Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Men det är ju bara på TV... eller? Barn, genus och barnprogram

Buschow, Jeanette LU and Clausen-Bruun Skoglund, Christin LU (2013) MKVA21 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att studera hur barn skapar mening kring genus i förhållande till barnprogram, med fokus på barnprogrammet ”Gabba Gabba”. Genom en kvalitativ receptionsanalys ämnar uppsatsen att undersöka eventuella mönster och samband mellan barnprogrammet och barns åsikter kring genus, samt hur detta förhåller sig till den verkliga världen. Tolv lågstadiebarn såg barnprogrammet, därefter delades barnen in i tre grupper i vilka vi genomförde samtalsintervjuer. Materialet från samtalen verkade vid första anblick okonstlad och allmän, men efter djupare analys visade sig flera intressanta aspekter. Vi fann att genus reproducerades, ifrågasattes och till och med stundtals ignorerades av barnen. Vi fann även oss själva skapa och göra... (More)
Uppsatsen syftar till att studera hur barn skapar mening kring genus i förhållande till barnprogram, med fokus på barnprogrammet ”Gabba Gabba”. Genom en kvalitativ receptionsanalys ämnar uppsatsen att undersöka eventuella mönster och samband mellan barnprogrammet och barns åsikter kring genus, samt hur detta förhåller sig till den verkliga världen. Tolv lågstadiebarn såg barnprogrammet, därefter delades barnen in i tre grupper i vilka vi genomförde samtalsintervjuer. Materialet från samtalen verkade vid första anblick okonstlad och allmän, men efter djupare analys visade sig flera intressanta aspekter. Vi fann att genus reproducerades, ifrågasattes och till och med stundtals ignorerades av barnen. Vi fann även oss själva skapa och göra genus under uppsatsens gång. Uppsatsen belyser hur barnen var aktiva med att skapa sin egen förståelse av genus och sätter samtidigt detta i en större kontext utifrån vilka barnen förstår och gör genus. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Buschow, Jeanette LU and Clausen-Bruun Skoglund, Christin LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20122
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
media, lågstadiebarn, barn, genus, barnprogram, TV
language
Swedish
id
3358560
date added to LUP
2013-01-24 12:54:15
date last changed
2014-09-04 08:35:59
@misc{3358560,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att studera hur barn skapar mening kring genus i förhållande till barnprogram, med fokus på barnprogrammet ”Gabba Gabba”. Genom en kvalitativ receptionsanalys ämnar uppsatsen att undersöka eventuella mönster och samband mellan barnprogrammet och barns åsikter kring genus, samt hur detta förhåller sig till den verkliga världen. Tolv lågstadiebarn såg barnprogrammet, därefter delades barnen in i tre grupper i vilka vi genomförde samtalsintervjuer. Materialet från samtalen verkade vid första anblick okonstlad och allmän, men efter djupare analys visade sig flera intressanta aspekter. Vi fann att genus reproducerades, ifrågasattes och till och med stundtals ignorerades av barnen. Vi fann även oss själva skapa och göra genus under uppsatsens gång. Uppsatsen belyser hur barnen var aktiva med att skapa sin egen förståelse av genus och sätter samtidigt detta i en större kontext utifrån vilka barnen förstår och gör genus.},
 author    = {Buschow, Jeanette and Clausen-Bruun Skoglund, Christin},
 keyword   = {media,lågstadiebarn,barn,genus,barnprogram,TV},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Men det är ju bara på TV... eller? Barn, genus och barnprogram},
 year     = {2013},
}