Advanced

Är du vad du äter? En studie om hur nya konsumtionsvanor kan växa fram

Kolveren, Ebru; Kleppers Strömberg, Hanna and Hildingsson, Isabella (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur inre och yttre faktorer kan bidra till att nya konsumtionsvanor växer fram. Vi har valt att belysa tjänsten Matkasse som ett exempel på ett nytt konsumtionsfenomen. Genom en enkätundersökning med 120 användare och icke-användare av Matkasse fick vi en bred bild av uppfattningarna om fenomenet. Detta kompletterade vi med 5 stycken intervjuer med användare av Matkasse och genom denna metod fick vi en djupare förståelse för hur dessa resonerar kring tjänsten. Vi har valt att relatera våra valda teorier till tidsbegreppet genomgående i uppsatsen då det är det vi anser vara den stora delen av den problematik vi avser att undersöka. Titel: Är du vad du äter? En studie om hur nya... (More)
Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur inre och yttre faktorer kan bidra till att nya konsumtionsvanor växer fram. Vi har valt att belysa tjänsten Matkasse som ett exempel på ett nytt konsumtionsfenomen. Genom en enkätundersökning med 120 användare och icke-användare av Matkasse fick vi en bred bild av uppfattningarna om fenomenet. Detta kompletterade vi med 5 stycken intervjuer med användare av Matkasse och genom denna metod fick vi en djupare förståelse för hur dessa resonerar kring tjänsten. Vi har valt att relatera våra valda teorier till tidsbegreppet genomgående i uppsatsen då det är det vi anser vara den stora delen av den problematik vi avser att undersöka. Titel: Är du vad du äter? En studie om hur nya konsumtionsvanor kan växa fram Nivå: Kandidatuppsats, 15 hp. Författare: Isabella Hildingsson, Ebru Kolveren & Hanna Strömberg. Handledare: Elisabeth Högdahl & Fredrik Nilsson. Kurs: SMKK01, Examensarbete kandidatexamen. Universitet: Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Sverige. Datum för inlämning: 2011-05-24. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förändrade konsumtionsvanor kan växa fram. Frågeställningar: Vilka olika faktorer kan ha bidragit till framväxten av nya konsumtionsvanor? Vilka är de bakomliggande orsakerna till konsumtion av Matkasse? Metod: Kvantitativ enkätundersökning och kvalitativa intervjuer. Slutsats: Människors konsumtion påverkas av både inre och yttre faktorer. Dels påverkas vi av uppväxten och invanda mönster som har formats genom livet, i teorin benämnt som habitus, men även av förändringar i samhället så som en förändrad syn på tid och hälsa. Nyckelord: Matkasse, konsumtion, habitus, identitet, hälsa, behov, gemenskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kolveren, Ebru; Kleppers Strömberg, Hanna and Hildingsson, Isabella
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
matkasse, konsumtion, habitus, identitet, hälsa, behov, gemenskap
language
Swedish
id
3226137
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2009&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:50:57
@misc{3226137,
 abstract   = {Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur inre och yttre faktorer kan bidra till att nya konsumtionsvanor växer fram. Vi har valt att belysa tjänsten Matkasse som ett exempel på ett nytt konsumtionsfenomen. Genom en enkätundersökning med 120 användare och icke-användare av Matkasse fick vi en bred bild av uppfattningarna om fenomenet. Detta kompletterade vi med 5 stycken intervjuer med användare av Matkasse och genom denna metod fick vi en djupare förståelse för hur dessa resonerar kring tjänsten. Vi har valt att relatera våra valda teorier till tidsbegreppet genomgående i uppsatsen då det är det vi anser vara den stora delen av den problematik vi avser att undersöka. Titel: Är du vad du äter? En studie om hur nya konsumtionsvanor kan växa fram Nivå: Kandidatuppsats, 15 hp. Författare: Isabella Hildingsson, Ebru Kolveren & Hanna Strömberg. Handledare: Elisabeth Högdahl & Fredrik Nilsson. Kurs: SMKK01, Examensarbete kandidatexamen. Universitet: Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Sverige. Datum för inlämning: 2011-05-24. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förändrade konsumtionsvanor kan växa fram. Frågeställningar: Vilka olika faktorer kan ha bidragit till framväxten av nya konsumtionsvanor? Vilka är de bakomliggande orsakerna till konsumtion av Matkasse? Metod: Kvantitativ enkätundersökning och kvalitativa intervjuer. Slutsats: Människors konsumtion påverkas av både inre och yttre faktorer. Dels påverkas vi av uppväxten och invanda mönster som har formats genom livet, i teorin benämnt som habitus, men även av förändringar i samhället så som en förändrad syn på tid och hälsa. Nyckelord: Matkasse, konsumtion, habitus, identitet, hälsa, behov, gemenskap.},
 author    = {Kolveren, Ebru and Kleppers Strömberg, Hanna and Hildingsson, Isabella},
 keyword   = {matkasse,konsumtion,habitus,identitet,hälsa,behov,gemenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är du vad du äter? En studie om hur nya konsumtionsvanor kan växa fram},
 year     = {2012},
}