Advanced

Att leda konsulter - tre vägledande principer

Idriz, Suzan LU ; Gärdsell, Stina and Cantera Ahlman, Eleonora (2012) FEKH49 20122
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Denna uppsats har som huvudsyfte att undersöka hur man skapar effektiva organisationer i en tillvaro där människor är anställda på olika villkor. Vi avser att beskriva och analysera vilka aspekter ledningen kan påverka för att få konsulter att arbeta som medkrafter. Genom en ökad förståelse för konsultens perspektiv under uppdrag, syftar vi till att bidra med ett ramverk som är specifikt för bemanning av konsulter.
Metod:
Undersökningen har gjorts utifrån en kvalitativ metodansats med en fallstudie som angreppssätt.
Teoretisk referensram:
Teorier kring Service Management vid ledning har använts i kombination med teorier om vad vi anser vara avgörande faktorer vid ledning av konsulter.
Empiri:
Insamlad information kommer från... (More)
Syfte:
Denna uppsats har som huvudsyfte att undersöka hur man skapar effektiva organisationer i en tillvaro där människor är anställda på olika villkor. Vi avser att beskriva och analysera vilka aspekter ledningen kan påverka för att få konsulter att arbeta som medkrafter. Genom en ökad förståelse för konsultens perspektiv under uppdrag, syftar vi till att bidra med ett ramverk som är specifikt för bemanning av konsulter.
Metod:
Undersökningen har gjorts utifrån en kvalitativ metodansats med en fallstudie som angreppssätt.
Teoretisk referensram:
Teorier kring Service Management vid ledning har använts i kombination med teorier om vad vi anser vara avgörande faktorer vid ledning av konsulter.
Empiri:
Insamlad information kommer från både primär- och sekundärkällor. Primärdatan utgörs av information från djupintervjuer med konsulter och anställda inom fallföretaget och sekundärdatan består av information från företagets officiella hemsida.
Slutsatser:
Traditionella Service managementteorier är inte anpassade efter den verklighet som råder på dagens arbetsmarknad. Således har vi omvandlat våra slutsatser till praktiska råd vid ledning av konsulter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3165099,
 abstract   = {Syfte:
Denna uppsats har som huvudsyfte att undersöka hur man skapar effektiva organisationer i en tillvaro där människor är anställda på olika villkor. Vi avser att beskriva och analysera vilka aspekter ledningen kan påverka för att få konsulter att arbeta som medkrafter. Genom en ökad förståelse för konsultens perspektiv under uppdrag, syftar vi till att bidra med ett ramverk som är specifikt för bemanning av konsulter.
Metod:
Undersökningen har gjorts utifrån en kvalitativ metodansats med en fallstudie som angreppssätt.
Teoretisk referensram:
Teorier kring Service Management vid ledning har använts i kombination med teorier om vad vi anser vara avgörande faktorer vid ledning av konsulter.
Empiri:
Insamlad information kommer från både primär- och sekundärkällor. Primärdatan utgörs av information från djupintervjuer med konsulter och anställda inom fallföretaget och sekundärdatan består av information från företagets officiella hemsida.
Slutsatser:
Traditionella Service managementteorier är inte anpassade efter den verklighet som råder på dagens arbetsmarknad. Således har vi omvandlat våra slutsatser till praktiska råd vid ledning av konsulter.},
 author    = {Idriz, Suzan and Gärdsell, Stina and Cantera Ahlman, Eleonora},
 keyword   = {känslomässigt engagemang bemanningsbranschen intern marknadsföring konsult ledning human potential management service management rekrytering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att leda konsulter - tre vägledande principer},
 year     = {2012},
}