Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Identitetsskapande genom skor - En studie om individers konsumtion i relation till deras identitetsskapande

Hallenius, Sebastian LU and Jermer, Tomas LU (2013) MKVA21 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur skor fungerar som identitetsskapare hos individer.
Uppsatsens titel är: Identitetsskapande genom skor – En studie om individers konsumtion i
relation till deras identitetsskapande. Författarna till uppsatsen heter Sebastian Hallenius och
Tomas Jermer och studerar Medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för
kommunikation och medier vid Lunds universitet.

För att svara på frågeställningen i vår uppsats har vi med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex
studenter, undersökt hur skokonsumenters attityder och värderingar till identitetsskapande
förhåller sig. Med hjälp av en intervjuguide följde våra intervjuer olika teman som utformades i
enlighet med våra teoretiska... (More)
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur skor fungerar som identitetsskapare hos individer.
Uppsatsens titel är: Identitetsskapande genom skor – En studie om individers konsumtion i
relation till deras identitetsskapande. Författarna till uppsatsen heter Sebastian Hallenius och
Tomas Jermer och studerar Medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för
kommunikation och medier vid Lunds universitet.

För att svara på frågeställningen i vår uppsats har vi med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex
studenter, undersökt hur skokonsumenters attityder och värderingar till identitetsskapande
förhåller sig. Med hjälp av en intervjuguide följde våra intervjuer olika teman som utformades i
enlighet med våra teoretiska perspektiv.

För att analysera vårt material har vi applicerat teorier om varumärkesgemenskaper och
identitetsskapande genom kläder. Slutsatserna som vi kan dra kring frågeställningen är att vi kan
se att det finns ett samband mellan konsumtion av skor och identitetsskapandet. Skorna används
som ett verktyg för att förmedla attityder och värderingar och hjälper till i skapandet av
individens identitet. Vi kan också se att skorna används av individer för att passa in gruppers
normer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallenius, Sebastian LU and Jermer, Tomas LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20122
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
skor, konsumtion, identitet, varumärke, kläder, identitetsskapande, gruppidentitet
language
Swedish
id
3358424
date added to LUP
2013-01-24 13:00:52
date last changed
2014-09-04 08:35:59
@misc{3358424,
 abstract   = {Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur skor fungerar som identitetsskapare hos individer. 
Uppsatsens titel är: Identitetsskapande genom skor – En studie om individers konsumtion i 
relation till deras identitetsskapande. Författarna till uppsatsen heter Sebastian Hallenius och 
Tomas Jermer och studerar Medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för 
kommunikation och medier vid Lunds universitet.

För att svara på frågeställningen i vår uppsats har vi med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex 
studenter, undersökt hur skokonsumenters attityder och värderingar till identitetsskapande
förhåller sig. Med hjälp av en intervjuguide följde våra intervjuer olika teman som utformades i 
enlighet med våra teoretiska perspektiv.

För att analysera vårt material har vi applicerat teorier om varumärkesgemenskaper och 
identitetsskapande genom kläder. Slutsatserna som vi kan dra kring frågeställningen är att vi kan 
se att det finns ett samband mellan konsumtion av skor och identitetsskapandet. Skorna används 
som ett verktyg för att förmedla attityder och värderingar och hjälper till i skapandet av 
individens identitet. Vi kan också se att skorna används av individer för att passa in gruppers 
normer.},
 author    = {Hallenius, Sebastian and Jermer, Tomas},
 keyword   = {skor,konsumtion,identitet,varumärke,kläder,identitetsskapande,gruppidentitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Identitetsskapande genom skor - En studie om individers konsumtion i relation till deras identitetsskapande},
 year     = {2013},
}