Advanced

Hur utreder Sveriges universitet/högskolor och komvux studenters läs- och skrivsvårigheter? Vilket stöd och kompensation erbjuds?

Jespersen, Silvia LU and Wallinius, Ulrika LU (2011) LOGM81 20111
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Idag går många vidare till högre studier samtidigt som antalet studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kontinuerligt ökar. Enligt Regeringens proposition "Ny värld - ny högskola" (SFS 2004/05:162) beviljades drygt 2000 högskolestudenter med diagnosen dyslexi särskilt pedagogiskt stöd år 2004. Det är därför intressant att undersöka hur studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som studerar vid universitet/högskola/komvux bereds möjlighet till samma delaktighet i utbildningen som övriga studenter och vilket stöd som erbjuds eller vilket som är det bästa stödet för att detta ska uppnås.
Det finns många olika sätt att utreda och arbeta med dyslexi vid landets komvux och högskolor/universitet.
Syftet med vår uppsats var att... (More)
Idag går många vidare till högre studier samtidigt som antalet studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kontinuerligt ökar. Enligt Regeringens proposition "Ny värld - ny högskola" (SFS 2004/05:162) beviljades drygt 2000 högskolestudenter med diagnosen dyslexi särskilt pedagogiskt stöd år 2004. Det är därför intressant att undersöka hur studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som studerar vid universitet/högskola/komvux bereds möjlighet till samma delaktighet i utbildningen som övriga studenter och vilket stöd som erbjuds eller vilket som är det bästa stödet för att detta ska uppnås.
Det finns många olika sätt att utreda och arbeta med dyslexi vid landets komvux och högskolor/universitet.
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur Sveriges universitet/högskolor och komvux utreder läs- och skrivsvårigheter samt vilket stöd och kompensation som erbjuds dessa studenter. Vi har undersökt hur enheterna når studenterna avseende information och hur verksamheten är organiserad, detta för att kartlägga eventuella olikheter och utbud mellan enheterna och hur väl de möter behoven hos studenter med denna typ av svårigheter.
Studien utfördes i form av en webbenkät, där deltagarna bestod av 27 högskolor/universitet och 20 komvuxenheter. Hädanefter kommer vi att benämna både universitet och högskolor som enbart högskolor. Vidare kommer begreppet enhet att användas som ersättning för högskola/komvux och begreppet stödenhet att användas som central enhet för stöd inom högskola/komvux.
Studien visade en skillnad mellan komvux och högskolor. Bland annat erbjöd en betydligt större andel komvux utredning/kartläggning av läs- och skrivsvårigheter. Högskolorna beviljade stöd till markant fler än de utredde/kartlade medan komvux beviljade stöd till ungefär lika många som de hade utrett/kartlagt. Det syntes också en klar tendens till större antal utredningar på komvux i förhållande till antalet studenter jämfört med högskolorna. En likhet mellan högskola och komvux var att endast ett fåtal krävde diagnos för att bevilja stöd.
Tidigare forskning på området har gjorts, men då främst utifrån studentens perspektiv. Det som utmärker denna studie är att den utgår från enheternas perspektiv samt har tagit hänsyn till komvux enheternas situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jespersen, Silvia LU and Wallinius, Ulrika LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
dyslexi, vuxna, högre utbildning, stöd, utredning.
language
Swedish
id
2862294
date added to LUP
2012-07-12 14:04:29
date last changed
2012-07-12 14:04:29
@misc{2862294,
 abstract   = {Idag går många vidare till högre studier samtidigt som antalet studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kontinuerligt ökar. Enligt Regeringens proposition "Ny värld - ny högskola" (SFS 2004/05:162) beviljades drygt 2000 högskolestudenter med diagnosen dyslexi särskilt pedagogiskt stöd år 2004. Det är därför intressant att undersöka hur studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som studerar vid universitet/högskola/komvux bereds möjlighet till samma delaktighet i utbildningen som övriga studenter och vilket stöd som erbjuds eller vilket som är det bästa stödet för att detta ska uppnås.
Det finns många olika sätt att utreda och arbeta med dyslexi vid landets komvux och högskolor/universitet.
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur Sveriges universitet/högskolor och komvux utreder läs- och skrivsvårigheter samt vilket stöd och kompensation som erbjuds dessa studenter. Vi har undersökt hur enheterna når studenterna avseende information och hur verksamheten är organiserad, detta för att kartlägga eventuella olikheter och utbud mellan enheterna och hur väl de möter behoven hos studenter med denna typ av svårigheter.
Studien utfördes i form av en webbenkät, där deltagarna bestod av 27 högskolor/universitet och 20 komvuxenheter. Hädanefter kommer vi att benämna både universitet och högskolor som enbart högskolor. Vidare kommer begreppet enhet att användas som ersättning för högskola/komvux och begreppet stödenhet att användas som central enhet för stöd inom högskola/komvux.
Studien visade en skillnad mellan komvux och högskolor. Bland annat erbjöd en betydligt större andel komvux utredning/kartläggning av läs- och skrivsvårigheter. Högskolorna beviljade stöd till markant fler än de utredde/kartlade medan komvux beviljade stöd till ungefär lika många som de hade utrett/kartlagt. Det syntes också en klar tendens till större antal utredningar på komvux i förhållande till antalet studenter jämfört med högskolorna. En likhet mellan högskola och komvux var att endast ett fåtal krävde diagnos för att bevilja stöd.
Tidigare forskning på området har gjorts, men då främst utifrån studentens perspektiv. Det som utmärker denna studie är att den utgår från enheternas perspektiv samt har tagit hänsyn till komvux enheternas situation.},
 author    = {Jespersen, Silvia and Wallinius, Ulrika},
 keyword   = {dyslexi,vuxna,högre utbildning,stöd,utredning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur utreder Sveriges universitet/högskolor och komvux studenters läs- och skrivsvårigheter? Vilket stöd och kompensation erbjuds?},
 year     = {2011},
}