Advanced

ORDBANKEN Konstruktion och utprovning av ett material för bedömning av aktivt ordförråd hos 11-12 åringar

Snickars, Madelen; Sjö, Jenny and Almarker, Oivia (2006) LOGM81 20061
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Kliniskt verksamma logopeder har uttalat ett stort behov av lämpliga test för bedömning av elevers aktiva ordförråd. De test som används för detta ändamål idag är inte optimala bland annat på grund av att de inte är konstruerade utifrån svenska förhållanden. Vi har som ett första steg till att tillgodose det aktuella behovet konstruerat ett material för bedömning av aktivt ordförråd.
Vårt arbete gick ut på att konstruera och prova ut en ordbank med tillhörande bilder. Materialet provades ut på elever i skolår 5 i Halmstad kommun. Vi valde ut orden på basis av litterära och massmediala material som elever i denna ålder brukar komma i kontakt med. Utifrån den statistiska bearbetningen ger vi förslag på vilka ord som tillsammans kan utgöra... (More)
Kliniskt verksamma logopeder har uttalat ett stort behov av lämpliga test för bedömning av elevers aktiva ordförråd. De test som används för detta ändamål idag är inte optimala bland annat på grund av att de inte är konstruerade utifrån svenska förhållanden. Vi har som ett första steg till att tillgodose det aktuella behovet konstruerat ett material för bedömning av aktivt ordförråd.
Vårt arbete gick ut på att konstruera och prova ut en ordbank med tillhörande bilder. Materialet provades ut på elever i skolår 5 i Halmstad kommun. Vi valde ut orden på basis av litterära och massmediala material som elever i denna ålder brukar komma i kontakt med. Utifrån den statistiska bearbetningen ger vi förslag på vilka ord som tillsammans kan utgöra benämningstest med lämplig svårighetsgrad och god reliabilitet. Vi ger förslag på tre testkombinationer, ett långt test och två korta test.
Testförslagen kan användas för bedömning av aktivt ordförråd som en del av den logopediska bedömningen vid till exempel läs- och skrivutredningar. De två korta testförslagen kan även användas som parallella test eller ingå som ett delmoment vid en språklig screening.
Vår förhoppning är att testförslagen inom en snar framtid kommer att normeras och tas i bruk i den logopediska kliniken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Snickars, Madelen; Sjö, Jenny and Almarker, Oivia
supervisor
organization
course
LOGM81 20061
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2863015
date added to LUP
2012-07-18 14:20:38
date last changed
2012-07-18 14:20:38
@misc{2863015,
 abstract   = {Kliniskt verksamma logopeder har uttalat ett stort behov av lämpliga test för bedömning av elevers aktiva ordförråd. De test som används för detta ändamål idag är inte optimala bland annat på grund av att de inte är konstruerade utifrån svenska förhållanden. Vi har som ett första steg till att tillgodose det aktuella behovet konstruerat ett material för bedömning av aktivt ordförråd.
Vårt arbete gick ut på att konstruera och prova ut en ordbank med tillhörande bilder. Materialet provades ut på elever i skolår 5 i Halmstad kommun. Vi valde ut orden på basis av litterära och massmediala material som elever i denna ålder brukar komma i kontakt med. Utifrån den statistiska bearbetningen ger vi förslag på vilka ord som tillsammans kan utgöra benämningstest med lämplig svårighetsgrad och god reliabilitet. Vi ger förslag på tre testkombinationer, ett långt test och två korta test.
Testförslagen kan användas för bedömning av aktivt ordförråd som en del av den logopediska bedömningen vid till exempel läs- och skrivutredningar. De två korta testförslagen kan även användas som parallella test eller ingå som ett delmoment vid en språklig screening.
Vår förhoppning är att testförslagen inom en snar framtid kommer att normeras och tas i bruk i den logopediska kliniken.},
 author    = {Snickars, Madelen and Sjö, Jenny and Almarker, Oivia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {ORDBANKEN Konstruktion och utprovning av ett material för bedömning av aktivt ordförråd hos 11-12 åringar},
 year     = {2006},
}