Advanced

Mellan fackspråk och motspråk. Attityd, meningsstruktur och andra problem vid översättning av fransk, populärvetenskaplig text

Söderqvist, Albin LU (2012) FÖUM01 20122
Translation Program
Abstract (Swedish)
Denna magisteruppsats grundar sig på den egna översättningen av delar av en populariserad sociologisk analys av arbetarnas situation vid Peugots bilfabriker i norra Frankrike (Stéphane Beaud & Michel Pialoux 2004). Den första delen består av en textanalys grundad på i huvudsak Hellspong & Ledin (1997). Den andra delen utgörs av ett antal översättningsteoretiska reflektioner och presenterar en översättningsstrategi. Den tredje delen, översättningskommentaren, tar upp några centrala översättningsproblem och hur jag har hanterat dem praktiskt. Sist sammanfattas de viktigaste lärdomarna. Den för arbetet viktigaste översättningsteoretiska litteraturen är Ingo (2007), Lundquist (2010) [2004] och Eriksson (1997 och 2002). Arbetet fokuserar på... (More)
Denna magisteruppsats grundar sig på den egna översättningen av delar av en populariserad sociologisk analys av arbetarnas situation vid Peugots bilfabriker i norra Frankrike (Stéphane Beaud & Michel Pialoux 2004). Den första delen består av en textanalys grundad på i huvudsak Hellspong & Ledin (1997). Den andra delen utgörs av ett antal översättningsteoretiska reflektioner och presenterar en översättningsstrategi. Den tredje delen, översättningskommentaren, tar upp några centrala översättningsproblem och hur jag har hanterat dem praktiskt. Sist sammanfattas de viktigaste lärdomarna. Den för arbetet viktigaste översättningsteoretiska litteraturen är Ingo (2007), Lundquist (2010) [2004] och Eriksson (1997 och 2002). Arbetet fokuserar på källtextens vetenskapliga, populärvetenskapliga samt politisk-retoriska drag och svårigheterna med att överföra dessa olika drag till måltexten. Under översättningsarbetet – över vilket nedanstående analys även fungerar som rapport – har jag strävat efter att upprätthålla en balans mellan de olika dragen genom att identifiera svenska denotations- och konnotationsmotsvarigheter, antingen direkt eller med hjälp av kompensationsmetoden. Översättningsstrategin har varit funktionell med fokus på semantisk och pragmatisk ekvivalens. Det övergripande syftet har varit att nå ökad kunskap om och färdighet i översättning från franska till svenska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderqvist, Albin LU
supervisor
organization
course
FÖUM01 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
översättning, textanalys, franska, populärvetenskap, fackspråk, attityd
language
Swedish
id
3052091
date added to LUP
2012-09-14 13:48:16
date last changed
2012-09-14 13:48:16
@misc{3052091,
 abstract   = {Denna magisteruppsats grundar sig på den egna översättningen av delar av en populariserad sociologisk analys av arbetarnas situation vid Peugots bilfabriker i norra Frankrike (Stéphane Beaud & Michel Pialoux 2004). Den första delen består av en textanalys grundad på i huvudsak Hellspong & Ledin (1997). Den andra delen utgörs av ett antal översättningsteoretiska reflektioner och presenterar en översättningsstrategi. Den tredje delen, översättningskommentaren, tar upp några centrala översättningsproblem och hur jag har hanterat dem praktiskt. Sist sammanfattas de viktigaste lärdomarna. Den för arbetet viktigaste översättningsteoretiska litteraturen är Ingo (2007), Lundquist (2010) [2004] och Eriksson (1997 och 2002). Arbetet fokuserar på källtextens vetenskapliga, populärvetenskapliga samt politisk-retoriska drag och svårigheterna med att överföra dessa olika drag till måltexten. Under översättningsarbetet – över vilket nedanstående analys även fungerar som rapport – har jag strävat efter att upprätthålla en balans mellan de olika dragen genom att identifiera svenska denotations- och konnotationsmotsvarigheter, antingen direkt eller med hjälp av kompensationsmetoden. Översättningsstrategin har varit funktionell med fokus på semantisk och pragmatisk ekvivalens. Det övergripande syftet har varit att nå ökad kunskap om och färdighet i översättning från franska till svenska.},
 author    = {Söderqvist, Albin},
 keyword   = {översättning,textanalys,franska,populärvetenskap,fackspråk,attityd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mellan fackspråk och motspråk. Attityd, meningsstruktur och andra problem vid översättning av fransk, populärvetenskaplig text},
 year     = {2012},
}