Advanced

Kategorisering av ord Referensdata för lexikal förmåga hos barn i förskoleklass och andra klass

Ekman, Veronica LU and Noving, Sophia LU (2011) LOGM81 20111
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Långt innan barnet säger sitt första ord börjar det analysera världen runt sig och mycket energi läggs på att forma kategorier för objekt, personer, situationer och händelser. Allt eftersom barnet bygger upp sitt lexikon krävs ytterligare kategorisering, även utifrån abstraktionsnivå. Skolåldern innebär nya möjligheter för barnet att utveckla sitt lexikon, både vad gäller storlek och organisation. Detta gör att barnet hela tiden lär sig nya betydelser för ord samt utvecklar relationerna orden emellan. Det finns mycket som tyder på att det sker en omorganisation i de lexikala nätverken vid ca 5-9 års ålder, då ett skifte mot mer vuxenlik organisation i lexikon anses äga rum.
Vid undersökning av barns lexikala förmåga kan det vara viktigt... (More)
Långt innan barnet säger sitt första ord börjar det analysera världen runt sig och mycket energi läggs på att forma kategorier för objekt, personer, situationer och händelser. Allt eftersom barnet bygger upp sitt lexikon krävs ytterligare kategorisering, även utifrån abstraktionsnivå. Skolåldern innebär nya möjligheter för barnet att utveckla sitt lexikon, både vad gäller storlek och organisation. Detta gör att barnet hela tiden lär sig nya betydelser för ord samt utvecklar relationerna orden emellan. Det finns mycket som tyder på att det sker en omorganisation i de lexikala nätverken vid ca 5-9 års ålder, då ett skifte mot mer vuxenlik organisation i lexikon anses äga rum.
Vid undersökning av barns lexikala förmåga kan det vara viktigt att pröva såväl lexikal storlek som lexikal organisation. Kategorisering av Ord (KO) är ett test som är utformat för att testa barns förmåga att benämna ord, kategorisera ord samt även använda överordnade begrepp för dessa kategorier. Testet är därigenom tänkt att kunna testa såväl lexikal storlek som organisation. KO är fortfarande under utprövning och har därför ännu inte använts kliniskt.
Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida KO kan utvecklas till ett kliniskt användbart test. Studien omfattar totalt 71 barn, varav 36 i förskoleklass och 35 i årskurs två.
Resultatet visade på signifikanta skillnader i prestation mellan åldersgrupperna. KO visar därigenom en lexikal utveckling till följd av ålder. Vidare framkom inga signifikanta könsskillnader, vilket är förväntat då testet inte är utformat för att göra åtskillnad mellan könen. Vid en jämförelse mellan KO och Auditiv analogi samt Ordflöde ur ITPA framkom vissa signifikanta korrelationer. Detta resultat tolkas som att KO har potential att bli ett tillförlitligt test för att pröva lexikal förmåga. KO testar två dimensioner av lexikon, storlek och organisation, vilket är en fördel vid klinisk användning. Reliabilitetsprövningen visade att testet är bättre utformat för barnen i andra klass än barnen i förskoleklass. En omarbetning och vidare utprövning av testet krävs innan det kan börja användas kliniskt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman, Veronica LU and Noving, Sophia LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
referensdata, barnspråk, lexikon, lexikal organisation, lexikala svårigheter, Kategorisering av ord.
language
Swedish
id
2862285
date added to LUP
2012-07-12 13:54:27
date last changed
2012-07-12 13:54:27
@misc{2862285,
 abstract   = {Långt innan barnet säger sitt första ord börjar det analysera världen runt sig och mycket energi läggs på att forma kategorier för objekt, personer, situationer och händelser. Allt eftersom barnet bygger upp sitt lexikon krävs ytterligare kategorisering, även utifrån abstraktionsnivå. Skolåldern innebär nya möjligheter för barnet att utveckla sitt lexikon, både vad gäller storlek och organisation. Detta gör att barnet hela tiden lär sig nya betydelser för ord samt utvecklar relationerna orden emellan. Det finns mycket som tyder på att det sker en omorganisation i de lexikala nätverken vid ca 5-9 års ålder, då ett skifte mot mer vuxenlik organisation i lexikon anses äga rum.
Vid undersökning av barns lexikala förmåga kan det vara viktigt att pröva såväl lexikal storlek som lexikal organisation. Kategorisering av Ord (KO) är ett test som är utformat för att testa barns förmåga att benämna ord, kategorisera ord samt även använda överordnade begrepp för dessa kategorier. Testet är därigenom tänkt att kunna testa såväl lexikal storlek som organisation. KO är fortfarande under utprövning och har därför ännu inte använts kliniskt.
Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida KO kan utvecklas till ett kliniskt användbart test. Studien omfattar totalt 71 barn, varav 36 i förskoleklass och 35 i årskurs två.
Resultatet visade på signifikanta skillnader i prestation mellan åldersgrupperna. KO visar därigenom en lexikal utveckling till följd av ålder. Vidare framkom inga signifikanta könsskillnader, vilket är förväntat då testet inte är utformat för att göra åtskillnad mellan könen. Vid en jämförelse mellan KO och Auditiv analogi samt Ordflöde ur ITPA framkom vissa signifikanta korrelationer. Detta resultat tolkas som att KO har potential att bli ett tillförlitligt test för att pröva lexikal förmåga. KO testar två dimensioner av lexikon, storlek och organisation, vilket är en fördel vid klinisk användning. Reliabilitetsprövningen visade att testet är bättre utformat för barnen i andra klass än barnen i förskoleklass. En omarbetning och vidare utprövning av testet krävs innan det kan börja användas kliniskt.},
 author    = {Ekman, Veronica and Noving, Sophia},
 keyword   = {referensdata,barnspråk,lexikon,lexikal organisation,lexikala svårigheter,Kategorisering av ord.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kategorisering av ord Referensdata för lexikal förmåga hos barn i förskoleklass och andra klass},
 year     = {2011},
}