Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Muntlig narrativ förmåga hos barn med typisk språkutveckling - en undersökning av berättande hos barn i år 3 och 4 i relation till arbetsminne, läsförståelse och lexikala förmågor

Berglund, Elin (2007) LOGM81 20071
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Studier har visat att det finns ett samband mellan muntlig narrativ förmåga och andra språkliga
förmågor såsom språkförståelse, lexikala förmågor och läsförståelse samt mellan muntlig narrativ
förmåga och arbetsminne.
Syftet med föreliggande studie var att undersöka muntlig narrativ förmåga hos barn med typisk
språkutveckling i grundskolans år tre och fyra och relatera olika aspekter av denna förmåga till test
som mätte ordmobilisering, lexikal organisation, läsförståelse, fonologiskt korttidsminne och
komplext verbalt arbetsminne. De aspekter av den narrativa förmågan som studerades var
innehållsstruktur, produktivitet, tidsåtgång, lexikal variation/produktivitet samt två mått på
syntaktisk komplexitet (antal samordningar inom... (More)
Studier har visat att det finns ett samband mellan muntlig narrativ förmåga och andra språkliga
förmågor såsom språkförståelse, lexikala förmågor och läsförståelse samt mellan muntlig narrativ
förmåga och arbetsminne.
Syftet med föreliggande studie var att undersöka muntlig narrativ förmåga hos barn med typisk
språkutveckling i grundskolans år tre och fyra och relatera olika aspekter av denna förmåga till test
som mätte ordmobilisering, lexikal organisation, läsförståelse, fonologiskt korttidsminne och
komplext verbalt arbetsminne. De aspekter av den narrativa förmågan som studerades var
innehållsstruktur, produktivitet, tidsåtgång, lexikal variation/produktivitet samt två mått på
syntaktisk komplexitet (antal samordningar inom yttranden i relation till antal yttranden samt antal
bisatser i relation till antal yttranden). Ytterligare något som var av intresse var huruvida aspekterna
på berättande korrelerade sinsemellan, samt om det fanns inbördes samband mellan resultaten på de
olika testen.
Endast ett signifikant samband erhölls när det gällde samband mellan aspekter på den muntliga
narrativa förmågan och resultaten på tester: Poäng avseende innehållsstruktur i barnens berättelser
korrelerade signifikant med resultatet på det test som mätte lexikal organisation. Förutom denna
korrelation erhölls flera signifikanta korrelationer mellan aspekterna på den muntliga narrativa
förmågan. Bland annat erhölls signifikanta samband mellan produktivitet, innehållsstruktur och
tidsåtgång. Dessutom korrelerade antal samordningar per yttrande med antal innehållsstrukturpoäng
per yttrande. Även mellan vissa av testen fanns signifikanta samband. De test som mätte lexikal
organisation, fonologiskt korttidsminne och läsförståelse uppvisade signifikanta samband med
varandra. Läsförståelsetestet korrelerade även med det test som mätte snabb ordmobilisering. Snabb
ordmobilisering korrelerade vidare med det test som mätte komplext verbalt arbetsminne. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berglund, Elin
supervisor
organization
course
LOGM81 20071
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862773
date added to LUP
2012-07-17 14:34:42
date last changed
2012-07-17 14:34:42
@misc{2862773,
 abstract   = {{Studier har visat att det finns ett samband mellan muntlig narrativ förmåga och andra språkliga
förmågor såsom språkförståelse, lexikala förmågor och läsförståelse samt mellan muntlig narrativ
förmåga och arbetsminne.
Syftet med föreliggande studie var att undersöka muntlig narrativ förmåga hos barn med typisk
språkutveckling i grundskolans år tre och fyra och relatera olika aspekter av denna förmåga till test
som mätte ordmobilisering, lexikal organisation, läsförståelse, fonologiskt korttidsminne och
komplext verbalt arbetsminne. De aspekter av den narrativa förmågan som studerades var
innehållsstruktur, produktivitet, tidsåtgång, lexikal variation/produktivitet samt två mått på
syntaktisk komplexitet (antal samordningar inom yttranden i relation till antal yttranden samt antal
bisatser i relation till antal yttranden). Ytterligare något som var av intresse var huruvida aspekterna
på berättande korrelerade sinsemellan, samt om det fanns inbördes samband mellan resultaten på de
olika testen.
Endast ett signifikant samband erhölls när det gällde samband mellan aspekter på den muntliga
narrativa förmågan och resultaten på tester: Poäng avseende innehållsstruktur i barnens berättelser
korrelerade signifikant med resultatet på det test som mätte lexikal organisation. Förutom denna
korrelation erhölls flera signifikanta korrelationer mellan aspekterna på den muntliga narrativa
förmågan. Bland annat erhölls signifikanta samband mellan produktivitet, innehållsstruktur och
tidsåtgång. Dessutom korrelerade antal samordningar per yttrande med antal innehållsstrukturpoäng
per yttrande. Även mellan vissa av testen fanns signifikanta samband. De test som mätte lexikal
organisation, fonologiskt korttidsminne och läsförståelse uppvisade signifikanta samband med
varandra. Läsförståelsetestet korrelerade även med det test som mätte snabb ordmobilisering. Snabb
ordmobilisering korrelerade vidare med det test som mätte komplext verbalt arbetsminne.}},
 author    = {{Berglund, Elin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Muntlig narrativ förmåga hos barn med typisk språkutveckling - en undersökning av berättande hos barn i år 3 och 4 i relation till arbetsminne, läsförståelse och lexikala förmågor}},
 year     = {{2007}},
}