Advanced

Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige andes namn : en studie av namngivningsskicket i Sydsverige 1750-2000.

Johansson, Andreas LU (2012) HISK01 20121
History
Abstract (Swedish)
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett släktforskningsmaterial som omfattar perioden 1750-2000 vari en sammanställning görs av de förnamn som har givits personerna som ingår i denna släkt. Förutom namnen sammanställs även den sociala bakgrunden för namngivarna samman avseende de titlar som de begåvats med. Med detta material som utgångspunkt görs sedan en kvantitativ analys av materialet. Detta görs dels genom att se vilka ursprungskategorier som har använts mest, i vilka namnen kan delas in, dels genom att se vilka sociala stratifieringskategorier som favoriserar olika ursprungskategorier för förnamnen. Som teoretiskt underlag för uppsatsen har använts den forskning som har gjorts inom språkvetenskapen om namn men även forskning inom... (More)
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett släktforskningsmaterial som omfattar perioden 1750-2000 vari en sammanställning görs av de förnamn som har givits personerna som ingår i denna släkt. Förutom namnen sammanställs även den sociala bakgrunden för namngivarna samman avseende de titlar som de begåvats med. Med detta material som utgångspunkt görs sedan en kvantitativ analys av materialet. Detta görs dels genom att se vilka ursprungskategorier som har använts mest, i vilka namnen kan delas in, dels genom att se vilka sociala stratifieringskategorier som favoriserar olika ursprungskategorier för förnamnen. Som teoretiskt underlag för uppsatsen har använts den forskning som har gjorts inom språkvetenskapen om namn men även forskning inom historia och etnologi.
Uppsatsens resultat är att av de tio ursprungskategorier som identifierats för förnamnen så dominerar nordiska varianter av grekiska och latinska namn tillsammans med bibliska namn i början av perioden för att sedan bli alltmer diversifierat över tid. Nordiska namn har en tydlig höjdpunkt i början av 1900-talet. När det gäller olika sociala kategoriers användning av olika namnkategorier så hade bönderna och lantarbetarna ett namnskick som kvarhöll vid gamla former länge medan de i staden boende arbetarna och tjänstemännen hade ett mycket öppnare sinne för influenser från kontinenten. Dock har namnimporten till allra största delen hållit sig inom den västeuropeiska kulturkretsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Andreas LU
supervisor
organization
course
HISK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sydsverige, Namngivningsseder, Namnskick, Social stratifiering och släktforskning.
language
Swedish
id
2798920
date added to LUP
2012-06-21 10:12:52
date last changed
2012-06-21 10:12:52
@misc{2798920,
 abstract   = {Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett släktforskningsmaterial som omfattar perioden 1750-2000 vari en sammanställning görs av de förnamn som har givits personerna som ingår i denna släkt. Förutom namnen sammanställs även den sociala bakgrunden för namngivarna samman avseende de titlar som de begåvats med. Med detta material som utgångspunkt görs sedan en kvantitativ analys av materialet. Detta görs dels genom att se vilka ursprungskategorier som har använts mest, i vilka namnen kan delas in, dels genom att se vilka sociala stratifieringskategorier som favoriserar olika ursprungskategorier för förnamnen. Som teoretiskt underlag för uppsatsen har använts den forskning som har gjorts inom språkvetenskapen om namn men även forskning inom historia och etnologi.
Uppsatsens resultat är att av de tio ursprungskategorier som identifierats för förnamnen så dominerar nordiska varianter av grekiska och latinska namn tillsammans med bibliska namn i början av perioden för att sedan bli alltmer diversifierat över tid. Nordiska namn har en tydlig höjdpunkt i början av 1900-talet. När det gäller olika sociala kategoriers användning av olika namnkategorier så hade bönderna och lantarbetarna ett namnskick som kvarhöll vid gamla former länge medan de i staden boende arbetarna och tjänstemännen hade ett mycket öppnare sinne för influenser från kontinenten. Dock har namnimporten till allra största delen hållit sig inom den västeuropeiska kulturkretsen.},
 author    = {Johansson, Andreas},
 keyword   = {Sydsverige,Namngivningsseder,Namnskick,Social stratifiering och släktforskning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige andes namn : en studie av namngivningsskicket i Sydsverige 1750-2000.},
 year     = {2012},
}