Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fienden Inifrån - Mediekonstruktionen av en annorlunda fiende mot det moderna samhället

Jonsson, Elin LU (2013) MKVK04 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Abstract

Uppsatsen Fienden Inifrån granskar medierapporteringen kring Anders Breivik – gärningsmannen bakom terrordåden i Oslo den 22 juli 2011 med syftet att nå djupare insikt i hur media konstruerar fienden när denne kommer inifrån det egna samhället, samt vilka konsekvenser denna konstruktion får. Genom att undersöka 16 artiklar publicerade i Dagens Nyheter analyseras mediekonstruktionen av fienden när fienden inte är den traditionella vid terrordåd: Anders Breivik agerade utan förankring i ett kollektiv och tillhör själv det samhälle mot vilket attackerna utfördes.
Uppsatsen utför en kvalitativ innehållsanalytisk fallstudie där analysen utförs med fokus på variabler med tydlig förankring i tidigare forskning på området för... (More)
Abstract

Uppsatsen Fienden Inifrån granskar medierapporteringen kring Anders Breivik – gärningsmannen bakom terrordåden i Oslo den 22 juli 2011 med syftet att nå djupare insikt i hur media konstruerar fienden när denne kommer inifrån det egna samhället, samt vilka konsekvenser denna konstruktion får. Genom att undersöka 16 artiklar publicerade i Dagens Nyheter analyseras mediekonstruktionen av fienden när fienden inte är den traditionella vid terrordåd: Anders Breivik agerade utan förankring i ett kollektiv och tillhör själv det samhälle mot vilket attackerna utfördes.
Uppsatsen utför en kvalitativ innehållsanalytisk fallstudie där analysen utförs med fokus på variabler med tydlig förankring i tidigare forskning på området för konstruktionen av ”den andre”. Med syftet att föra diskussionen vidare förbi enkla förklaringsmodeller av hur media konstruerar fienden används även teorier om rationalitet i det moderna samhället så väl som teorier om historicism och psykologism.
Studien visar hur grammatik i form av bland annat orientalism, segmentering, galenskap och metaforer används i konstruktionen av fienden mot det öppna demokratiska samhället, och hur konstruktionen av Anders Breivik illustrerar de fallgropar av bland annat historicism och psykologism som mediediskussionen hamnar i, och som hindrar den från att vara produktiv i sin beskrivning av och djupare förståelse för de som agerar utanför samhällets ramar för acceptans.


Nyckelord: mediekonstruktion, fiende, identitet, historicism, psykologism, rationalitet, orientalism, segmentering, galenskap, passion, metaforer


Titel: Fienden Inifrån – Mediekonstruktionen av fienden mot och inom det moderna samhället
Författare: Elin Jonsson
Författad vid: Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Elin LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
orientalism, rationalitet, psykologism, historicism, identitet, medierapportering, mediekonstruktion, fiender, segmentering, galenskap, passion, terrorism, metaforer, Anders Breivik
language
Swedish
id
3357805
date added to LUP
2013-01-22 15:20:04
date last changed
2014-09-04 08:35:58
@misc{3357805,
 abstract   = {Abstract

Uppsatsen Fienden Inifrån granskar medierapporteringen kring Anders Breivik – gärningsmannen bakom terrordåden i Oslo den 22 juli 2011 med syftet att nå djupare insikt i hur media konstruerar fienden när denne kommer inifrån det egna samhället, samt vilka konsekvenser denna konstruktion får. Genom att undersöka 16 artiklar publicerade i Dagens Nyheter analyseras mediekonstruktionen av fienden när fienden inte är den traditionella vid terrordåd: Anders Breivik agerade utan förankring i ett kollektiv och tillhör själv det samhälle mot vilket attackerna utfördes. 
Uppsatsen utför en kvalitativ innehållsanalytisk fallstudie där analysen utförs med fokus på variabler med tydlig förankring i tidigare forskning på området för konstruktionen av ”den andre”. Med syftet att föra diskussionen vidare förbi enkla förklaringsmodeller av hur media konstruerar fienden används även teorier om rationalitet i det moderna samhället så väl som teorier om historicism och psykologism. 
Studien visar hur grammatik i form av bland annat orientalism, segmentering, galenskap och metaforer används i konstruktionen av fienden mot det öppna demokratiska samhället, och hur konstruktionen av Anders Breivik illustrerar de fallgropar av bland annat historicism och psykologism som mediediskussionen hamnar i, och som hindrar den från att vara produktiv i sin beskrivning av och djupare förståelse för de som agerar utanför samhällets ramar för acceptans. 


Nyckelord: mediekonstruktion, fiende, identitet, historicism, psykologism, rationalitet, orientalism, segmentering, galenskap, passion, metaforer


Titel: Fienden Inifrån – Mediekonstruktionen av fienden mot och inom det moderna samhället
Författare: Elin Jonsson
Författad vid: Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet},
 author    = {Jonsson, Elin},
 keyword   = {orientalism,rationalitet,psykologism,historicism,identitet,medierapportering,mediekonstruktion,fiender,segmentering,galenskap,passion,terrorism,metaforer,Anders Breivik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fienden Inifrån - Mediekonstruktionen av en annorlunda fiende mot det moderna samhället},
 year     = {2013},
}