Advanced

Det digitala fikarummet

Hägg, Andreas LU (2012) SKOM12 20121
Department of Strategic Communication
Abstract
This thesis focuses on how learning take place on an internal web 2.0-platform in a global organization when employees collaborate and share knowledge with each other. The packaging company Tetra Pak and the web 2.0-platform Yammer con-stitutes a case study, in order to get an in depth understanding of how employees interact on such platforms.

By studying the conversations on Yammer and interviewing users at Tetra Pak, I provide insights of how organizations can benefit from this informal, online communication. The results from the content analysis show that informal learning takes place on the platform when users share knowledge and openly discuss work-related issues. The interviews provide additional information that employees see... (More)
This thesis focuses on how learning take place on an internal web 2.0-platform in a global organization when employees collaborate and share knowledge with each other. The packaging company Tetra Pak and the web 2.0-platform Yammer con-stitutes a case study, in order to get an in depth understanding of how employees interact on such platforms.

By studying the conversations on Yammer and interviewing users at Tetra Pak, I provide insights of how organizations can benefit from this informal, online communication. The results from the content analysis show that informal learning takes place on the platform when users share knowledge and openly discuss work-related issues. The interviews provide additional information that employees see internal networking and easy access to participant generated knowledge as sub-stantial benefits. The main conclusion is that web 2.0-platforms can be seen as digital coffee rooms, where employees learn from each other in their informal, so-cial interactions. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats fokuserar på hur lärande äger rum på en intern web 2.0-plattform i en global organisation när anställda utbyter kunskap och samarbetar med var-andra. Förpackningsföretaget Tetra Pak och web 2.0-plattformen Yammer utgör en fallstudie, för att kunna nå en djupgående förståelse för hur anställda interage-rar på plattformer av denna karaktär.

Genom att studera de konversationer som äger rum på Yammer och genom att intervjua användare, kan jag leverera en inblick i hur organisationer kan dra nytta av informell, online-kommunikation. Resultaten från innehållsanalysen visar att informellt lärande äger rum på plattformen när användare delar kunskap samt öppet diskuterar jobbrelaterade frågor med varandra. Intervjuerna bidrar med... (More)
Denna uppsats fokuserar på hur lärande äger rum på en intern web 2.0-plattform i en global organisation när anställda utbyter kunskap och samarbetar med var-andra. Förpackningsföretaget Tetra Pak och web 2.0-plattformen Yammer utgör en fallstudie, för att kunna nå en djupgående förståelse för hur anställda interage-rar på plattformer av denna karaktär.

Genom att studera de konversationer som äger rum på Yammer och genom att intervjua användare, kan jag leverera en inblick i hur organisationer kan dra nytta av informell, online-kommunikation. Resultaten från innehållsanalysen visar att informellt lärande äger rum på plattformen när användare delar kunskap samt öppet diskuterar jobbrelaterade frågor med varandra. Intervjuerna bidrar med yt-terligare information om att internt nätverkande och lättillgänglig, deltagargenere-rad kunskap ses som betydande fördelar. Den huvudsakliga slutsatsen är att web 2.0-plattformar kan ses som digitala fikarum, där anställda lär sig av varandra i in-formella, sociala interaktioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hägg, Andreas LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie av en web 2.0-plattform som verktyg för lärande inom en organisation
course
SKOM12 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Web 2.0, informal learning, informal communication, Communities of practice, Hallways of learning, knowledge sharing, collaboration, Yammer, Tetra Pak
language
Swedish
id
2688747
date added to LUP
2012-08-29 10:52:32
date last changed
2014-09-04 08:36:22
@misc{2688747,
 abstract   = {This thesis focuses on how learning take place on an internal web 2.0-platform in a global organization when employees collaborate and share knowledge with each other. The packaging company Tetra Pak and the web 2.0-platform Yammer con-stitutes a case study, in order to get an in depth understanding of how employees interact on such platforms.

By studying the conversations on Yammer and interviewing users at Tetra Pak, I provide insights of how organizations can benefit from this informal, online communication. The results from the content analysis show that informal learning takes place on the platform when users share knowledge and openly discuss work-related issues. The interviews provide additional information that employees see internal networking and easy access to participant generated knowledge as sub-stantial benefits. The main conclusion is that web 2.0-platforms can be seen as digital coffee rooms, where employees learn from each other in their informal, so-cial interactions.},
 author    = {Hägg, Andreas},
 keyword   = {Web 2.0,informal learning,informal communication,Communities of practice,Hallways of learning,knowledge sharing,collaboration,Yammer,Tetra Pak},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det digitala fikarummet},
 year     = {2012},
}