Advanced

Motorvägen till konsumenten - en kvalitativ studie om varumärkets betydelse i matkassen

Rasmussen, Christian; Koivisto, Johanna and Ödegård, Malin (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vad: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT2012
Författare: Johanna Koivisto, Christian Rasmussen, Malin Ödegård
Titel: Motorvägen till konsumenten – En kvalitativ studie om varumärkets betydelse i matkassen
Handledare: Elin Bommenel och Yvonne Granfeldt Livsmedelsbranschen är en växande och expanderande bransch vilket genererar innovationer inom området. Denna uppsats berör fenomenet matkasse som innebär en lösning på de vardagliga måltiderna i hemmet.
Syftet med studien är att undersöka om en relation kan skapas mellan externa varumärken och slutkunden genom matkasseföretagets strategier, medan en relation skapas mellan slutkunden och matkasseföretaget. För att tydliggöra helheten i matkassen har... (More)
Vad: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT2012
Författare: Johanna Koivisto, Christian Rasmussen, Malin Ödegård
Titel: Motorvägen till konsumenten – En kvalitativ studie om varumärkets betydelse i matkassen
Handledare: Elin Bommenel och Yvonne Granfeldt Livsmedelsbranschen är en växande och expanderande bransch vilket genererar innovationer inom området. Denna uppsats berör fenomenet matkasse som innebär en lösning på de vardagliga måltiderna i hemmet.
Syftet med studien är att undersöka om en relation kan skapas mellan externa varumärken och slutkunden genom matkasseföretagets strategier, medan en relation skapas mellan slutkunden och matkasseföretaget. För att tydliggöra helheten i matkassen har uppsatsen utgått från begreppen strategi/val av leverantör, lojalitet, tolerans och relationer. Observationer och djupintervjuer genomfördes för att tydligöra strukturen i matkassen, de utfördes hos matkasseföretag, leverantörer samt slutkunder.
Matkasseföretagen nischar innehållet inom matkassen för att bli konkurrenskraftiga inom branschen. Vi har kommit fram till att matkasseföretagen kan knyta slutkunder till nya varumärken som passar in i deras gemensamma hus med varumärke. Detta bidrar till en win-win-situation för matkasseföretagen samt leverantörsföretagen eftersom att leverantörsföretagen får en direktkanal till slutkunden och matkasseföretagen blir attraktiva för leverantörerna. Slutkunden ser matkassen som ett koncept. Genom att använda och konsumera produkten i matkassen skapas en omedveten kännedom om produkten vilket i slutändan kan resultera i lojalitet mot varumärkena i matkassen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasmussen, Christian; Koivisto, Johanna and Ödegård, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nyckelord: tjänsteutveckling, matkasse, varumärke, strategier, kundrelationer
language
Swedish
id
3164427
date added to LUP
2012-11-06 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:22:59
@misc{3164427,
 abstract   = {Vad: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT2012
Författare: Johanna Koivisto, Christian Rasmussen, Malin Ödegård
Titel: Motorvägen till konsumenten – En kvalitativ studie om varumärkets betydelse i matkassen
Handledare: Elin Bommenel och Yvonne Granfeldt Livsmedelsbranschen är en växande och expanderande bransch vilket genererar innovationer inom området. Denna uppsats berör fenomenet matkasse som innebär en lösning på de vardagliga måltiderna i hemmet.
Syftet med studien är att undersöka om en relation kan skapas mellan externa varumärken och slutkunden genom matkasseföretagets strategier, medan en relation skapas mellan slutkunden och matkasseföretaget. För att tydliggöra helheten i matkassen har uppsatsen utgått från begreppen strategi/val av leverantör, lojalitet, tolerans och relationer. Observationer och djupintervjuer genomfördes för att tydligöra strukturen i matkassen, de utfördes hos matkasseföretag, leverantörer samt slutkunder.
Matkasseföretagen nischar innehållet inom matkassen för att bli konkurrenskraftiga inom branschen. Vi har kommit fram till att matkasseföretagen kan knyta slutkunder till nya varumärken som passar in i deras gemensamma hus med varumärke. Detta bidrar till en win-win-situation för matkasseföretagen samt leverantörsföretagen eftersom att leverantörsföretagen får en direktkanal till slutkunden och matkasseföretagen blir attraktiva för leverantörerna. Slutkunden ser matkassen som ett koncept. Genom att använda och konsumera produkten i matkassen skapas en omedveten kännedom om produkten vilket i slutändan kan resultera i lojalitet mot varumärkena i matkassen.},
 author    = {Rasmussen, Christian and Koivisto, Johanna and Ödegård, Malin},
 keyword   = {nyckelord: tjänsteutveckling,matkasse,varumärke,strategier,kundrelationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motorvägen till konsumenten - en kvalitativ studie om varumärkets betydelse i matkassen},
 year     = {2012},
}