Advanced

Ett steg framåt, ett steg bakåt - Interorganisatoriskt relationsarbete för ett förbättrat spårbarhetsutnyttjande

Bunge, Joakim; Bengtsson, Martin and Hagsten, Martin (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Uppsatsens titel: Ett steg framåt, ett steg bakåt - Interorganisatoriskt relationsarbete för ett förbättrat spårbarhetsutnyttjande. Författare: Martin Bengtsson, Joakim Bunge och Martin Hagsten. Universitet: Campus Helsingborg, Lunds universitet. Nivå och kurs: Kandidatuppsats, Service Management SMKK10, 15 hp. Handledare: Mats Johnsson, Johan Alvehus Nyckelord: Interorganisatoriska relationer, spårbarhet, integrering Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa spårbarhetsutnyttjandet inom livsmedelsbranschen och hur det kan påverkas av ett aktivt arbete med relationer mellan aktörer inom försörjningskedjan. Frågeställning: Hur kan interorganisatoriskt relationsarbete förbättra spårbarhetsutnyttjande inom... (More)
Sammanfattning
Uppsatsens titel: Ett steg framåt, ett steg bakåt - Interorganisatoriskt relationsarbete för ett förbättrat spårbarhetsutnyttjande. Författare: Martin Bengtsson, Joakim Bunge och Martin Hagsten. Universitet: Campus Helsingborg, Lunds universitet. Nivå och kurs: Kandidatuppsats, Service Management SMKK10, 15 hp. Handledare: Mats Johnsson, Johan Alvehus Nyckelord: Interorganisatoriska relationer, spårbarhet, integrering Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa spårbarhetsutnyttjandet inom livsmedelsbranschen och hur det kan påverkas av ett aktivt arbete med relationer mellan aktörer inom försörjningskedjan. Frågeställning: Hur kan interorganisatoriskt relationsarbete förbättra spårbarhetsutnyttjande inom livsmedelsbranschen? Metod: Genom kvalitativa intervjuer med aktörer inom vårt område har empiri inhämtats och sedan analyserats mot relevanta teorier. Teorier är hämtade från vetenskapliga artiklar inom ämnena spårbarhet och interorganisatoriska relationer. Empiri har samlats in via semistrukturerade intervjuer genomförda hos stora aktörer inom livsmedelsbranschen. Slutsatser: Ett arbete med interorganisatoriska relationer gällande spårbarhetsutnyttjande ska fokusera på integreringen av långsiktiga och ekonomiskt gynnsamma relationer. En lyckad integrering kräver ett starkt förtroende mellan de aktuella parterna, samt etablerandet av ett ramverk hur relationen bör utvecklas. Genomförandet av detta kommer effektivisera spårbarhetssystem och generera fördelar i form av reducerad återkallningsrisk samt bättre precision i spårningen. Dessa kommer möjliggöra snabbare säkerställning av livsmedelssäkerheten vilket erbjuder kunder förbättrad matsäkerhet samt kvalitet. Sidoeffekter av integreringen är ökad datainsamling som potentiellt kan användas till en förbättrad prognostisering vilket i sin tur underlättar hantering av lagernivåer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bunge, Joakim; Bengtsson, Martin and Hagsten, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
interorganisatoriska relationer, spårbarhet, integrering
language
Swedish
id
3164399
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2421&type=doc
date added to LUP
2012-11-06
date last changed
2012-11-06 06:30:29
@misc{3164399,
 abstract   = {Sammanfattning
Uppsatsens titel: Ett steg framåt, ett steg bakåt - Interorganisatoriskt relationsarbete för ett förbättrat spårbarhetsutnyttjande. Författare: Martin Bengtsson, Joakim Bunge och Martin Hagsten. Universitet: Campus Helsingborg, Lunds universitet. Nivå och kurs: Kandidatuppsats, Service Management SMKK10, 15 hp. Handledare: Mats Johnsson, Johan Alvehus Nyckelord: Interorganisatoriska relationer, spårbarhet, integrering Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa spårbarhetsutnyttjandet inom livsmedelsbranschen och hur det kan påverkas av ett aktivt arbete med relationer mellan aktörer inom försörjningskedjan. Frågeställning: Hur kan interorganisatoriskt relationsarbete förbättra spårbarhetsutnyttjande inom livsmedelsbranschen? Metod: Genom kvalitativa intervjuer med aktörer inom vårt område har empiri inhämtats och sedan analyserats mot relevanta teorier. Teorier är hämtade från vetenskapliga artiklar inom ämnena spårbarhet och interorganisatoriska relationer. Empiri har samlats in via semistrukturerade intervjuer genomförda hos stora aktörer inom livsmedelsbranschen. Slutsatser: Ett arbete med interorganisatoriska relationer gällande spårbarhetsutnyttjande ska fokusera på integreringen av långsiktiga och ekonomiskt gynnsamma relationer. En lyckad integrering kräver ett starkt förtroende mellan de aktuella parterna, samt etablerandet av ett ramverk hur relationen bör utvecklas. Genomförandet av detta kommer effektivisera spårbarhetssystem och generera fördelar i form av reducerad återkallningsrisk samt bättre precision i spårningen. Dessa kommer möjliggöra snabbare säkerställning av livsmedelssäkerheten vilket erbjuder kunder förbättrad matsäkerhet samt kvalitet. Sidoeffekter av integreringen är ökad datainsamling som potentiellt kan användas till en förbättrad prognostisering vilket i sin tur underlättar hantering av lagernivåer.},
 author    = {Bunge, Joakim and Bengtsson, Martin and Hagsten, Martin},
 keyword   = {interorganisatoriska relationer,spårbarhet,integrering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett steg framåt, ett steg bakåt - Interorganisatoriskt relationsarbete för ett förbättrat spårbarhetsutnyttjande},
 year     = {2012},
}