Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kinesisk nationalism: på vilka sätt använder Kinas kommunistiska parti nationalistisk retorik i uttalanden om Spratlyöarna som kan främja legitimiteten i deras anspråk på fortsatt maktinnehav i Kina?

Wernersson, David LU (2013) MRSK30 20122
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen syftar till att utreda hur den kinesiska nationalismen används som ett maktverktyg för den icke-demokratiska regimen i Kina i syfte att legitimera sin makt hos den kinesiska befolkningen. Studien utreder Kinas inblandning i konflikten om Spratlyöarna och hur den kinesiska retoriken i konflikten används för att skapa sammanhållning och legitimitet för det Kinesiska kommunistiska partiet (KKP), alltså inte vilka globala effekter konflikten om Spratlyöarna leder till. Officiella utlåtanden gällande konflikten om Spratlyöarna analyseras emot hur den kinesiska nationalismen utvecklats de senaste 20-30 åren, konflikten om Spratlyöarna studeras därför som en fallstudie.

Studien som genomförts genom en kombination utav... (More)
Den här uppsatsen syftar till att utreda hur den kinesiska nationalismen används som ett maktverktyg för den icke-demokratiska regimen i Kina i syfte att legitimera sin makt hos den kinesiska befolkningen. Studien utreder Kinas inblandning i konflikten om Spratlyöarna och hur den kinesiska retoriken i konflikten används för att skapa sammanhållning och legitimitet för det Kinesiska kommunistiska partiet (KKP), alltså inte vilka globala effekter konflikten om Spratlyöarna leder till. Officiella utlåtanden gällande konflikten om Spratlyöarna analyseras emot hur den kinesiska nationalismen utvecklats de senaste 20-30 åren, konflikten om Spratlyöarna studeras därför som en fallstudie.

Studien som genomförts genom en kombination utav retorisk analys och argumentationsanalys, visar på att den nationalism som finns hos den kinesiska befolkningen är något som KKP till stor del har utvecklat och skapat i syfte att kunna fortsätta legitimera sin makt, då kommunismens legitimitet falnade under 1980 och 1990 talet hos befolkningen i Kina. Den nationalism och de nationalistiska argument KKP använde sig utav för att skapa en bärande nationalism som legitimerade KKPs fortsatta makthavande under denna tidsperiod, går även att återfinna i hur retoriken i konflikten om Spratlyöarna förhåller sig i dagens läge. (Less)
Abstract
The purpose of this paper is to investigate how the Chinese nationalism is used as a power tool for the non-democratic regime in China to legitimize its power within the Chinese people. The study investigate Chinas involvement in the conflict of the Spratly Islands and how the Chinese rhetoric is used to create cohesion and legitimacy for the Chinese communist party (CCP), and not the global impact of the conflict on the Spratly Islands. Official statements regarding the conflict are analyzed in the way the Chinese nationalism has evolved during the last 20-30 years. The conflict concerning the Spratly Islands is therefore studied as a case study.

The study that has been made as a combination between a rhetoric analyze and a... (More)
The purpose of this paper is to investigate how the Chinese nationalism is used as a power tool for the non-democratic regime in China to legitimize its power within the Chinese people. The study investigate Chinas involvement in the conflict of the Spratly Islands and how the Chinese rhetoric is used to create cohesion and legitimacy for the Chinese communist party (CCP), and not the global impact of the conflict on the Spratly Islands. Official statements regarding the conflict are analyzed in the way the Chinese nationalism has evolved during the last 20-30 years. The conflict concerning the Spratly Islands is therefore studied as a case study.

The study that has been made as a combination between a rhetoric analyze and a argumentative analyze, shows that the nationalistic ideal that can be found within the population of China is something that has been largely developed and created by CCP. This effort has been made in order to continue to legitimate their power, when the legitimacy of communism faded during 1980 and 1990’s within the population. The arguments CCP used to create nationalism as a working tool to legitimize their continuing power in the 1980 and 1990’s can also be found in the rhetoric used by China today regarding the conflict of the Spratly Islands. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wernersson, David LU
supervisor
organization
course
MRSK30 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Chinese communist party, Sovereignty, Conflict, Democracy, Nationalism, China, Spratly Islands, South China sea, Human Rights, Mänskliga rättigheter
language
Swedish
id
3358567
date added to LUP
2013-05-23 10:47:06
date last changed
2014-09-04 08:27:39
@misc{3358567,
 abstract   = {The purpose of this paper is to investigate how the Chinese nationalism is used as a power tool for the non-democratic regime in China to legitimize its power within the Chinese people. The study investigate Chinas involvement in the conflict of the Spratly Islands and how the Chinese rhetoric is used to create cohesion and legitimacy for the Chinese communist party (CCP), and not the global impact of the conflict on the Spratly Islands. Official statements regarding the conflict are analyzed in the way the Chinese nationalism has evolved during the last 20-30 years. The conflict concerning the Spratly Islands is therefore studied as a case study.

The study that has been made as a combination between a rhetoric analyze and a argumentative analyze, shows that the nationalistic ideal that can be found within the population of China is something that has been largely developed and created by CCP. This effort has been made in order to continue to legitimate their power, when the legitimacy of communism faded during 1980 and 1990’s within the population. The arguments CCP used to create nationalism as a working tool to legitimize their continuing power in the 1980 and 1990’s can also be found in the rhetoric used by China today regarding the conflict of the Spratly Islands.},
 author    = {Wernersson, David},
 keyword   = {Chinese communist party,Sovereignty,Conflict,Democracy,Nationalism,China,Spratly Islands,South China sea,Human Rights,Mänskliga rättigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kinesisk nationalism: på vilka sätt använder Kinas kommunistiska parti nationalistisk retorik i uttalanden om Spratlyöarna som kan främja legitimiteten i deras anspråk på fortsatt maktinnehav i Kina?},
 year     = {2013},
}