Advanced

Det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet - och dess förhållande till räntesnurrorna

Persson, Tonie LU (2011) HARH10 20121
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Retroaktivitetsförbudet inom skatterätten instiftades 1980 och innebär ett förbud mot att införa skattelag med retroaktiv verkan. Inspirationen kom från straffrätten i vilken principen om förbud mot retroaktiv lag länge hade varit förhärskande.

Retroaktivitetsförbudet har med sin ställning som grundlag hög formell status i det svenska rättsväsendet vilket borde borga för att både domstolar och lagstiftare gör sitt yttersta för att agera i dess anda. Dessvärre kan det konstateras att retroaktivitetsförbudet inte är så helstäckande som en ren genomläsning av lagtexten kan göra gällande. För att lagen ska kunna leva upp till de principer som dess förarbeten ger uttryck för rörande t.ex. förutsebarhet så krävs att lagen ses över.

Under... (More)
Retroaktivitetsförbudet inom skatterätten instiftades 1980 och innebär ett förbud mot att införa skattelag med retroaktiv verkan. Inspirationen kom från straffrätten i vilken principen om förbud mot retroaktiv lag länge hade varit förhärskande.

Retroaktivitetsförbudet har med sin ställning som grundlag hög formell status i det svenska rättsväsendet vilket borde borga för att både domstolar och lagstiftare gör sitt yttersta för att agera i dess anda. Dessvärre kan det konstateras att retroaktivitetsförbudet inte är så helstäckande som en ren genomläsning av lagtexten kan göra gällande. För att lagen ska kunna leva upp till de principer som dess förarbeten ger uttryck för rörande t.ex. förutsebarhet så krävs att lagen ses över.

Under dess drygt 30-åriga existens har en domstol bara vid ett tillfälle ansett att en lag i sig strider mot retroaktivitetsförbudet, andra fall där retroaktivitet konstaterats har rört tillämpningen av lagen inte lagen i sig. Anledningen till detta är till stor del att retroaktivitetsförbudet bara täcker s.k. äkta retroaktivitet och inte den betydligt vanligare oäkta retroaktiviteten. Det är inte helt otänkbart att domstolarna i vissa fall har valt att göra en fiskal tolkning vilket innebär att de ofta har tolkat retroaktivitetsförbudet väldigt strikt. Borttagande av uppenbarhetsrekvisitet ur RF bör rimligtvis leda till en större tillämpning av retroaktivitetsförbudet fortsättningsvis.

Från lagstiftarens sida kan vi se både uppenbara försöka att kringgå retroaktivitetsförbudet men också en positiv effekt i form av att frågorna om retroaktivitet har lyfts i förarbeten och att lagstiftaren ofta valt att välja lösningar för att undvika retroaktiv lagstiftning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Tonie LU
supervisor
organization
course
HARH10 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Retroaktivitetsförbudet, räntesnurror
language
Swedish
id
2621086
date added to LUP
2012-06-08 11:59:02
date last changed
2012-06-08 11:59:02
@misc{2621086,
 abstract   = {Retroaktivitetsförbudet inom skatterätten instiftades 1980 och innebär ett förbud mot att införa skattelag med retroaktiv verkan. Inspirationen kom från straffrätten i vilken principen om förbud mot retroaktiv lag länge hade varit förhärskande.

Retroaktivitetsförbudet har med sin ställning som grundlag hög formell status i det svenska rättsväsendet vilket borde borga för att både domstolar och lagstiftare gör sitt yttersta för att agera i dess anda. Dessvärre kan det konstateras att retroaktivitetsförbudet inte är så helstäckande som en ren genomläsning av lagtexten kan göra gällande. För att lagen ska kunna leva upp till de principer som dess förarbeten ger uttryck för rörande t.ex. förutsebarhet så krävs att lagen ses över.

Under dess drygt 30-åriga existens har en domstol bara vid ett tillfälle ansett att en lag i sig strider mot retroaktivitetsförbudet, andra fall där retroaktivitet konstaterats har rört tillämpningen av lagen inte lagen i sig. Anledningen till detta är till stor del att retroaktivitetsförbudet bara täcker s.k. äkta retroaktivitet och inte den betydligt vanligare oäkta retroaktiviteten. Det är inte helt otänkbart att domstolarna i vissa fall har valt att göra en fiskal tolkning vilket innebär att de ofta har tolkat retroaktivitetsförbudet väldigt strikt. Borttagande av uppenbarhetsrekvisitet ur RF bör rimligtvis leda till en större tillämpning av retroaktivitetsförbudet fortsättningsvis.

Från lagstiftarens sida kan vi se både uppenbara försöka att kringgå retroaktivitetsförbudet men också en positiv effekt i form av att frågorna om retroaktivitet har lyfts i förarbeten och att lagstiftaren ofta valt att välja lösningar för att undvika retroaktiv lagstiftning.},
 author    = {Persson, Tonie},
 keyword   = {Retroaktivitetsförbudet,räntesnurror},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet - och dess förhållande till räntesnurrorna},
 year     = {2011},
}