Advanced

Planering som experimentverkstad

Helgesson, Sofie LU (2012) SGEL16 20121
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Studien tar sitt avstamp i forskning om stadspolitik och stadsutvecklingsprojekt, dess bakomliggande motiv, organiseringsformer samt planeringsteoretiska ideal. Metoden är fallstudie med halvstrukturerade intervjuer. Det undersökta fallet är Lunds kommuns planering av den nya stadsdelen Lund North East Brunnshög. Urvalet av respondenter bestämdes med hjälp av snöbollsmetoden och de sju respondenterna delades in i tre kategorier, projektgruppens tjänstemän, tjänstemän från involverade byggbolag samt kommunpolitiker. Frågor som ställs är Hur organiseras den kommunala projektgruppen och hur upplevs styrformen av berörda tjänstemän och politiker? Hur hanteras och upplevs projektets byggherredialog? Hur hanteras och upplevs medborgardialogen i... (More)
Studien tar sitt avstamp i forskning om stadspolitik och stadsutvecklingsprojekt, dess bakomliggande motiv, organiseringsformer samt planeringsteoretiska ideal. Metoden är fallstudie med halvstrukturerade intervjuer. Det undersökta fallet är Lunds kommuns planering av den nya stadsdelen Lund North East Brunnshög. Urvalet av respondenter bestämdes med hjälp av snöbollsmetoden och de sju respondenterna delades in i tre kategorier, projektgruppens tjänstemän, tjänstemän från involverade byggbolag samt kommunpolitiker. Frågor som ställs är Hur organiseras den kommunala projektgruppen och hur upplevs styrformen av berörda tjänstemän och politiker? Hur hanteras och upplevs projektets byggherredialog? Hur hanteras och upplevs medborgardialogen i projektet? Resultatet visar att Lund North East Brunnshög är ett planeringsprojekt som kan sägas ha många likheter med hur andra europeiska stadsutvecklingsprojekt organiseras även om det finns platsspecifika egenskaper. Planeringen befinner sig i ett spänningsfält mellan rationella och kommunikativa tillvägagångssätt. Intressekonflikter framstår som oundvikligt och organiseringen präglas i stort av olika former av gränsöverskridande samarbete. Sammantaget kännetecknas organiseringen av undantagsmässiga och experimentella styrformer som möter motstånd i det traditionella planeringssystemet. När kommunen ska försöka förena stadspolitiska, miljömässiga och direktdemokratiska aspekter av stadsutveckling sätts planeringens demokratiska roll på prov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helgesson, Sofie LU
supervisor
organization
alternative title
Planning as an experimental workshop
course
SGEL16 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stadsutvecklingsprojekt, organisering, kommunal planering, stadspoliik
language
Swedish
id
3165118
date added to LUP
2012-11-07 14:11:30
date last changed
2012-11-07 14:11:30
@misc{3165118,
 abstract   = {Studien tar sitt avstamp i forskning om stadspolitik och stadsutvecklingsprojekt, dess bakomliggande motiv, organiseringsformer samt planeringsteoretiska ideal. Metoden är fallstudie med halvstrukturerade intervjuer. Det undersökta fallet är Lunds kommuns planering av den nya stadsdelen Lund North East Brunnshög. Urvalet av respondenter bestämdes med hjälp av snöbollsmetoden och de sju respondenterna delades in i tre kategorier, projektgruppens tjänstemän, tjänstemän från involverade byggbolag samt kommunpolitiker. Frågor som ställs är Hur organiseras den kommunala projektgruppen och hur upplevs styrformen av berörda tjänstemän och politiker? Hur hanteras och upplevs projektets byggherredialog? Hur hanteras och upplevs medborgardialogen i projektet? Resultatet visar att Lund North East Brunnshög är ett planeringsprojekt som kan sägas ha många likheter med hur andra europeiska stadsutvecklingsprojekt organiseras även om det finns platsspecifika egenskaper. Planeringen befinner sig i ett spänningsfält mellan rationella och kommunikativa tillvägagångssätt. Intressekonflikter framstår som oundvikligt och organiseringen präglas i stort av olika former av gränsöverskridande samarbete. Sammantaget kännetecknas organiseringen av undantagsmässiga och experimentella styrformer som möter motstånd i det traditionella planeringssystemet. När kommunen ska försöka förena stadspolitiska, miljömässiga och direktdemokratiska aspekter av stadsutveckling sätts planeringens demokratiska roll på prov.},
 author    = {Helgesson, Sofie},
 keyword   = {stadsutvecklingsprojekt,organisering,kommunal planering,stadspoliik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Planering som experimentverkstad},
 year     = {2012},
}