Advanced

HDQ-S Hidden Disabilities Questionnaire – Svensk version

Culjak, Martina LU and Wallberg, Louise LU (2011) LOGM81 20111
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Vi har översatt, anpassat och provat ut ett engelskt självskattningsmaterial, Hidden Disabilities Questionnaire (HDQ), på svenska elever i årskurs 3-6 samt utformat en motsvarande elevskattning för deras lärare. Syftet med studien var att skapa ett självskattningsmaterial för tidig upptäckt av dolda svårigheter, som till exempel dyslexi. Med dolda svårigheter menas att funktionshindret kan vara svårt att upptäcka för omgivningen. Vi var även intresserade av att se hur väl lärarnas och elevernas skattningar överrensstämde. Litteratur inom området säger att barn i de aktuella åldrarna klarar av att bedöma sina förmågor och att självskattning av läs- och skrivsvårigheter är ett tillförlitligt sätt att mäta förmågan på.
Vårt material provades... (More)
Vi har översatt, anpassat och provat ut ett engelskt självskattningsmaterial, Hidden Disabilities Questionnaire (HDQ), på svenska elever i årskurs 3-6 samt utformat en motsvarande elevskattning för deras lärare. Syftet med studien var att skapa ett självskattningsmaterial för tidig upptäckt av dolda svårigheter, som till exempel dyslexi. Med dolda svårigheter menas att funktionshindret kan vara svårt att upptäcka för omgivningen. Vi var även intresserade av att se hur väl lärarnas och elevernas skattningar överrensstämde. Litteratur inom området säger att barn i de aktuella åldrarna klarar av att bedöma sina förmågor och att självskattning av läs- och skrivsvårigheter är ett tillförlitligt sätt att mäta förmågan på.
Vårt material provades ut på elever i årskurserna 3-6 i tre städer i södra Sverige. Studien visade att eleverna klarade av att skatta sina förmågor och att förekomsten av dolda svårigheter enligt skattningarna stämmer överrens med förekomst som anges i litteraturen. Vi fann en diskrepans mellan elevernas och lärarnas skattningar då lärarna inte identifierade alla elever som själva uppgav svårigheter. Samtidigt identifierade lärarna elever som inte själva ansåg sig ha svårigheter.
Resultatet visar att svårigheterna som berörs av vårt självskattningsmaterial kan vara svåra att upptäcka i skolan men via självskattning får eleverna möjlighet att rapportera självupplevda besvär. Självskattningsmaterial kan således användas som en del av den screening som görs i skolan men kan också vara ett värdefullt komplement till en logopedisk utredning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Culjak, Martina LU and Wallberg, Louise LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, språkstörning, självskattning, tidig upptäckt, komorbiditet
language
Swedish
id
2862281
date added to LUP
2012-07-12 13:49:03
date last changed
2012-07-12 13:49:03
@misc{2862281,
 abstract   = {Vi har översatt, anpassat och provat ut ett engelskt självskattningsmaterial, Hidden Disabilities Questionnaire (HDQ), på svenska elever i årskurs 3-6 samt utformat en motsvarande elevskattning för deras lärare. Syftet med studien var att skapa ett självskattningsmaterial för tidig upptäckt av dolda svårigheter, som till exempel dyslexi. Med dolda svårigheter menas att funktionshindret kan vara svårt att upptäcka för omgivningen. Vi var även intresserade av att se hur väl lärarnas och elevernas skattningar överrensstämde. Litteratur inom området säger att barn i de aktuella åldrarna klarar av att bedöma sina förmågor och att självskattning av läs- och skrivsvårigheter är ett tillförlitligt sätt att mäta förmågan på.
Vårt material provades ut på elever i årskurserna 3-6 i tre städer i södra Sverige. Studien visade att eleverna klarade av att skatta sina förmågor och att förekomsten av dolda svårigheter enligt skattningarna stämmer överrens med förekomst som anges i litteraturen. Vi fann en diskrepans mellan elevernas och lärarnas skattningar då lärarna inte identifierade alla elever som själva uppgav svårigheter. Samtidigt identifierade lärarna elever som inte själva ansåg sig ha svårigheter.
Resultatet visar att svårigheterna som berörs av vårt självskattningsmaterial kan vara svåra att upptäcka i skolan men via självskattning får eleverna möjlighet att rapportera självupplevda besvär. Självskattningsmaterial kan således användas som en del av den screening som görs i skolan men kan också vara ett värdefullt komplement till en logopedisk utredning.},
 author    = {Culjak, Martina and Wallberg, Louise},
 keyword   = {dyslexi,läs- och skrivsvårigheter,språkstörning,självskattning,tidig upptäckt,komorbiditet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {HDQ-S Hidden Disabilities Questionnaire – Svensk version},
 year     = {2011},
}