Advanced

Skapar kundstyrning lönsamhet och utveckling i ett transportföretag?

Lindblad, Filip and Jeraeus, Johan (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Logistik som konkurrenskraft blir allt viktigare på dagens marknader, vilket medför att logistikföretagen idag erbjuder en bredare service än vad som gjorts tidigare. Vårt syfte är att undersöka problematiken mellan att erbjuda en hög servicenivå och att inneha en kostnadseffektiv organisation. Vi har valt att använda oss av en fallstudie på ett intermodalt transportföretag. Denna organisation har studerats under cirka fem månader och intervjuer och observationer med medarbetare, ledning, kunder och leverantörer genomförts. I uppsatsen finns också två referensföretag vilka har undersökts via intervjuer. Utöver dessa empiriska har vi studier utfört en litteraturstudie inom logistik och service. Våra slutsatser är att höga kundkrav kan ge... (More)
Logistik som konkurrenskraft blir allt viktigare på dagens marknader, vilket medför att logistikföretagen idag erbjuder en bredare service än vad som gjorts tidigare. Vårt syfte är att undersöka problematiken mellan att erbjuda en hög servicenivå och att inneha en kostnadseffektiv organisation. Vi har valt att använda oss av en fallstudie på ett intermodalt transportföretag. Denna organisation har studerats under cirka fem månader och intervjuer och observationer med medarbetare, ledning, kunder och leverantörer genomförts. I uppsatsen finns också två referensföretag vilka har undersökts via intervjuer. Utöver dessa empiriska har vi studier utfört en litteraturstudie inom logistik och service. Våra slutsatser är att höga kundkrav kan ge både en positiv och negativ effekt på lönsamhet och utveckling. Nyckelfaktorn till att ha en effektiv tjänsteproduktion och en hög servicenivå är att inneha en bra intern kommunikation tillsammans med ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3226282,
 abstract   = {Logistik som konkurrenskraft blir allt viktigare på dagens marknader, vilket medför att logistikföretagen idag erbjuder en bredare service än vad som gjorts tidigare. Vårt syfte är att undersöka problematiken mellan att erbjuda en hög servicenivå och att inneha en kostnadseffektiv organisation. Vi har valt att använda oss av en fallstudie på ett intermodalt transportföretag. Denna organisation har studerats under cirka fem månader och intervjuer och observationer med medarbetare, ledning, kunder och leverantörer genomförts. I uppsatsen finns också två referensföretag vilka har undersökts via intervjuer. Utöver dessa empiriska har vi studier utfört en litteraturstudie inom logistik och service. Våra slutsatser är att höga kundkrav kan ge både en positiv och negativ effekt på lönsamhet och utveckling. Nyckelfaktorn till att ha en effektiv tjänsteproduktion och en hög servicenivå är att inneha en bra intern kommunikation tillsammans med ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete.},
 author    = {Lindblad, Filip and Jeraeus, Johan},
 keyword   = {service,logistik,intermodal,transport,intern effektivitet,intern
kommunikation,tjänsteproduktion,konkurrenskraft},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skapar kundstyrning lönsamhet och utveckling i ett transportföretag?},
 year     = {2012},
}