Advanced

"Att trolla med knäna" - en kvalitativ studie om lärares erfarenheter av och tankar om dyslexi i mellansta dieskolan

Lundström, Linn and Svensson, Elisabeth (2009) LOGM81 20091
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka lärares erfarenheter av och tankar om dyslexi i
mellanstadieskolan, årskurs 4-6.
För att undersöka detta användes en kvalitativ undersökningsmetodik. Undersökningen
gjordes i form av enskilda semistrukturerade djupintervjuer med 5 mellanstadielärare och en
gruppintervju med 5 lärare. Dessa intervjuer spelades in och transkriberades, får att sedan
analyseras och struktureras i fem olika teman.
Resultaten visar att lärarna upplever att tidig upptäckt av dyslexi är viktigt får att elevens
skolprestationer och självkänsla inte ska påverkas negativt. Lärare anser att skolan behöver
mer resurser och detta gäller främst att det behövs mer tid. Man anser även att föräldrarna
har en viktig roll i... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka lärares erfarenheter av och tankar om dyslexi i
mellanstadieskolan, årskurs 4-6.
För att undersöka detta användes en kvalitativ undersökningsmetodik. Undersökningen
gjordes i form av enskilda semistrukturerade djupintervjuer med 5 mellanstadielärare och en
gruppintervju med 5 lärare. Dessa intervjuer spelades in och transkriberades, får att sedan
analyseras och struktureras i fem olika teman.
Resultaten visar att lärarna upplever att tidig upptäckt av dyslexi är viktigt får att elevens
skolprestationer och självkänsla inte ska påverkas negativt. Lärare anser att skolan behöver
mer resurser och detta gäller främst att det behövs mer tid. Man anser även att föräldrarna
har en viktig roll i att stödja och hjälpa elever med dyslexi.
Slutsatsen är att det behövs mer resurser i form av tid och kunskap får att bättre kunna
bemöta och hjälpa elever med dyslexi. Skolan behöver personal som har utbildning och
kompetens inom dyslexi får att man på bästa sätt ska kunna identifiera och hjälpa de elever
som har dessa svårigheter.
2 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundström, Linn and Svensson, Elisabeth
supervisor
organization
course
LOGM81 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862537
date added to LUP
2012-07-16 14:36:15
date last changed
2012-07-16 14:36:15
@misc{2862537,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att undersöka lärares erfarenheter av och tankar om dyslexi i
mellanstadieskolan, årskurs 4-6.
För att undersöka detta användes en kvalitativ undersökningsmetodik. Undersökningen
gjordes i form av enskilda semistrukturerade djupintervjuer med 5 mellanstadielärare och en
gruppintervju med 5 lärare. Dessa intervjuer spelades in och transkriberades, får att sedan
analyseras och struktureras i fem olika teman.
Resultaten visar att lärarna upplever att tidig upptäckt av dyslexi är viktigt får att elevens
skolprestationer och självkänsla inte ska påverkas negativt. Lärare anser att skolan behöver
mer resurser och detta gäller främst att det behövs mer tid. Man anser även att föräldrarna
har en viktig roll i att stödja och hjälpa elever med dyslexi.
Slutsatsen är att det behövs mer resurser i form av tid och kunskap får att bättre kunna
bemöta och hjälpa elever med dyslexi. Skolan behöver personal som har utbildning och
kompetens inom dyslexi får att man på bästa sätt ska kunna identifiera och hjälpa de elever
som har dessa svårigheter.
2},
 author    = {Lundström, Linn and Svensson, Elisabeth},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Att trolla med knäna" - en kvalitativ studie om lärares erfarenheter av och tankar om dyslexi i mellansta dieskolan},
 year     = {2009},
}