Advanced

Du kan göra större skillnad än du tror (?)

Kvarnlöf, Gabriella LU (2012) MKVK03 20121
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Då människors vardagliga liv allt oftare genomsyras av medierat material är det viktigt att närmare studera hur detta material kan påverka människors verklighetsuppfattning. Denna studie granskar hur hjälporganisationer i sina kampanjfilmer väljer att porträttera lidande och medlidande. De sätt som kampanjfilmerna väljer att illustrera lidande och medlidande på får konsekvenser för hur betraktarna uppfattar hur verkligheten är beskaffad. Studien undersöker vilka semiotiska tekniker kampanjfilmerna använder sig av för att väcka känslan av moraliskt ansvar hos betraktarna av lidandet. Syftet har varit att blottlägga vilka underliggande budskap kampanjerna sänder ut. Detta har undersökts med hjälp av metoden kvalitativ innehållsanalys och... (More)
Då människors vardagliga liv allt oftare genomsyras av medierat material är det viktigt att närmare studera hur detta material kan påverka människors verklighetsuppfattning. Denna studie granskar hur hjälporganisationer i sina kampanjfilmer väljer att porträttera lidande och medlidande. De sätt som kampanjfilmerna väljer att illustrera lidande och medlidande på får konsekvenser för hur betraktarna uppfattar hur verkligheten är beskaffad. Studien undersöker vilka semiotiska tekniker kampanjfilmerna använder sig av för att väcka känslan av moraliskt ansvar hos betraktarna av lidandet. Syftet har varit att blottlägga vilka underliggande budskap kampanjerna sänder ut. Detta har undersökts med hjälp av metoden kvalitativ innehållsanalys och studiens empiriska material har utgetts av kampanjfilmerna Bli fadder i Plan (Plan), För varenda unge (Unicef) och Världen är upp och ner (Rädda Barnen).
De slutsatser och resultat som studien kommit fram till stödjer tidigare forskning angående medierat material och lidande. Kampanjfilmerna har visat sig sända ut känslor av både närhet och avstånd mellan de lidande och betraktarna av lidandet. Med hjälp av semiotiska strategier såsom ljussättning, bildspråk och ljud har de utövat en sorts medlidandets politik gentemot betraktarna för att väcka medkänsla. Det har även visat sig att kampanjfilmerna reproducerar myten om tredje världen som en mörk och farlig plats och västvärlden som ljus och trygg. Detta gör att filmerna även stärker ett ”vi” och ”dem”- tänkande där västvärlden ses som den normala och naturliga världen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kvarnlöf, Gabriella LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie av tre hjälporganisationers kampanjfilmer
course
MKVK03 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
semiotik, Unicef, Plan, Rädda Barnen, hjälporganisationer, kosmopolitism, proper distance, mediapolis, emergency news, politics of pity, compassion fatigue, lidande, medlidande, kampanjfilm, kvalitativ innehållsanalys, moral, etik - sociala aspekter
language
Swedish
id
2796196
date added to LUP
2012-06-13 11:48:04
date last changed
2014-09-04 08:35:58
@misc{2796196,
 abstract   = {Då människors vardagliga liv allt oftare genomsyras av medierat material är det viktigt att närmare studera hur detta material kan påverka människors verklighetsuppfattning. Denna studie granskar hur hjälporganisationer i sina kampanjfilmer väljer att porträttera lidande och medlidande. De sätt som kampanjfilmerna väljer att illustrera lidande och medlidande på får konsekvenser för hur betraktarna uppfattar hur verkligheten är beskaffad. Studien undersöker vilka semiotiska tekniker kampanjfilmerna använder sig av för att väcka känslan av moraliskt ansvar hos betraktarna av lidandet. Syftet har varit att blottlägga vilka underliggande budskap kampanjerna sänder ut. Detta har undersökts med hjälp av metoden kvalitativ innehållsanalys och studiens empiriska material har utgetts av kampanjfilmerna Bli fadder i Plan (Plan), För varenda unge (Unicef) och Världen är upp och ner (Rädda Barnen).
De slutsatser och resultat som studien kommit fram till stödjer tidigare forskning angående medierat material och lidande. Kampanjfilmerna har visat sig sända ut känslor av både närhet och avstånd mellan de lidande och betraktarna av lidandet. Med hjälp av semiotiska strategier såsom ljussättning, bildspråk och ljud har de utövat en sorts medlidandets politik gentemot betraktarna för att väcka medkänsla. Det har även visat sig att kampanjfilmerna reproducerar myten om tredje världen som en mörk och farlig plats och västvärlden som ljus och trygg. Detta gör att filmerna även stärker ett ”vi” och ”dem”- tänkande där västvärlden ses som den normala och naturliga världen.},
 author    = {Kvarnlöf, Gabriella},
 keyword   = {semiotik,Unicef,Plan,Rädda Barnen,hjälporganisationer,kosmopolitism,proper distance,mediapolis,emergency news,politics of pity,compassion fatigue,lidande,medlidande,kampanjfilm,kvalitativ innehållsanalys,moral,etik - sociala aspekter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Du kan göra större skillnad än du tror (?)},
 year     = {2012},
}