Advanced

Den nya Försvarsmakten: En studie om en myndighets förändrade kommunikation

Qeriqi, Edona LU and Saarela, Anneli LU (2012) SKOM12 20121
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Titel: Den nya Försvarsmakten: En studie om en myndighets förändrade kommunikation.

Problem: Den offentliga sektorn har under senaste decenniet ställts inför en allt större marknadsorientering och ett snabbt förändrande samhälle. Dessa förändringar skapar nya utmaningar och behov för det strategiska kommunikationsarbetet. Det är därför intressant att studera hur en myndighet som Försvarsmakten bedriver kommunikationsarbete i en allt mer marknadsorienterad värld.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och analysera hur Försvarsmaktens kommunikation har påverkats då myndigheten ställs inför nya förutsättningar och vilka drivkrafterna är för en förändrad kommunikation.

Metod: Kvalitativ riktad dokumentanalys samt intervjuer.... (More)
Titel: Den nya Försvarsmakten: En studie om en myndighets förändrade kommunikation.

Problem: Den offentliga sektorn har under senaste decenniet ställts inför en allt större marknadsorientering och ett snabbt förändrande samhälle. Dessa förändringar skapar nya utmaningar och behov för det strategiska kommunikationsarbetet. Det är därför intressant att studera hur en myndighet som Försvarsmakten bedriver kommunikationsarbete i en allt mer marknadsorienterad värld.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och analysera hur Försvarsmaktens kommunikation har påverkats då myndigheten ställs inför nya förutsättningar och vilka drivkrafterna är för en förändrad kommunikation.

Metod: Kvalitativ riktad dokumentanalys samt intervjuer. Dokumenten utgörs av styrande kommunikationsdokument och intervjuerna har genomförts med anställda på Försvarsmakten informationsstab.

Slutsats: Det går att se stora förändringar i Försvarsmaktens kommunikationsarbete. Myndigheten har fått ett nytt uppdrag och därmed ett nytt syfte som behöver kommuniceras. Vi ser tydligt att kommunikationen har ett större expressivt och relationsskapande fokus. Förändringar som den som kan ses hos Försvarsmakten beror på flera parallellt verkande påverkansfaktorer. Myndigheterna måste se till sina egna förutsättningar – om förändringar i kommunikationen tas alltför lättvindigt kommer vi få myndigheter med kommunikation som saknar betydelse och strategisk förankring. (Less)
Abstract
Title: The Swedish Armed Forces: a study on the changing communication of a public authority.

Problem: In recent decades the public sector has been faced with an increasing market orientation and a rapidly changing society. These changes can be assumed to create new demands as well as major changes to the work of strategic communications. Thus, it is interesting to study how an authority, as The Swedish Armed Forces, carries out the communication work in an increasingly market-oriented world.

Purpose: The aim of this paper is to study and analyse how the Swedish Armed Forces’ communication has been affected as the agency is faced with new realities and what the key motives are for a change in communication.

Method: Document... (More)
Title: The Swedish Armed Forces: a study on the changing communication of a public authority.

Problem: In recent decades the public sector has been faced with an increasing market orientation and a rapidly changing society. These changes can be assumed to create new demands as well as major changes to the work of strategic communications. Thus, it is interesting to study how an authority, as The Swedish Armed Forces, carries out the communication work in an increasingly market-oriented world.

Purpose: The aim of this paper is to study and analyse how the Swedish Armed Forces’ communication has been affected as the agency is faced with new realities and what the key motives are for a change in communication.

Method: Document analysis, in the form of qualitative targeted content analysis, and interviews. The documents consist of communications documents and interviews have been conducted with employees of the Swedish Armed Forces’ communications headquarter.

Conclusions: We have identified changes in the communication of the Swedish Armed Forces. The organisation faces a new assignment and thus a new purpose that needs to be communicated. At the same time, the development of new technologies has resulted in new channels that create new ways of communicating. We argue that public authorities in general must identify a purpose with their communication as they are faced with changes affecting the communication, this in order to avoid filling their channels with empty content. Public authorities in large must work with their existing conditions – if changes in the work with communication are taken too lightly, we will face government authorities with communications without strategic anchorage. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Qeriqi, Edona LU and Saarela, Anneli LU
supervisor
organization
course
SKOM12 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Strategic communication, Swedish Armed Forces, public sector, New Public Management, market orientation, expressive communication, relations. Strategisk kommunikation, Försvarsmakten, offentlig sektor, marknadsorientering, expressiv kommunikation, relation.
language
Swedish
id
2688798
date added to LUP
2012-08-29 10:52:56
date last changed
2014-09-04 08:36:18
@misc{2688798,
 abstract   = {Title: The Swedish Armed Forces: a study on the changing communication of a public authority.

Problem: In recent decades the public sector has been faced with an increasing market orientation and a rapidly changing society. These changes can be assumed to create new demands as well as major changes to the work of strategic communications. Thus, it is interesting to study how an authority, as The Swedish Armed Forces, carries out the communication work in an increasingly market-oriented world.

Purpose: The aim of this paper is to study and analyse how the Swedish Armed Forces’ communication has been affected as the agency is faced with new realities and what the key motives are for a change in communication.

Method: Document analysis, in the form of qualitative targeted content analysis, and interviews. The documents consist of communications documents and interviews have been conducted with employees of the Swedish Armed Forces’ communications headquarter.

Conclusions: We have identified changes in the communication of the Swedish Armed Forces. The organisation faces a new assignment and thus a new purpose that needs to be communicated. At the same time, the development of new technologies has resulted in new channels that create new ways of communicating. We argue that public authorities in general must identify a purpose with their communication as they are faced with changes affecting the communication, this in order to avoid filling their channels with empty content. Public authorities in large must work with their existing conditions – if changes in the work with communication are taken too lightly, we will face government authorities with communications without strategic anchorage.},
 author    = {Qeriqi, Edona and Saarela, Anneli},
 keyword   = {Strategic communication,Swedish Armed Forces,public sector,New Public Management,market orientation,expressive communication,relations. Strategisk kommunikation,Försvarsmakten,offentlig sektor,marknadsorientering,expressiv kommunikation,relation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den nya Försvarsmakten: En studie om en myndighets förändrade kommunikation},
 year     = {2012},
}