommunala planprocessen. Jag har studerat bakgrunden till det svenska förhållningssättet samt satt detta i relation till Partille kommun och arbetet med översiktsplanen. Uppsatsen behandlar det teoretiska ramverk som understödjer medborgarnas involvering i lokalpolitik och planläggning samt redovisar ett antal etablerade metoder. 

Även om medborgarinflytande inte är en helt integrerad del av den svenska representativa demokratin är det inget nytt fenomen eller något som inte redan sker både formellt och informellt. Att genomföra någon form av medborgardeltagande i den kommunala styrningen är en process som kräver ett noggrant arbete. För att säkerställa att de stora investeringar som kommer att genomföras i Partille kommun inom de närmaste åren, inte blir misslyckade ur ett socialt perspektiv kan kommunen jobba med medborgarinflytande. Det är ett bra tillfälle för Partille kommun att börja samarbeta med medborgarna i planprocesser och öppna upp för nya idéer och förslag.},
 author    = {Vind, Cecilia},
 keyword   = {Översiktsplan,Medborgardialog,Partille,Medborgardeltagande,Medborgarinflytande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medborgardialog i den svenska kommunala planprocessen - En studie av medborgardeltagande med fokus på översiktsplanen och Partille kommun},
 year     = {2012},
}