Advanced

Egenkontroll - Kommunikation och lärande inom livsmedelsbranschen

Kyrönen, Sofia; Elmberg, Jakob and Ferhatovic, Mirela (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem och syfte: Enligt lag måste egenkontrollprogram finnas inom alla verksamheter som arbetar med livsmedel. Egenkontrollprogrammen består av ett antal rutiner som måste följas av företagets medarbetare för att livsmedel skall kunna produceras under säkra förhållanden. Rutinerna upplevs i ibland som krångliga och formella av medarbetarna vilket kan påverka utfallet av egenkontrollen. En större kunskap om varför rutinerna existerar bör därför etableras. Brister i egenkontrollen kan innebära en hälsorisk för konsumenterna. Vi vill undersöka hur en effektiv kommunikations- och läroprocess avseende egenkontrollprogram kan skapas, som verkar såväl säkerhets- som kvalitetsgenererande. Detta skulle också påverka inställningen till arbetet med... (More)
Problem och syfte: Enligt lag måste egenkontrollprogram finnas inom alla verksamheter som arbetar med livsmedel. Egenkontrollprogrammen består av ett antal rutiner som måste följas av företagets medarbetare för att livsmedel skall kunna produceras under säkra förhållanden. Rutinerna upplevs i ibland som krångliga och formella av medarbetarna vilket kan påverka utfallet av egenkontrollen. En större kunskap om varför rutinerna existerar bör därför etableras. Brister i egenkontrollen kan innebära en hälsorisk för konsumenterna. Vi vill undersöka hur en effektiv kommunikations- och läroprocess avseende egenkontrollprogram kan skapas, som verkar såväl säkerhets- som kvalitetsgenererande. Detta skulle också påverka inställningen till arbetet med egenkontroll positivt. Metod: Genom kvalitativa intervjuer av semi- strukturerad karaktär har vi intervjuat chefer och medarbetare som arbetar inom livsmedelsbranschen. Genom att intervjua såväl chefer som medarbetare ville vi skapa en grund för slutsatser om kommunikations- och läroprocessen. Teorin grundar sig på material bestående av webbdokument, artiklar och litteratur vilka har samlats in från Lunds Universitets olika bibliotek samt sökmotorerna Google Scholar, Libhub och PubMed. Slutsats: En central fråga för kommunikations- och läroprocesser är individens delaktighet och förståelse av kopplingen mellan egenkontroll, kvalité och säkerhet. Integration av egenkontrollprogram i företags kvalitetsledningssystem och produktionsprocess medverkar till en god lönsamhet vilket också ger drivkraft för kunskapsuppbyggnad. För en god kommunikationsprocess fordras balans mellan formella och informella metoder för kommunikation. Avvikelser i kvalité och säkerhet ger på sikt företaget dålig image. Detta påverkar ”stoltheten” hos befintliga medarbetare men också rekryteringen av nya kompetenta medarbetare. Vi kommer på sikt att ha begränsad tillgång till arbetskraft inom branschen och få vill arbeta på företag med dålig image. Ett företags organisationsuppbyggnad och utformning av egenkontroll kan således ha en stark påverkan på möjlighet att ”rekrytera” ny kunskap/kompetens.
Det är viktigt för företag att inte endast se egenkontrollprogram som befintliga för att upprätthålla livsmedelslagen och säkerheten i ett företag. Hela företaget bör ha en positiv inställning till arbetet med egenkontroll och veta att det kan leda till en hög kvalité. Egenkontrollprogram syftar till en standardisering som dock vara svårt att uppnå, eftersom individer uppfattar kunskap olika. Arbetet med kommunikations- och läroprocesser inom egenkontroll kräver därmed individuell anpassning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3164412,
 abstract   = {Problem och syfte: Enligt lag måste egenkontrollprogram finnas inom alla verksamheter som arbetar med livsmedel. Egenkontrollprogrammen består av ett antal rutiner som måste följas av företagets medarbetare för att livsmedel skall kunna produceras under säkra förhållanden. Rutinerna upplevs i ibland som krångliga och formella av medarbetarna vilket kan påverka utfallet av egenkontrollen. En större kunskap om varför rutinerna existerar bör därför etableras. Brister i egenkontrollen kan innebära en hälsorisk för konsumenterna. Vi vill undersöka hur en effektiv kommunikations- och läroprocess avseende egenkontrollprogram kan skapas, som verkar såväl säkerhets- som kvalitetsgenererande. Detta skulle också påverka inställningen till arbetet med egenkontroll positivt. Metod: Genom kvalitativa intervjuer av semi- strukturerad karaktär har vi intervjuat chefer och medarbetare som arbetar inom livsmedelsbranschen. Genom att intervjua såväl chefer som medarbetare ville vi skapa en grund för slutsatser om kommunikations- och läroprocessen. Teorin grundar sig på material bestående av webbdokument, artiklar och litteratur vilka har samlats in från Lunds Universitets olika bibliotek samt sökmotorerna Google Scholar, Libhub och PubMed. Slutsats: En central fråga för kommunikations- och läroprocesser är individens delaktighet och förståelse av kopplingen mellan egenkontroll, kvalité och säkerhet. Integration av egenkontrollprogram i företags kvalitetsledningssystem och produktionsprocess medverkar till en god lönsamhet vilket också ger drivkraft för kunskapsuppbyggnad. För en god kommunikationsprocess fordras balans mellan formella och informella metoder för kommunikation. Avvikelser i kvalité och säkerhet ger på sikt företaget dålig image. Detta påverkar ”stoltheten” hos befintliga medarbetare men också rekryteringen av nya kompetenta medarbetare. Vi kommer på sikt att ha begränsad tillgång till arbetskraft inom branschen och få vill arbeta på företag med dålig image. Ett företags organisationsuppbyggnad och utformning av egenkontroll kan således ha en stark påverkan på möjlighet att ”rekrytera” ny kunskap/kompetens.
Det är viktigt för företag att inte endast se egenkontrollprogram som befintliga för att upprätthålla livsmedelslagen och säkerheten i ett företag. Hela företaget bör ha en positiv inställning till arbetet med egenkontroll och veta att det kan leda till en hög kvalité. Egenkontrollprogram syftar till en standardisering som dock vara svårt att uppnå, eftersom individer uppfattar kunskap olika. Arbetet med kommunikations- och läroprocesser inom egenkontroll kräver därmed individuell anpassning.},
 author    = {Kyrönen, Sofia and Elmberg, Jakob and Ferhatovic, Mirela},
 keyword   = {egenkontroll,livsmedel,livsmedelsbranschen,kvalité,kunskap,säkerhet,lärande,intern kommunikation,delaktighet,deltagande,medarbetare,chefer,total quality management,lönsamhet,produktivitet och process},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Egenkontroll - Kommunikation och lärande inom livsmedelsbranschen},
 year     = {2012},
}