Advanced

Sammanställning och utvärdering av kemiska grundvattenprover inom H+ området i Helsingborg

Ren, Tina LU (2011) MVEK02 20112
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
H+ projektet i Helsingborg är ett stadsförnyelseprojekt som omfattar den centrala södra delen av staden. Projektet startades år 2002 och merparten förväntas vara bebyggt med bostäder, kontor och offentlig service år 2035. En miljon kvadratmeter mark som tidigare använts som hamn- och industriområde ska utvecklas, förnyas och länkas samman med centrum, söder och omkringliggande områden. Det första steget mot H+ blir att bygga en järnväg under mark, Södertunneln. Med detta kan markområden som i dagsläget är svåra att utnyttja blir attraktiva och lättillgängliga, samtidigt som den befintliga staden på ett naturligt sätt kan smälta samman med det nya H+ området.
I detta arbete har tidigare tagna grundvattenprover inom delar av H+ området... (More)
H+ projektet i Helsingborg är ett stadsförnyelseprojekt som omfattar den centrala södra delen av staden. Projektet startades år 2002 och merparten förväntas vara bebyggt med bostäder, kontor och offentlig service år 2035. En miljon kvadratmeter mark som tidigare använts som hamn- och industriområde ska utvecklas, förnyas och länkas samman med centrum, söder och omkringliggande områden. Det första steget mot H+ blir att bygga en järnväg under mark, Södertunneln. Med detta kan markområden som i dagsläget är svåra att utnyttja blir attraktiva och lättillgängliga, samtidigt som den befintliga staden på ett naturligt sätt kan smälta samman med det nya H+ området.
I detta arbete har tidigare tagna grundvattenprover inom delar av H+ området sammanställts och utvärderats. De parametrar som analyserats är metaller, alifatiska och aromatiska kolväten, PAH samt klorerade kolväten. Dessa har jämförts med riktvärden för respektive parameter för att se vilka provpunkter som överskrider.
Delar av H+ området är förorenat med alifatiska och aromatiska kolväten, summa cancerogena PAH och summa övriga PAH samt av diverse tungmetaller. Inom 20 utav 26 undersökta fastigheter/områden påträffades parametrar i grundvattnet som överskred riktvärden för allvarlig påverkan. Dessa härstammar troligtvis främst från de förorenade fyllnadsmassorna.
Föroreningar med halter som överskred riktvärden för allvarlig påverkan förekom främst inom delområdet Södra hamnen. För PAH har även höga halter uppmätts i delar av delområdet Bangården-Planteringen. Mycket kraftigt förhöjda tungmetall halter påträffades i Castor & Pollux, Oljehamnen, Polisen 1, Söder 1:100 och Valsen 1, medan alifatiska och aromatiska kolväten förekom inom Arabien 9, Oljehamnen samt Söder 1:100. Höga summa cancerogena och övriga PAH halter uppmättes bl a i Hermes 11, Längs järnvägen, Volten 2 mm. Summa cancerogena PAH är även den parameter som påträffats flest gånger över nivån för allvarlig påverkan inom undersökningsområdena. Dock påträffades inga allvarligt förhöjda halter av klorerade kolväten.
Flera fastigheter/områden har redan efterbehandlats; Castor & Pollux, Hermes 11, Polisen 1, Sjögatan, Valsen 1 och Volten 2. Trots detta har fortfarande höga halter av parametrar uppmätts i grundvattnet.
Då hela H+ området inte blivit undersökt tillsammans med kunskapsbrist vad gäller bl a den framtida markanvändningen, föroreningarnas ursprung etc. är det svårt att exakt bedöma hur föroreningssituationen för grundvattnet ser ut för hela området. Dock kan man få en generell inblick utifrån redan gjorda undersökningar inom delar av området. Ytterligare studier, kompletteringar och provtagningar för H+ kommer att behövas göras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ren, Tina LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
2628327
date added to LUP
2012-06-01 14:12:43
date last changed
2012-06-01 14:12:43
@misc{2628327,
 abstract   = {H+ projektet i Helsingborg är ett stadsförnyelseprojekt som omfattar den centrala södra delen av staden. Projektet startades år 2002 och merparten förväntas vara bebyggt med bostäder, kontor och offentlig service år 2035. En miljon kvadratmeter mark som tidigare använts som hamn- och industriområde ska utvecklas, förnyas och länkas samman med centrum, söder och omkringliggande områden. Det första steget mot H+ blir att bygga en järnväg under mark, Södertunneln. Med detta kan markområden som i dagsläget är svåra att utnyttja blir attraktiva och lättillgängliga, samtidigt som den befintliga staden på ett naturligt sätt kan smälta samman med det nya H+ området.
I detta arbete har tidigare tagna grundvattenprover inom delar av H+ området sammanställts och utvärderats. De parametrar som analyserats är metaller, alifatiska och aromatiska kolväten, PAH samt klorerade kolväten. Dessa har jämförts med riktvärden för respektive parameter för att se vilka provpunkter som överskrider. 
Delar av H+ området är förorenat med alifatiska och aromatiska kolväten, summa cancerogena PAH och summa övriga PAH samt av diverse tungmetaller. Inom 20 utav 26 undersökta fastigheter/områden påträffades parametrar i grundvattnet som överskred riktvärden för allvarlig påverkan. Dessa härstammar troligtvis främst från de förorenade fyllnadsmassorna. 
Föroreningar med halter som överskred riktvärden för allvarlig påverkan förekom främst inom delområdet Södra hamnen. För PAH har även höga halter uppmätts i delar av delområdet Bangården-Planteringen. Mycket kraftigt förhöjda tungmetall halter påträffades i Castor & Pollux, Oljehamnen, Polisen 1, Söder 1:100 och Valsen 1, medan alifatiska och aromatiska kolväten förekom inom Arabien 9, Oljehamnen samt Söder 1:100. Höga summa cancerogena och övriga PAH halter uppmättes bl a i Hermes 11, Längs järnvägen, Volten 2 mm. Summa cancerogena PAH är även den parameter som påträffats flest gånger över nivån för allvarlig påverkan inom undersökningsområdena. Dock påträffades inga allvarligt förhöjda halter av klorerade kolväten.
Flera fastigheter/områden har redan efterbehandlats; Castor & Pollux, Hermes 11, Polisen 1, Sjögatan, Valsen 1 och Volten 2. Trots detta har fortfarande höga halter av parametrar uppmätts i grundvattnet.
Då hela H+ området inte blivit undersökt tillsammans med kunskapsbrist vad gäller bl a den framtida markanvändningen, föroreningarnas ursprung etc. är det svårt att exakt bedöma hur föroreningssituationen för grundvattnet ser ut för hela området. Dock kan man få en generell inblick utifrån redan gjorda undersökningar inom delar av området. Ytterligare studier, kompletteringar och provtagningar för H+ kommer att behövas göras.},
 author    = {Ren, Tina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sammanställning och utvärdering av kemiska grundvattenprover inom H+ området i Helsingborg},
 year     = {2011},
}