Advanced

Corporate Social Responsibility – En fallstudie om strategiska aktiviteter

Carlson, Adam LU ; Melin, Sara LU and Landström Petersen, Sigrid LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract
Purpose: The purpose is to determine whether there is empirical support for Bhattacharyyas (2010) framework by analyzing strategic CSR activities. Our goal is to determine whether the framework is a useful tool for strategic CSR activities.
Methodology: Our approach is based on a qualitative approach where four cases of CSR activities are chosen for a case study.
Theoretical perspectives: The thesis is based on the theoretical basis found in Bhattacharyyas (2010) scientific article - Exploring the concept of strategic corporate responsibility for an integrated perspective.
Empirical foundation: The empirical data is a description of four strategic CSR activities, found in three companies: Barista, Wihlborgs and HSB Skåne. The empirical... (More)
Purpose: The purpose is to determine whether there is empirical support for Bhattacharyyas (2010) framework by analyzing strategic CSR activities. Our goal is to determine whether the framework is a useful tool for strategic CSR activities.
Methodology: Our approach is based on a qualitative approach where four cases of CSR activities are chosen for a case study.
Theoretical perspectives: The thesis is based on the theoretical basis found in Bhattacharyyas (2010) scientific article - Exploring the concept of strategic corporate responsibility for an integrated perspective.
Empirical foundation: The empirical data is a description of four strategic CSR activities, found in three companies: Barista, Wihlborgs and HSB Skåne. The empirical material is based on interviews with people in leading positions and is presented from their perspective.
Conclusions: Our study indicates that there is a relatively high consistency between the framework and the empirical data, given the additions we considered was required. As a result of that the framework has an excessive exaggerated black or white perspective, we have been in need of a grading system. Furthermore, the framework ignores the big picture of organizations' CSR operations. (Less)
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att fastställa om det finns empiriskt stöd för Bhattacharyyas (2010) ramverk genom att analysera strategiska CSR-aktiviteter. Vårt mål är att utreda om ramverket är ett lämpligt verktyg för strategiskt CSR-arbete inom organisationer.
Metod: Vårt tillvägagångssätt är baserat på en kvalitativ ansats där fyra fall av CSR-aktiviteter är utvalda för en fallstudie.
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från den teoretiska bas som återfinns i Bhattacharyyas (2010) vetenskapliga artikel – Exploring the concept of strategic corporate responsibility for an integrated perspective.
Empiri: Empirin är en beskrivning av fyra strategiska CSR-aktiviteter, som återfinns inom tre företag: Barista, Wihlborgs och HSB Skåne. Empirin är... (More)
Syfte: Syftet är att fastställa om det finns empiriskt stöd för Bhattacharyyas (2010) ramverk genom att analysera strategiska CSR-aktiviteter. Vårt mål är att utreda om ramverket är ett lämpligt verktyg för strategiskt CSR-arbete inom organisationer.
Metod: Vårt tillvägagångssätt är baserat på en kvalitativ ansats där fyra fall av CSR-aktiviteter är utvalda för en fallstudie.
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från den teoretiska bas som återfinns i Bhattacharyyas (2010) vetenskapliga artikel – Exploring the concept of strategic corporate responsibility for an integrated perspective.
Empiri: Empirin är en beskrivning av fyra strategiska CSR-aktiviteter, som återfinns inom tre företag: Barista, Wihlborgs och HSB Skåne. Empirin är baserad på intervjuer med personer på ledande positioner och presenteras utifrån deras perspektiv.
Resultat: Vår studie visar en relativt hög överensstämmelse mellan ramverket och empiri, givet de tillägg vi har ansett vara behövliga. Till följd av att ramverket har ett alltför hårdraget svart eller vitt perspektiv har vi varit i behov av utveckla ett graderingssystem. Vidare förbiser ramverket helheten av organisationers CSR-arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlson, Adam LU ; Melin, Sara LU and Landström Petersen, Sigrid LU
supervisor
organization
alternative title
Corporate Social Responsibility – A case study about strategic activities
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, strategisk CSR, affärsmässig vinning, konceptuellt ramverk, Bhattacharyya, strategic CSR, business gain, conceptual framework
language
Swedish
id
2797030
date added to LUP
2012-06-19 09:31:13
date last changed
2012-06-19 09:31:13
@misc{2797030,
 abstract   = {Purpose: The purpose is to determine whether there is empirical support for Bhattacharyyas (2010) framework by analyzing strategic CSR activities. Our goal is to determine whether the framework is a useful tool for strategic CSR activities. 
Methodology: Our approach is based on a qualitative approach where four cases of CSR activities are chosen for a case study.
Theoretical perspectives: The thesis is based on the theoretical basis found in Bhattacharyyas (2010) scientific article - Exploring the concept of strategic corporate responsibility for an integrated perspective.
Empirical foundation: The empirical data is a description of four strategic CSR activities, found in three companies: Barista, Wihlborgs and HSB Skåne. The empirical material is based on interviews with people in leading positions and is presented from their perspective.
Conclusions: Our study indicates that there is a relatively high consistency between the framework and the empirical data, given the additions we considered was required. As a result of that the framework has an excessive exaggerated black or white perspective, we have been in need of a grading system. Furthermore, the framework ignores the big picture of organizations' CSR operations.},
 author    = {Carlson, Adam and Melin, Sara and Landström Petersen, Sigrid},
 keyword   = {CSR,strategisk CSR,affärsmässig vinning,konceptuellt ramverk,Bhattacharyya,strategic CSR,business gain,conceptual framework},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Corporate Social Responsibility – En fallstudie om strategiska aktiviteter},
 year     = {2012},
}