Advanced

Läs- och skrivsvårigheter l dyslexi hos vuxna. Omfattning - konsekvenser - lösningar

Hansson, Linda (2001) LOGM81 20011
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Avsikten med detta arbete var att studera och belysa den problematik som läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi medför i vuxen ålder, med fokus på problematikens omfattning,
svårigheter, emotionella och praktiska konsekvenser samt på hur väl utbud av och tillgång till
rättigheter och kompensatoriska hjälpmedel överrensstämmer med varandra. Studien
genomfördes via djupintervjuer av åtta vuxna individer med etablerade läs- och
skrivsvårigheter. Intervjuerna bandades, transkriberades och analyserades via narrativ
strukturering utifrån ett subjektivt perspektiv. Av studien framkom att svårigheterna främst
präglades av genanta felstavningar, en ful handstil och en långsam läsning, där förståelsen
ofta gick förlorad. Det vardagliga livet... (More)
Avsikten med detta arbete var att studera och belysa den problematik som läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi medför i vuxen ålder, med fokus på problematikens omfattning,
svårigheter, emotionella och praktiska konsekvenser samt på hur väl utbud av och tillgång till
rättigheter och kompensatoriska hjälpmedel överrensstämmer med varandra. Studien
genomfördes via djupintervjuer av åtta vuxna individer med etablerade läs- och
skrivsvårigheter. Intervjuerna bandades, transkriberades och analyserades via narrativ
strukturering utifrån ett subjektivt perspektiv. Av studien framkom att svårigheterna främst
präglades av genanta felstavningar, en ful handstil och en långsam läsning, där förståelsen
ofta gick förlorad. Det vardagliga livet påverkades avsevärt av individernas läs- och
skrivsvårigheter, då vårt samhälle är uppbyggt kring det skrivna språket. Vidare framkom att
läs- och skrivsvårigheterna utgjort ett hinder för individerna att utvecklas efter sina
begåvningsmässiga förmågor samt för att nå önskade mål. Läs- och skrivsvårigheterna visade
sig även ha haft en negativ inverkan på såväl självförtroende som personlighet med bland
annat undvikandebeteenden som följd. Skoltiden beskrevs som plågsam, då individerna,
mestadels på grund av omgivningens okunskap om och intolerans inför deras svårigheter,
blivit missförstådda och behandlats som mindre begåvade. Idag förekommer det en stor
diskrepans mellan utbud av och tillgång till rättigheter och kompensatorisk hjälp. Än idag har
vårt samhälle inte lyckats anpassa sig till individer med läs- och skrivsvårigheter så att de på
lika villkor kan delta i vårt demokratiska samhälle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Linda
supervisor
organization
course
LOGM81 20011
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2968183
date added to LUP
2012-08-04 22:28:22
date last changed
2012-08-04 22:28:22
@misc{2968183,
 abstract   = {Avsikten med detta arbete var att studera och belysa den problematik som läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi medför i vuxen ålder, med fokus på problematikens omfattning,
svårigheter, emotionella och praktiska konsekvenser samt på hur väl utbud av och tillgång till
rättigheter och kompensatoriska hjälpmedel överrensstämmer med varandra. Studien
genomfördes via djupintervjuer av åtta vuxna individer med etablerade läs- och
skrivsvårigheter. Intervjuerna bandades, transkriberades och analyserades via narrativ
strukturering utifrån ett subjektivt perspektiv. Av studien framkom att svårigheterna främst
präglades av genanta felstavningar, en ful handstil och en långsam läsning, där förståelsen
ofta gick förlorad. Det vardagliga livet påverkades avsevärt av individernas läs- och
skrivsvårigheter, då vårt samhälle är uppbyggt kring det skrivna språket. Vidare framkom att
läs- och skrivsvårigheterna utgjort ett hinder för individerna att utvecklas efter sina
begåvningsmässiga förmågor samt för att nå önskade mål. Läs- och skrivsvårigheterna visade
sig även ha haft en negativ inverkan på såväl självförtroende som personlighet med bland
annat undvikandebeteenden som följd. Skoltiden beskrevs som plågsam, då individerna,
mestadels på grund av omgivningens okunskap om och intolerans inför deras svårigheter,
blivit missförstådda och behandlats som mindre begåvade. Idag förekommer det en stor
diskrepans mellan utbud av och tillgång till rättigheter och kompensatorisk hjälp. Än idag har
vårt samhälle inte lyckats anpassa sig till individer med läs- och skrivsvårigheter så att de på
lika villkor kan delta i vårt demokratiska samhälle.},
 author    = {Hansson, Linda},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Läs- och skrivsvårigheter l dyslexi hos vuxna. Omfattning - konsekvenser - lösningar},
 year     = {2001},
}