Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det fulländade livet/den naiva konsumenten? – En kvalitativ innehållsanalys av arbetsporträtteringen i livsstilstidningar

Rönnblom, Karin LU (2013) MKVK03 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats diskuterar ett nytt begrepp som inte många är bekanta vid, men som vi alla är en del av: slash-karriärer. En slash-karriär kan sägas vara ett uttryck för vår syn på ett arbete idag och alla de etablerade värderingar och ideal som ligger bakom. För att undersöka vilka dessa ideal och föreställningar är och vad de säger om vår syn på en karriär idag har jag, genom att utföra en kvalitativ innehållsanalys, studerat hur livsstilstidningar porträtterar en lycklig och framgångsrik karriär idag. Detta blir mitt syfte i uppsatsen.
I tidningarna kunde jag urskilja tre teman: en uppmaning till att kämpa och ge allt för att kunna nå sina personliga mål, att våga ta chanserna som presenterar sig oavsett medföljande risker samt ett... (More)
Denna uppsats diskuterar ett nytt begrepp som inte många är bekanta vid, men som vi alla är en del av: slash-karriärer. En slash-karriär kan sägas vara ett uttryck för vår syn på ett arbete idag och alla de etablerade värderingar och ideal som ligger bakom. För att undersöka vilka dessa ideal och föreställningar är och vad de säger om vår syn på en karriär idag har jag, genom att utföra en kvalitativ innehållsanalys, studerat hur livsstilstidningar porträtterar en lycklig och framgångsrik karriär idag. Detta blir mitt syfte i uppsatsen.
I tidningarna kunde jag urskilja tre teman: en uppmaning till att kämpa och ge allt för att kunna nå sina personliga mål, att våga ta chanserna som presenterar sig oavsett medföljande risker samt ett individualistiskt tänk som präglar alla artiklarna. Dessa analyserades och det kan konkluderas att individen har fått ökad frihet som måste användas till att förändra sitt liv och söka nå sina drömmar och begär, vilka individen själv ansvarar för. Detta leder till en osäkerhet som konsumtionsmarknaden utnyttjar. Marknaden lurar individer till att tro att de behöver deras redskap för att kunna marknadsföra sig själva och på så sätt nå en attraktiv karriär. Genom att underhålla begären och samtidigt lova individer lycka i varje sekund skapar de ständigt nya behov vilket innebär att människorna själva är med och befrämjar konsumtionssamhället. Människan kan på så sätt inte undvika uppbyggnaden av systemet utan måste konsumera, annars blir hon utestängd ifrån samhället. Idealet i samhället är att inneha en elitplats och arbeta med ett slash-yrke inom mode-eller media. Målet är att inte känna att man jobbar eller har fritid, vilket innebär att individen når fullständig tillfredsställelse. Dock tenderar verkliga erfarenheter inte resultera i samma positiva liv som tidningarna hävdar. Livsstilstidningarna porträtterar en slags fantasivärld och utopi som inte alls stämmer överrens med verkliga livet. Utan om vi följer deras tips kommer vi istället att uppleva osäkerhet och otrygghet samt ofta misslyckas vilket leder till sämre ekonomi och psykisk ohälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rönnblom, Karin LU
supervisor
organization
course
MKVK03 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
möjligheter, risker, framgång, ideal, livsstil, livsstilstidningar, slash, karriär, individualitet, individualism, identitet, konsumtion, osäkerhet
language
Swedish
id
3358582
date added to LUP
2013-02-21 11:39:19
date last changed
2014-09-04 08:35:59
@misc{3358582,
 abstract   = {Denna uppsats diskuterar ett nytt begrepp som inte många är bekanta vid, men som vi alla är en del av: slash-karriärer. En slash-karriär kan sägas vara ett uttryck för vår syn på ett arbete idag och alla de etablerade värderingar och ideal som ligger bakom. För att undersöka vilka dessa ideal och föreställningar är och vad de säger om vår syn på en karriär idag har jag, genom att utföra en kvalitativ innehållsanalys, studerat hur livsstilstidningar porträtterar en lycklig och framgångsrik karriär idag. Detta blir mitt syfte i uppsatsen.
I tidningarna kunde jag urskilja tre teman: en uppmaning till att kämpa och ge allt för att kunna nå sina personliga mål, att våga ta chanserna som presenterar sig oavsett medföljande risker samt ett individualistiskt tänk som präglar alla artiklarna. Dessa analyserades och det kan konkluderas att individen har fått ökad frihet som måste användas till att förändra sitt liv och söka nå sina drömmar och begär, vilka individen själv ansvarar för. Detta leder till en osäkerhet som konsumtionsmarknaden utnyttjar. Marknaden lurar individer till att tro att de behöver deras redskap för att kunna marknadsföra sig själva och på så sätt nå en attraktiv karriär. Genom att underhålla begären och samtidigt lova individer lycka i varje sekund skapar de ständigt nya behov vilket innebär att människorna själva är med och befrämjar konsumtionssamhället. Människan kan på så sätt inte undvika uppbyggnaden av systemet utan måste konsumera, annars blir hon utestängd ifrån samhället. Idealet i samhället är att inneha en elitplats och arbeta med ett slash-yrke inom mode-eller media. Målet är att inte känna att man jobbar eller har fritid, vilket innebär att individen når fullständig tillfredsställelse. Dock tenderar verkliga erfarenheter inte resultera i samma positiva liv som tidningarna hävdar. Livsstilstidningarna porträtterar en slags fantasivärld och utopi som inte alls stämmer överrens med verkliga livet. Utan om vi följer deras tips kommer vi istället att uppleva osäkerhet och otrygghet samt ofta misslyckas vilket leder till sämre ekonomi och psykisk ohälsa.},
 author    = {Rönnblom, Karin},
 keyword   = {möjligheter,risker,framgång,ideal,livsstil,livsstilstidningar,slash,karriär,individualitet,individualism,identitet,konsumtion,osäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det fulländade livet/den naiva konsumenten? – En kvalitativ innehållsanalys av arbetsporträtteringen i livsstilstidningar},
 year     = {2013},
}