Advanced

Musikdistribution idag och imorgon - - ur musikförlagets, musikproducentens och artistens perspektiv

Dalenbäck, Johannes (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Music distribution today and tomorrow - from the perspective of the music publisher, the music producer and the artist.
The purpose of this study was to assess how a music publisher, a music producer and an established artist experience the music distribution of today and how, in their specific perspectives, it may look like in the future. This qualitative study is based upon in depth interviews with predefined drafts of questions and subsequent transcription and systematic analysis of the outcome. All participants in the study were supposed to be established and experienced in the music business.
In both physical and digital music distribution, the product is sent to a “warehouse” that stores the product with subsequent allocation to... (More)
Music distribution today and tomorrow - from the perspective of the music publisher, the music producer and the artist.
The purpose of this study was to assess how a music publisher, a music producer and an established artist experience the music distribution of today and how, in their specific perspectives, it may look like in the future. This qualitative study is based upon in depth interviews with predefined drafts of questions and subsequent transcription and systematic analysis of the outcome. All participants in the study were supposed to be established and experienced in the music business.
In both physical and digital music distribution, the product is sent to a “warehouse” that stores the product with subsequent allocation to each respective retailer. The “warehouse” has contracts with various digital retailers. The music publisher/music producer/artist thus only needs to have one contract, i.e. with the warehouse and not with each individual retailer. As a consequence of the reduction on sales that followed the establishment of illegal file sharing, legal services for online purchase of music have been created, e.g. streaming based services like Spotify or online stores like iTunes.
The study participants unanimously stated that legal services for online purchase of music, in synergy with social network sites, will constitute the main force of future music distribution. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka hur musikdistributionen ser ut idag och hur den kan komma att se ut i framtiden ur ett musikförlags, en musikproducents och en etablerad artists perspektiv. Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie med fördefinierade förslag till in-tervjufrågor med efterföljande transkription och systematisk analys av intervjuutfallet. Informanterna utgjordes av en representant från ett musikförlag, en musikproducent samt en artist, samtliga inom branschen väletablerade med gedigen erfarenhet kring ämnet.
Den fysiska och den digitala musikdistributionen hanteras på samma sätt i den bemärkelsen att i båda fall skickas produkten till ett centrallager, varifrån den i sin tur distribueras till respektive... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur musikdistributionen ser ut idag och hur den kan komma att se ut i framtiden ur ett musikförlags, en musikproducents och en etablerad artists perspektiv. Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie med fördefinierade förslag till in-tervjufrågor med efterföljande transkription och systematisk analys av intervjuutfallet. Informanterna utgjordes av en representant från ett musikförlag, en musikproducent samt en artist, samtliga inom branschen väletablerade med gedigen erfarenhet kring ämnet.
Den fysiska och den digitala musikdistributionen hanteras på samma sätt i den bemärkelsen att i båda fall skickas produkten till ett centrallager, varifrån den i sin tur distribueras till respektive återförsäljare. När det gäller den digitala distributionen görs ett avtal mellan musikförlaget/musikproducenten/artisten och centrallagret, som i sin tur har avtal med samtliga digitala plattformar där produkten kommer att säljas. I och med introduktionen av internet kom den illegala fildelningen, vilken medförde en minskning i försäljningen av musik. Detta kom att leda till nya legala varianter för försäljning av musik via internet. Exempel på sådana är streamingtjänster så som Spotify och internetbaserade butiker så som iTunes.
Alla studiedeltagare angav att den framtida musikdistributionen kommer att baseras på de nya legala internetbaserade försäljningsmodaliteterna i synergi med sociala medier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dalenbäck, Johannes
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Music distribution, social network sites, streaming, online services, musikdistribution, sociala medier, online tjänster
language
Swedish
id
2799311
date added to LUP
2012-06-19 13:49:37
date last changed
2012-06-19 13:49:37
@misc{2799311,
 abstract   = {Music distribution today and tomorrow - from the perspective of the music publisher, the music producer and the artist.
The purpose of this study was to assess how a music publisher, a music producer and an established artist experience the music distribution of today and how, in their specific perspectives, it may look like in the future. This qualitative study is based upon in depth interviews with predefined drafts of questions and subsequent transcription and systematic analysis of the outcome. All participants in the study were supposed to be established and experienced in the music business.
In both physical and digital music distribution, the product is sent to a “warehouse” that stores the product with subsequent allocation to each respective retailer. The “warehouse” has contracts with various digital retailers. The music publisher/music producer/artist thus only needs to have one contract, i.e. with the warehouse and not with each individual retailer. As a consequence of the reduction on sales that followed the establishment of illegal file sharing, legal services for online purchase of music have been created, e.g. streaming based services like Spotify or online stores like iTunes.
The study participants unanimously stated that legal services for online purchase of music, in synergy with social network sites, will constitute the main force of future music distribution.},
 author    = {Dalenbäck, Johannes},
 keyword   = {Music distribution,social network sites,streaming,online services,musikdistribution,sociala medier,online tjänster},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musikdistribution idag och imorgon - - ur musikförlagets, musikproducentens och artistens perspektiv},
 year     = {2012},
}