Advanced

Konfektionsbranschens logistikstrategi – Outsourcing versa Insourcing

Dahlin, Antonia; Henriksson, Charlotte and Brasar, Nicolina (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Genom att integrera logistik längs värdekedjan i form av kunskap samt partnerskapsallianser ökar företagens möjlighet att skapa konkurrenskraft utifrån dess kärnkompetens. Olika företag arbetar utifrån olika strategier med syfte att tillfredsställa slutkunden och dess behov. Vi finner det väldigt intressant och undersöka vilka faktorer som ligger till grund för företagen i besluten om outsourcing respektive insourcing av logistik. Vi har valt två företag som agerar inom den svenska konfektionsbranschen, CAN samt Lindex, båda med skilda logistiklösningar. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad som ligger bakom val av logistiklösning, outsourcing respektive insourcing, utifrån två välkända svenska företag. Vidare... (More)
Bakgrund: Genom att integrera logistik längs värdekedjan i form av kunskap samt partnerskapsallianser ökar företagens möjlighet att skapa konkurrenskraft utifrån dess kärnkompetens. Olika företag arbetar utifrån olika strategier med syfte att tillfredsställa slutkunden och dess behov. Vi finner det väldigt intressant och undersöka vilka faktorer som ligger till grund för företagen i besluten om outsourcing respektive insourcing av logistik. Vi har valt två företag som agerar inom den svenska konfektionsbranschen, CAN samt Lindex, båda med skilda logistiklösningar. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad som ligger bakom val av logistiklösning, outsourcing respektive insourcing, utifrån två välkända svenska företag. Vidare undersöka varför de valt respektive logistikstrategi samt öka kunskap kring vilka effekter som blivit resultatet av respektive val; positiva som negativa. Frågeställning: 1. Vilka interna faktorer ligger till grund för val av logisklösning; insourcing respektive outsourcing, utifrån de två företagen vi valt inom konfektionsbranschen? Vilken betydelse har intern kompetens, produkt, finansiell styrka och marknaden för valet?
2. Vilka fördelar respektive nackdelar följer utifrån den valda logistiklösningen? Metod: Genom litteraturstudier och en kvalitativ metod med djupintervjuer har en god kunskap kring outsourcing versa insourcing skapats, och varför två olika konfektionsföretag valt dessa som logistikstrategi. Tidigare forskning med insamlad fakta kring begrepp som berör logistik har jämförts med det empiriska materialet för att tillsammans med denna skapa en grund för analys. Utifrån den fördjupade kunskapen har vi sedan besvarat frågeställningen i en slutsats. Resultat: Vi kan konstatera att konkurrensen inom konfektionsbranschen ständigt ökar, och kunderna får en tilltagande makt vilket ställer högre krav på tillgänglighet och service och att vara en del av ett starkt nätverk är ett sätt att säkerställa tillgång till spetskompetens som annars inte erhålls i den egna verksamheten. Vidare har vi dragit slutsatser kring att produkterna inom konfektionsbranschen ställer olika krav på logistiska lösningar beroende på typ och egenskaper hos produkten vilket leder till att inte bara kundspecifika lösningar krävs, utan även produktspecifika logistiklösningar. Vi kan också konstatera att det är företagets kärnkompetens som definierar om de logistiska tjänsterna är en del av den interna verksamheten eller inte. Bedömningen om outsourcing versa insourcing är det rätta alternativet går endast att analysera utifrån den enskilda verksamhetens förutsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlin, Antonia; Henriksson, Charlotte and Brasar, Nicolina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
logistikstrategi, outsourcing, insourcing, flexibilitet, kostnader, kärnkompetens, lindex & can
language
Swedish
id
3226275
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2484&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:50:59
@misc{3226275,
 abstract   = {Bakgrund: Genom att integrera logistik längs värdekedjan i form av kunskap samt partnerskapsallianser ökar företagens möjlighet att skapa konkurrenskraft utifrån dess kärnkompetens. Olika företag arbetar utifrån olika strategier med syfte att tillfredsställa slutkunden och dess behov. Vi finner det väldigt intressant och undersöka vilka faktorer som ligger till grund för företagen i besluten om outsourcing respektive insourcing av logistik. Vi har valt två företag som agerar inom den svenska konfektionsbranschen, CAN samt Lindex, båda med skilda logistiklösningar. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad som ligger bakom val av logistiklösning, outsourcing respektive insourcing, utifrån två välkända svenska företag. Vidare undersöka varför de valt respektive logistikstrategi samt öka kunskap kring vilka effekter som blivit resultatet av respektive val; positiva som negativa. Frågeställning: 1. Vilka interna faktorer ligger till grund för val av logisklösning; insourcing respektive outsourcing, utifrån de två företagen vi valt inom konfektionsbranschen? Vilken betydelse har intern kompetens, produkt, finansiell styrka och marknaden för valet?
2. Vilka fördelar respektive nackdelar följer utifrån den valda logistiklösningen? Metod: Genom litteraturstudier och en kvalitativ metod med djupintervjuer har en god kunskap kring outsourcing versa insourcing skapats, och varför två olika konfektionsföretag valt dessa som logistikstrategi. Tidigare forskning med insamlad fakta kring begrepp som berör logistik har jämförts med det empiriska materialet för att tillsammans med denna skapa en grund för analys. Utifrån den fördjupade kunskapen har vi sedan besvarat frågeställningen i en slutsats. Resultat: Vi kan konstatera att konkurrensen inom konfektionsbranschen ständigt ökar, och kunderna får en tilltagande makt vilket ställer högre krav på tillgänglighet och service och att vara en del av ett starkt nätverk är ett sätt att säkerställa tillgång till spetskompetens som annars inte erhålls i den egna verksamheten. Vidare har vi dragit slutsatser kring att produkterna inom konfektionsbranschen ställer olika krav på logistiska lösningar beroende på typ och egenskaper hos produkten vilket leder till att inte bara kundspecifika lösningar krävs, utan även produktspecifika logistiklösningar. Vi kan också konstatera att det är företagets kärnkompetens som definierar om de logistiska tjänsterna är en del av den interna verksamheten eller inte. Bedömningen om outsourcing versa insourcing är det rätta alternativet går endast att analysera utifrån den enskilda verksamhetens förutsättningar.},
 author    = {Dahlin, Antonia and Henriksson, Charlotte and Brasar, Nicolina},
 keyword   = {logistikstrategi,outsourcing,insourcing,flexibilitet,kostnader,kärnkompetens,lindex & can},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konfektionsbranschens logistikstrategi – Outsourcing versa Insourcing},
 year     = {2012},
}