Advanced

Från kommunikation till handling - PR som strategiskt verktyg för att främja medborgardeltagande

Svensson, Emelie LU (2012) SKOM12 20121
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Vi ser idag en samhällsutveckling där medborgare i allt större utsträckning tappar förtroendet för formella politiska organisationer, vilket ställer högre krav på nya strategier för att främja medborgardeltagande. Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer med tjänstemän och engagerade medborgare, med koppling till Malmö stads initiativ områdesprogram Herrgården, skapa en större förståelse för hur ett strategiskt användande av PR kan främja medborgardeltagande. En övergripande utgångspunkt är att tillit är en central aspekt för deltagande, då personer som litar på människor i sin omgivning tenderar att delta oftare i politiska sammanhang och sociala organisationer. Relationer och tillit är ömsesidigt förstärkande, varför... (More)
Vi ser idag en samhällsutveckling där medborgare i allt större utsträckning tappar förtroendet för formella politiska organisationer, vilket ställer högre krav på nya strategier för att främja medborgardeltagande. Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer med tjänstemän och engagerade medborgare, med koppling till Malmö stads initiativ områdesprogram Herrgården, skapa en större förståelse för hur ett strategiskt användande av PR kan främja medborgardeltagande. En övergripande utgångspunkt är att tillit är en central aspekt för deltagande, då personer som litar på människor i sin omgivning tenderar att delta oftare i politiska sammanhang och sociala organisationer. Relationer och tillit är ömsesidigt förstärkande, varför relationsskapande mellan organisationer och dess publiker lyfts fram som en strategi för att stärka deltagandekulturer. Studien visar även på hur tillämpningen av PR som en diskursiv och utbildande praktik, kan främja fältets demokratiska potential. (Less)
Abstract
In today’s society we see a development where citizens are losing their trust in formal political organizations. This calls for new strategies with the purpose of promoting civic participation. Through qualitative interviews with local government officers and engaged citizens, connected to the City of Malmö’s initiative områdesprogram Herrgården, this study aims at creating a greater understanding of how a strategic implementation of PR can promote civic participation. Since people who trust others in their surroundings tend to participate more often in political contexts and social organizations, a general assumption is that trust is a central aspect of participation. Relationships and trust are mutually reinforcing why the nurturing of... (More)
In today’s society we see a development where citizens are losing their trust in formal political organizations. This calls for new strategies with the purpose of promoting civic participation. Through qualitative interviews with local government officers and engaged citizens, connected to the City of Malmö’s initiative områdesprogram Herrgården, this study aims at creating a greater understanding of how a strategic implementation of PR can promote civic participation. Since people who trust others in their surroundings tend to participate more often in political contexts and social organizations, a general assumption is that trust is a central aspect of participation. Relationships and trust are mutually reinforcing why the nurturing of organization-public relationships is presented as a strategy for strengthening participative cultures. The study also shows how the use of PR as a discursive and educating practice, can seize the fields democratic potential. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Emelie LU
supervisor
organization
alternative title
From communication to action - PR as a strategic tool for promoting community involvement
course
SKOM12 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
medborgarkulturer, public relations, diskurs, deltagande, dialog, makt
language
Swedish
id
2740276
date added to LUP
2012-08-29 10:53:36
date last changed
2014-09-04 08:36:18
@misc{2740276,
 abstract   = {In today’s society we see a development where citizens are losing their trust in formal political organizations. This calls for new strategies with the purpose of promoting civic participation. Through qualitative interviews with local government officers and engaged citizens, connected to the City of Malmö’s initiative områdesprogram Herrgården, this study aims at creating a greater understanding of how a strategic implementation of PR can promote civic participation. Since people who trust others in their surroundings tend to participate more often in political contexts and social organizations, a general assumption is that trust is a central aspect of participation. Relationships and trust are mutually reinforcing why the nurturing of organization-public relationships is presented as a strategy for strengthening participative cultures. The study also shows how the use of PR as a discursive and educating practice, can seize the fields democratic potential.},
 author    = {Svensson, Emelie},
 keyword   = {medborgarkulturer,public relations,diskurs,deltagande,dialog,makt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från kommunikation till handling - PR som strategiskt verktyg för att främja medborgardeltagande},
 year     = {2012},
}