Advanced

Att studera översättning av högtidstal med hjälp av prosodisk analys av framförandet. Exemplet Maria Vargas Llosas Nobelföreläsning

Svensson, Johanna LU (2011) FÖUM02 20111
Translation Program
Abstract (Swedish)
I föreliggande uppsats försöker jag bevisa relevansen av en prosodisk analys av ett högtidstal inför översättningen av detsamma. Hypotesen är att en prosodisk analys av talet kan avslöja implicit innehåll och tydliggöra strukturen i syntaktiskt krångliga meningar i källtexten och att det muntliga framförandet således kan användas som ett slags ”facit” till översättningen. Uppsatsens underlagsmaterial, Mario Vargas Llosas Nobelföreläsning, analyseras både i egenskap av text och av tal. Då det redan finns en publicerad översättning av talet, gjord av Peter Landelius, granskas även denna i syfte att försöka spåra eventuella fel och/eller subjektiva tolkningar, men också för att förstå Landelius översättningsteknik samt för att studera på... (More)
I föreliggande uppsats försöker jag bevisa relevansen av en prosodisk analys av ett högtidstal inför översättningen av detsamma. Hypotesen är att en prosodisk analys av talet kan avslöja implicit innehåll och tydliggöra strukturen i syntaktiskt krångliga meningar i källtexten och att det muntliga framförandet således kan användas som ett slags ”facit” till översättningen. Uppsatsens underlagsmaterial, Mario Vargas Llosas Nobelföreläsning, analyseras både i egenskap av text och av tal. Då det redan finns en publicerad översättning av talet, gjord av Peter Landelius, granskas även denna i syfte att försöka spåra eventuella fel och/eller subjektiva tolkningar, men också för att förstå Landelius översättningsteknik samt för att studera på vilka sätt översättningen samspelar med källtexten. Jag har också själv gjort en hastig översättning som jag ofta drar paralleller till i min uppsats. Den prosodiska analysen av föreläsningen utgörs främst av en granskning av bruket av pauser. För att pröva uppsatsens hypotes valdes en mening med mångtydigt innehåll ut ur källtexten. Först studerades meningens syntaktiska uppbyggnad och därefter hur och var Vargas Llosa gör pauser när han högläser meningen. Resultatet pekade på att meningen innehåller ett parentetiskt inskott som uttrycker blygsamhet, något som inte framgår i Landelius översättning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Johanna LU
supervisor
organization
course
FÖUM02 20111
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Vargas Llosa, översättning, pausering, prosodi, syntax, talarspråk
language
Swedish
id
2836020
date added to LUP
2012-06-27 08:52:08
date last changed
2012-06-27 08:52:08
@misc{2836020,
 abstract   = {I föreliggande uppsats försöker jag bevisa relevansen av en prosodisk analys av ett högtidstal inför översättningen av detsamma. Hypotesen är att en prosodisk analys av talet kan avslöja implicit innehåll och tydliggöra strukturen i syntaktiskt krångliga meningar i källtexten och att det muntliga framförandet således kan användas som ett slags ”facit” till översättningen. Uppsatsens underlagsmaterial, Mario Vargas Llosas Nobelföreläsning, analyseras både i egenskap av text och av tal. Då det redan finns en publicerad översättning av talet, gjord av Peter Landelius, granskas även denna i syfte att försöka spåra eventuella fel och/eller subjektiva tolkningar, men också för att förstå Landelius översättningsteknik samt för att studera på vilka sätt översättningen samspelar med källtexten. Jag har också själv gjort en hastig översättning som jag ofta drar paralleller till i min uppsats. Den prosodiska analysen av föreläsningen utgörs främst av en granskning av bruket av pauser. För att pröva uppsatsens hypotes valdes en mening med mångtydigt innehåll ut ur källtexten. Först studerades meningens syntaktiska uppbyggnad och därefter hur och var Vargas Llosa gör pauser när han högläser meningen. Resultatet pekade på att meningen innehåller ett parentetiskt inskott som uttrycker blygsamhet, något som inte framgår i Landelius översättning.},
 author    = {Svensson, Johanna},
 keyword   = {Vargas Llosa,översättning,pausering,prosodi,syntax,talarspråk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att studera översättning av högtidstal med hjälp av prosodisk analys av framförandet. Exemplet Maria Vargas Llosas Nobelföreläsning},
 year     = {2011},
}