Advanced

Un amor silenciado: La relación amorosa en "Esbjerg, en la costa" de Juan Carlos Onetti

Jansson, Katja LU (2012) SPAK01 20121
Spanish Studies
Abstract (Swedish)
I kritiken av den uruguayanske författaren Juan Carlos Onetti förknippas ofta hans verk med pessimism, ångest, ensamhet och misslyckande. Den här uppsatsen utgår från observationen att kritiken av Onetti har tenderat att stagnera kring dessa koncept och att andra möjliga tolkningar följaktligen hamnar i skymundan. Novellen ”Esbjerg, en la costa” (1946) kan läsas med utgångspunkt i de nämnda koncepten, eller tvärtom främst som en kärlekshistoria. I uppsatsen analyseras de två huvudkaraktärernas beteenden, berättarens avgörande roll vad gäller att manipulera historien och, med utgångspunkt i några artiklar, hur den befintliga kritiken beskriver novellen. Analysen sker genom en närläsning av själva novellen i kontrast till kritiken, men också... (More)
I kritiken av den uruguayanske författaren Juan Carlos Onetti förknippas ofta hans verk med pessimism, ångest, ensamhet och misslyckande. Den här uppsatsen utgår från observationen att kritiken av Onetti har tenderat att stagnera kring dessa koncept och att andra möjliga tolkningar följaktligen hamnar i skymundan. Novellen ”Esbjerg, en la costa” (1946) kan läsas med utgångspunkt i de nämnda koncepten, eller tvärtom främst som en kärlekshistoria. I uppsatsen analyseras de två huvudkaraktärernas beteenden, berättarens avgörande roll vad gäller att manipulera historien och, med utgångspunkt i några artiklar, hur den befintliga kritiken beskriver novellen. Analysen sker genom en närläsning av själva novellen i kontrast till kritiken, men också med andra onettianska verk, för att nå en bredare förståelse. Den kvinnliga huvudpersonen i ”Esbjerg, en la costa” stämmer inte överens med den arketypiska bilden av Onettis kvinnor i allmänhet – figurer utan personliga egenskaper och som endast förekommer som attribut åt de manliga personerna. En av uppsatsens slutsatser är emellertid att berättaren, på grund av sin egen cynism och oförmåga att förstå, feltolkar händelserna, vilket leder till en fullkomlig förvanskning av kärlekshistorien – något som i sig gör relationen mellan läsare och novell högst problematisk. (Less)
Abstract (Spanish)
En la crítica de la obra del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, su mundo frecuentemente se asocia con el pesimismo, la angustia, la soledad y el fracaso. Esta tesina parte de la observación de que la crítica sobre Onetti ha tendido a estancarse en torno a estos conceptos, y, por consiguiente, que otras lecturas posibles se han relegado a un segundo plano. El cuento “Esbjerg, en la costa” (1946) se puede leer a partir de los conceptos mencionados, o, al contrario y ante todo, como una historia de amor. En la tesina se analizan las actitudes de los dos protagonistas, el papel crucial que tiene el narrador al manipular la historia y, partiendo de algunos artículos, cómo la crítica ya existente analiza el cuento. El análisis se lleva a cabo... (More)
En la crítica de la obra del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, su mundo frecuentemente se asocia con el pesimismo, la angustia, la soledad y el fracaso. Esta tesina parte de la observación de que la crítica sobre Onetti ha tendido a estancarse en torno a estos conceptos, y, por consiguiente, que otras lecturas posibles se han relegado a un segundo plano. El cuento “Esbjerg, en la costa” (1946) se puede leer a partir de los conceptos mencionados, o, al contrario y ante todo, como una historia de amor. En la tesina se analizan las actitudes de los dos protagonistas, el papel crucial que tiene el narrador al manipular la historia y, partiendo de algunos artículos, cómo la crítica ya existente analiza el cuento. El análisis se lleva a cabo a través de una lectura atenta del propio cuento que se compagina con otras lecturas críticas, pero también con otras obras onettianas, para llegar a una comprensión más amplia. La protagonista de “Esbjerg, en la costa” no corresponde a la imagen arquetípica de personajes femeninos onettianos en general – personajes sin características propias y que figuran sólo en función de los personajes masculinos. Sin embargo, en la tesina se concluye que debido a su propio cinismo e incapacidad de entender, el narrador interpreta mal los sucesos, lo cual resulta en una tergiversación completa de la historia de amor – algo que en sí hace sumamente problemática la relación entre el lector y el cuento. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Katja LU
supervisor
organization
course
SPAK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
amor, cinismo, cuento, desamor, “Esbjerg, en la costa”, Juan Carlos Onetti, metacrítica, narrador manipulador, nostalgia
language
Spanish
id
2797871
date added to LUP
2012-06-15 13:07:15
date last changed
2012-06-15 13:07:15
@misc{2797871,
 abstract   = {I kritiken av den uruguayanske författaren Juan Carlos Onetti förknippas ofta hans verk med pessimism, ångest, ensamhet och misslyckande. Den här uppsatsen utgår från observationen att kritiken av Onetti har tenderat att stagnera kring dessa koncept och att andra möjliga tolkningar följaktligen hamnar i skymundan. Novellen ”Esbjerg, en la costa” (1946) kan läsas med utgångspunkt i de nämnda koncepten, eller tvärtom främst som en kärlekshistoria. I uppsatsen analyseras de två huvudkaraktärernas beteenden, berättarens avgörande roll vad gäller att manipulera historien och, med utgångspunkt i några artiklar, hur den befintliga kritiken beskriver novellen. Analysen sker genom en närläsning av själva novellen i kontrast till kritiken, men också med andra onettianska verk, för att nå en bredare förståelse. Den kvinnliga huvudpersonen i ”Esbjerg, en la costa” stämmer inte överens med den arketypiska bilden av Onettis kvinnor i allmänhet – figurer utan personliga egenskaper och som endast förekommer som attribut åt de manliga personerna. En av uppsatsens slutsatser är emellertid att berättaren, på grund av sin egen cynism och oförmåga att förstå, feltolkar händelserna, vilket leder till en fullkomlig förvanskning av kärlekshistorien – något som i sig gör relationen mellan läsare och novell högst problematisk.},
 author    = {Jansson, Katja},
 keyword   = {amor,cinismo,cuento,desamor,“Esbjerg,en la costa”,Juan Carlos Onetti,metacrítica,narrador manipulador,nostalgia},
 language   = {spa},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Un amor silenciado: La relación amorosa en "Esbjerg, en la costa" de Juan Carlos Onetti},
 year     = {2012},
}