Advanced

Läshastighetens betydelse för läsförståelsen

Jansson, Susanna and Leufstedt, Ann-Sofie (2008) LOGM81 20081
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida läshastigheten har någon betydelse för
läsförståelsen. För detta ändamål användes material som är vanligt förekommande vid
undersökning av elevers läs- och skrivförrnåga i Sverige. Materialet samlades in från
specialpedagoger och logopeder som gjort utredningar av lässvaga elever. De förmågor som
testades var läshastighet, läsförståelse, ordförståelse och hörförståelse.
Resultat från 40 utredningar inkom från specialpedagoger och logopeder. Av dessa var 8
utredningar kompletta. Med reservation för den låga andelen komplett material, tyder
resultaten från dessa utredningar på att läshastigheten inte har någon specifik betydelse för
läsförståelsen.
När resultaten sammanställdes kom... (More)
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida läshastigheten har någon betydelse för
läsförståelsen. För detta ändamål användes material som är vanligt förekommande vid
undersökning av elevers läs- och skrivförrnåga i Sverige. Materialet samlades in från
specialpedagoger och logopeder som gjort utredningar av lässvaga elever. De förmågor som
testades var läshastighet, läsförståelse, ordförståelse och hörförståelse.
Resultat från 40 utredningar inkom från specialpedagoger och logopeder. Av dessa var 8
utredningar kompletta. Med reservation för den låga andelen komplett material, tyder
resultaten från dessa utredningar på att läshastigheten inte har någon specifik betydelse för
läsförståelsen.
När resultaten sammanställdes kom nya frågeställningar upp. Vi fick till exempel endast in ett
fåtal resultat från hörförståelsetester. Detta väckte frågan om hur man ser på läs- och
skrivproblem i skolorna. Eftersom studier har visat att det är just brister i hörförståelsen som
leder till svårare problem för elever i de senare skolåren bör man utreda dessa problem för den
åldersgrupp den här uppsatsen behandlar. V år förhoppning är att denna uppsats kan bidra till
att uppmärksamma detta problem (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Susanna and Leufstedt, Ann-Sofie
supervisor
organization
course
LOGM81 20081
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862686
date added to LUP
2012-07-17 10:39:59
date last changed
2012-07-17 10:39:59
@misc{2862686,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida läshastigheten har någon betydelse för
läsförståelsen. För detta ändamål användes material som är vanligt förekommande vid
undersökning av elevers läs- och skrivförrnåga i Sverige. Materialet samlades in från
specialpedagoger och logopeder som gjort utredningar av lässvaga elever. De förmågor som
testades var läshastighet, läsförståelse, ordförståelse och hörförståelse.
Resultat från 40 utredningar inkom från specialpedagoger och logopeder. Av dessa var 8
utredningar kompletta. Med reservation för den låga andelen komplett material, tyder
resultaten från dessa utredningar på att läshastigheten inte har någon specifik betydelse för
läsförståelsen.
När resultaten sammanställdes kom nya frågeställningar upp. Vi fick till exempel endast in ett
fåtal resultat från hörförståelsetester. Detta väckte frågan om hur man ser på läs- och
skrivproblem i skolorna. Eftersom studier har visat att det är just brister i hörförståelsen som
leder till svårare problem för elever i de senare skolåren bör man utreda dessa problem för den
åldersgrupp den här uppsatsen behandlar. V år förhoppning är att denna uppsats kan bidra till
att uppmärksamma detta problem},
 author    = {Jansson, Susanna and Leufstedt, Ann-Sofie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Läshastighetens betydelse för läsförståelsen},
 year     = {2008},
}