Advanced

Vi och nördarna - Individer i ett postmodernt samhälle och deras vilja att identifiera sig med karaktärer i serier

Ahlberg, Mats LU and Nicolaysen, Jennifer LU (2012) MKVA21 20121
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Vi och nördarna – Individer i ett postmodernt samhälle och dess vilja att identifiera sig med karaktärer i serier

Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.

Nyckelord: Identitetsskapande, image, den postmoderna identiteten, The Big Bang Theory (TV-serie), jaget och beundrarskap.

Den teknik som idag finns har medfört att värden, idéer och perspektiv sprids till människor över olika samhällsklasser och religioner världen över. Masskommunikationen har blivit vardaglig basis i våra liv vilket gjort att vi inte längre vet vad som är riktigt. TV:n som medium influerar oss med att skapa vår identitet utifrån bland annat karaktärer, olika stilar och miljöer. I... (More)
Titel: Vi och nördarna – Individer i ett postmodernt samhälle och dess vilja att identifiera sig med karaktärer i serier

Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.

Nyckelord: Identitetsskapande, image, den postmoderna identiteten, The Big Bang Theory (TV-serie), jaget och beundrarskap.

Den teknik som idag finns har medfört att värden, idéer och perspektiv sprids till människor över olika samhällsklasser och religioner världen över. Masskommunikationen har blivit vardaglig basis i våra liv vilket gjort att vi inte längre vet vad som är riktigt. TV:n som medium influerar oss med att skapa vår identitet utifrån bland annat karaktärer, olika stilar och miljöer. I TV-serien The Big Bang Theory får vi möta fem karaktärers sociala vardag, där man diskuterar alltifrån kärleksproblem till djupare forskningsområden. The Big Bang Theory har rönt många utmärkelser och är ett lysande exempel på där man lyckats förena nytta med nöje.

Utifrån TV-serien The Big Bang Theory som case, har vi utfört kvalitativa intervjuer med sex respondenter i åldrarna 20-25 år, alla studerande vid Lunds universitet. Syftet med denna uppsats är att utifrån en tanke om att vi lever i ett postmodernt samhälle, identifiera och problematisera identifieringsprocessen med karaktärer i serier och hur karaktärerna bidrar till imageskapande och identitetsskapande i unga år.

Resultatet av denna studie visar på att unga vuxna inte identifierar sig med karaktärerna i serier, men det som är värt att tillägga är att respondenterna tycker att andra, mer än dem själva blev influerade av serien. Dock har respondenterna varit positivt inställda till att skapa sin image och identitet utifrån TV-serier då de anser att det är en så pass stor del av ens uppväxt att bli matad med ideal och idéer om hur man ska vara och att det faktiskt påverkat dem, och att effekten av serien blivit att individerna velat bli smartare. Studien visar även att vara nörd är något som blir mer accepterat enligt respondenterna, då denna nya kultur växer sig allt starkare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlberg, Mats LU and Nicolaysen, Jennifer LU
supervisor
organization
alternative title
Individer i ett postmodernt samhälle och deras vilja att identifiera sig med karaktärer i serier
course
MKVA21 20121
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
The Big Bang Theory (TV-serie), identitetsskapande, den postmoderna identiteten, image, jaget och beundrarskap
language
Swedish
id
3050962
date added to LUP
2012-09-27 15:40:38
date last changed
2014-09-04 08:35:58
@misc{3050962,
 abstract   = {Titel: Vi och nördarna – Individer i ett postmodernt samhälle och dess vilja att identifiera sig med karaktärer i serier

Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. 

Nyckelord: Identitetsskapande, image, den postmoderna identiteten, The Big Bang Theory (TV-serie), jaget och beundrarskap. 

Den teknik som idag finns har medfört att värden, idéer och perspektiv sprids till människor över olika samhällsklasser och religioner världen över. Masskommunikationen har blivit vardaglig basis i våra liv vilket gjort att vi inte längre vet vad som är riktigt. TV:n som medium influerar oss med att skapa vår identitet utifrån bland annat karaktärer, olika stilar och miljöer. I TV-serien The Big Bang Theory får vi möta fem karaktärers sociala vardag, där man diskuterar alltifrån kärleksproblem till djupare forskningsområden. The Big Bang Theory har rönt många utmärkelser och är ett lysande exempel på där man lyckats förena nytta med nöje. 

Utifrån TV-serien The Big Bang Theory som case, har vi utfört kvalitativa intervjuer med sex respondenter i åldrarna 20-25 år, alla studerande vid Lunds universitet. Syftet med denna uppsats är att utifrån en tanke om att vi lever i ett postmodernt samhälle, identifiera och problematisera identifieringsprocessen med karaktärer i serier och hur karaktärerna bidrar till imageskapande och identitetsskapande i unga år. 

Resultatet av denna studie visar på att unga vuxna inte identifierar sig med karaktärerna i serier, men det som är värt att tillägga är att respondenterna tycker att andra, mer än dem själva blev influerade av serien. Dock har respondenterna varit positivt inställda till att skapa sin image och identitet utifrån TV-serier då de anser att det är en så pass stor del av ens uppväxt att bli matad med ideal och idéer om hur man ska vara och att det faktiskt påverkat dem, och att effekten av serien blivit att individerna velat bli smartare. Studien visar även att vara nörd är något som blir mer accepterat enligt respondenterna, då denna nya kultur växer sig allt starkare.},
 author    = {Ahlberg, Mats and Nicolaysen, Jennifer},
 keyword   = {The Big Bang Theory (TV-serie),identitetsskapande,den postmoderna identiteten,image,jaget och beundrarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vi och nördarna - Individer i ett postmodernt samhälle och deras vilja att identifiera sig med karaktärer i serier},
 year     = {2012},
}