Advanced

Dold reklam i bloggar – Trovärdighetsproblematik i en bloggkontext

Rousu, Lovisa LU ; Nilsson, Emelie LU and Persson, Julia LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på om och i så fall hur en bloggs trovärdighet som informationskälla påverkas när en läsare upplever att det från företag förekommer dold reklam på bloggen.

Teori: Teorin som ligger till grund för att tillsammans med empirin kunna analysera och dra slutsatser utifrån syfte och problemformulering är Word-of-mouth, Homofilitet, Sociala bindningar, Tribalism & Neo-tribalism. Dessa teorier ligger sedan till grund för en teoretisk analysmodell.

Metod: Uppsatsen utgår från en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Syftet är av förklarande karaktär.

Empiri: Det empiriska materialet bygger på en genomförd enkätundersökning som besvarats av tvåhundra personer.

Slutsatser: Utifrån analys av... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på om och i så fall hur en bloggs trovärdighet som informationskälla påverkas när en läsare upplever att det från företag förekommer dold reklam på bloggen.

Teori: Teorin som ligger till grund för att tillsammans med empirin kunna analysera och dra slutsatser utifrån syfte och problemformulering är Word-of-mouth, Homofilitet, Sociala bindningar, Tribalism & Neo-tribalism. Dessa teorier ligger sedan till grund för en teoretisk analysmodell.

Metod: Uppsatsen utgår från en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Syftet är av förklarande karaktär.

Empiri: Det empiriska materialet bygger på en genomförd enkätundersökning som besvarats av tvåhundra personer.

Slutsatser: Utifrån analys av resultatet kan slutsatsen dras att bloggen försämrar sin trovärdighet vid exponering av dold reklam från företag i sina inlägg. Detta leder i sin tur att bloggen som en WOM-kanal och opinionsledare tappar i genomslagskraft. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rousu, Lovisa LU ; Nilsson, Emelie LU and Persson, Julia LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Blogg, bloggläsare, dold reklam, trovärdighet
language
Swedish
id
2856781
date added to LUP
2012-07-02 11:29:25
date last changed
2012-07-02 11:29:25
@misc{2856781,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på om och i så fall hur en bloggs trovärdighet som informationskälla påverkas när en läsare upplever att det från företag förekommer dold reklam på bloggen.

Teori: Teorin som ligger till grund för att tillsammans med empirin kunna analysera och dra slutsatser utifrån syfte och problemformulering är Word-of-mouth, Homofilitet, Sociala bindningar, Tribalism & Neo-tribalism. Dessa teorier ligger sedan till grund för en teoretisk analysmodell.

Metod: Uppsatsen utgår från en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Syftet är av förklarande karaktär.

Empiri: Det empiriska materialet bygger på en genomförd enkätundersökning som besvarats av tvåhundra personer. 

Slutsatser: Utifrån analys av resultatet kan slutsatsen dras att bloggen försämrar sin trovärdighet vid exponering av dold reklam från företag i sina inlägg. Detta leder i sin tur att bloggen som en WOM-kanal och opinionsledare tappar i genomslagskraft.},
 author    = {Rousu, Lovisa and Nilsson, Emelie and Persson, Julia},
 keyword   = {Blogg,bloggläsare,dold reklam,trovärdighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dold reklam i bloggar – Trovärdighetsproblematik i en bloggkontext},
 year     = {2012},
}