Advanced

Förtroendeskapande online - en kvalitativ studie ur den kvinnliga konsumentens perspektiv

Ipsen, Miriam LU ; Jönsson, Malin LU and Waldenskiöld, Emilia LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka konsumenters resonemang kring köp på internet för att öka förståelsen för vad som är viktigt för att dessa ska känna förtroende för en webbutik. En kvalitativ studie har genomförts utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Ansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Primärdata bygger på semistrukturerade intervjuer. Sekundärdata är främst hämtad från vetenskapliga artiklar. Uppsatsens teoretiska referensram tar upp grundläggande teorier kring förtroende och lojalitet inom e-handel, samt vilka omständigheter som kan ha inverkan på dessa. Empirin bygger på 15 semistrukturerade intervjuer med kvinnliga respondenter i åldrarna 20-50 år. Resultatet visar att resonemangen kring vad som skapar förtroende online... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka konsumenters resonemang kring köp på internet för att öka förståelsen för vad som är viktigt för att dessa ska känna förtroende för en webbutik. En kvalitativ studie har genomförts utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Ansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Primärdata bygger på semistrukturerade intervjuer. Sekundärdata är främst hämtad från vetenskapliga artiklar. Uppsatsens teoretiska referensram tar upp grundläggande teorier kring förtroende och lojalitet inom e-handel, samt vilka omständigheter som kan ha inverkan på dessa. Empirin bygger på 15 semistrukturerade intervjuer med kvinnliga respondenter i åldrarna 20-50 år. Resultatet visar att resonemangen kring vad som skapar förtroende online skiljer sig från vad som skapar förtroende i den fysiska handeln och även mellan konsumenter. Det finns ett antal olika ämnesområden som kan skapa e-förtroende, exempelvis hemsidans utformning, varumärke, social närvaro, service samt betalning. Dessa kan även leda till e-lojalitet i form av upprepade besök och köp. (Less)
Abstract
The purpose of this thesis is to examine consumer’s reasoning about online shopping to increase the understanding of what is important when it comes to trusting a webstore. A qualitative study has been conducted using a hermeneutic approach. The approach is deductive with inductive elements. Raw data is based on semistructured interviews. Secondary data is mainly taken from scientific papers. The thesis’ theoretical framework deals with basic theories of trust and loyalty within e-commerce, and the circumstances which may have an impact on them. The empirical material is based on 15 semi structured interviews with female respondents within the age range of 20-50 years. In conclusion, the reasoning about what creates trust online is... (More)
The purpose of this thesis is to examine consumer’s reasoning about online shopping to increase the understanding of what is important when it comes to trusting a webstore. A qualitative study has been conducted using a hermeneutic approach. The approach is deductive with inductive elements. Raw data is based on semistructured interviews. Secondary data is mainly taken from scientific papers. The thesis’ theoretical framework deals with basic theories of trust and loyalty within e-commerce, and the circumstances which may have an impact on them. The empirical material is based on 15 semi structured interviews with female respondents within the age range of 20-50 years. In conclusion, the reasoning about what creates trust online is different from what creates trust in the physical trade and also between consumers. There are a number of different topics that can create e-trust, such as website design, brands, social presence, service and payment method. These can also lead to e-loyalty in the form of repeat visits and purchases. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ipsen, Miriam LU ; Jönsson, Malin LU and Waldenskiöld, Emilia LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
E-handel, e-förtroende, e-lojalitet, konsumentperspektiv, B2C
language
Swedish
id
2798917
date added to LUP
2012-06-26 14:21:45
date last changed
2012-06-26 14:21:45
@misc{2798917,
 abstract   = {The purpose of this thesis is to examine consumer’s reasoning about online shopping to increase the understanding of what is important when it comes to trusting a webstore. A qualitative study has been conducted using a hermeneutic approach. The approach is deductive with inductive elements. Raw data is based on semistructured interviews. Secondary data is mainly taken from scientific papers. The thesis’ theoretical framework deals with basic theories of trust and loyalty within e-commerce, and the circumstances which may have an impact on them. The empirical material is based on 15 semi structured interviews with female respondents within the age range of 20-50 years. In conclusion, the reasoning about what creates trust online is different from what creates trust in the physical trade and also between consumers. There are a number of different topics that can create e-trust, such as website design, brands, social presence, service and payment method. These can also lead to e-loyalty in the form of repeat visits and purchases.},
 author    = {Ipsen, Miriam and Jönsson, Malin and Waldenskiöld, Emilia},
 keyword   = {E-handel,e-förtroende,e-lojalitet,konsumentperspektiv,B2C},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förtroendeskapande online - en kvalitativ studie ur den kvinnliga konsumentens perspektiv},
 year     = {2012},
}