Advanced

Destination Mölle - En studie om sommarortens premisser

Gullberg, Paula (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING
Titel: Destination Mölle – En studie om sommarortens premisser Författare: Paula Gullberg Handledare: Lena Eskilsson och Jan Henrik Nilsson Nyckelord: Second Homes, Säsongsvariationer, Serviceutbud, Avfolkning, Vinterdöda
samhällen, Boplikt Problematik: Att mertalet hus vid kusten köps upp som fritidshus som fylls av liv och
rörelse under sommarmånaderna för att sedan snabbt omvandlas till
”vinterdöda” samhällen resterande del av året. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda hur förändringen kring sommarorter
kommer till uttryck i badorten Mölle, tillhörande Höganäs kommun i
nordvästra Skåne. Jag ämnar belysa detta fenomen i Mölle genom att ta reda
på om fritidshus är vanligt förekommande i området. Jag kommer att... (More)
SAMMANFATTNING
Titel: Destination Mölle – En studie om sommarortens premisser Författare: Paula Gullberg Handledare: Lena Eskilsson och Jan Henrik Nilsson Nyckelord: Second Homes, Säsongsvariationer, Serviceutbud, Avfolkning, Vinterdöda
samhällen, Boplikt Problematik: Att mertalet hus vid kusten köps upp som fritidshus som fylls av liv och
rörelse under sommarmånaderna för att sedan snabbt omvandlas till
”vinterdöda” samhällen resterande del av året. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda hur förändringen kring sommarorter
kommer till uttryck i badorten Mölle, tillhörande Höganäs kommun i
nordvästra Skåne. Jag ämnar belysa detta fenomen i Mölle genom att ta reda
på om fritidshus är vanligt förekommande i området. Jag kommer att
kartlägga vem som äger fastigheterna i Mölle och därefter analysera vad
detta har för betydelse för ortens utveckling med hjälp av intervjuer med
lokala aktörer och invånare. Frågeställning: Hur kommer sommarorters förändring till uttryck i en rural kustort?
För att operationalisera denna fråga har jag valt att fokusera på vilka effekter
som kan bli följden av säsongsvariationer i Mölle? Samt om
säsongsproblematiken i Mölle beror på vem som äger fastigheterna. Metod: Mitt empiriska material utgör basen i min uppsats och består utav en
kartläggning över vem som äger fastigheterna i Mölle samt intervjuer med
respondenter som representerade såväl Höganäs Kommun, aktörer i Mölle
samt invånare i byn för att få olika vinklar av problemområdet och skapa
mig en helhetsbild av platsen. Resultat: Av Mölles 651 fastigheter är endast 265 bebodda året runt, resterande är
sommarbostäder. Detta indikerar graden av vinterdödhet resterande del av
året. Krafttag måste tas från kommunens sida för att få rättsida på denna
problematik som Mölle lider av. Annars kommer attraktiviteten att minska
och Mölle kommer bli en disappearing region (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gullberg, Paula
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
second homes, avfolkning, platsutveckling, boplikt, rurala kustorter
language
Swedish
id
3166355
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1596&type=doc
date added to LUP
2012-11-10
date last changed
2012-11-10 06:30:34
@misc{3166355,
 abstract   = {SAMMANFATTNING
Titel: Destination Mölle – En studie om sommarortens premisser Författare: Paula Gullberg Handledare: Lena Eskilsson och Jan Henrik Nilsson Nyckelord: Second Homes, Säsongsvariationer, Serviceutbud, Avfolkning, Vinterdöda
samhällen, Boplikt Problematik: Att mertalet hus vid kusten köps upp som fritidshus som fylls av liv och
rörelse under sommarmånaderna för att sedan snabbt omvandlas till
”vinterdöda” samhällen resterande del av året. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda hur förändringen kring sommarorter
kommer till uttryck i badorten Mölle, tillhörande Höganäs kommun i
nordvästra Skåne. Jag ämnar belysa detta fenomen i Mölle genom att ta reda
på om fritidshus är vanligt förekommande i området. Jag kommer att
kartlägga vem som äger fastigheterna i Mölle och därefter analysera vad
detta har för betydelse för ortens utveckling med hjälp av intervjuer med
lokala aktörer och invånare. Frågeställning: Hur kommer sommarorters förändring till uttryck i en rural kustort?
För att operationalisera denna fråga har jag valt att fokusera på vilka effekter
som kan bli följden av säsongsvariationer i Mölle? Samt om
säsongsproblematiken i Mölle beror på vem som äger fastigheterna. Metod: Mitt empiriska material utgör basen i min uppsats och består utav en
kartläggning över vem som äger fastigheterna i Mölle samt intervjuer med
respondenter som representerade såväl Höganäs Kommun, aktörer i Mölle
samt invånare i byn för att få olika vinklar av problemområdet och skapa
mig en helhetsbild av platsen. Resultat: Av Mölles 651 fastigheter är endast 265 bebodda året runt, resterande är
sommarbostäder. Detta indikerar graden av vinterdödhet resterande del av
året. Krafttag måste tas från kommunens sida för att få rättsida på denna
problematik som Mölle lider av. Annars kommer attraktiviteten att minska
och Mölle kommer bli en disappearing region},
 author    = {Gullberg, Paula},
 keyword   = {second homes,avfolkning,platsutveckling,boplikt,rurala kustorter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Destination Mölle - En studie om sommarortens premisser},
 year     = {2012},
}