Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Alla vill ha samma typ av annorlunda saker - En studie kring identitetsskapande värden och ideal i inredningsbloggar

Maule, Sophia LU (2013) MKVK01 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: “Alla vill ha samma typ av annorlunda saker” – en studie kring identitetsskapande värden i inredningsbloggar
Ämne/Kurs: MKVK04, Kandidatkurs i medie- & kommunikations- vetenskap. Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet.
Författare: Sophia Maule
Handledare: Johan Jarlbrink
Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka och analysera identitetsskapande värden och ideal kring konsumtion så som de förmedlas i inrednings-bloggar.
Metod: Undersökningen utfördes med en kvalitativ ansats, där den huvudsakliga metoden utgjordes av en semiotiskt inspirerad text- och bildanalys.
Resultat: Min studie visar att inredningsbloggarna fungerar som en slags statusreferens och vägvisare för individen i... (More)
Uppsatsens titel: “Alla vill ha samma typ av annorlunda saker” – en studie kring identitetsskapande värden i inredningsbloggar
Ämne/Kurs: MKVK04, Kandidatkurs i medie- & kommunikations- vetenskap. Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet.
Författare: Sophia Maule
Handledare: Johan Jarlbrink
Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka och analysera identitetsskapande värden och ideal kring konsumtion så som de förmedlas i inrednings-bloggar.
Metod: Undersökningen utfördes med en kvalitativ ansats, där den huvudsakliga metoden utgjordes av en semiotiskt inspirerad text- och bildanalys.
Resultat: Min studie visar att inredningsbloggarna fungerar som en slags statusreferens och vägvisare för individen i konsumtions- samhället. Bloggarna förmedlar en mängd ideal där vikten av att vara unik kan ses som utmärkande. Detta framstår dock som paradoxalt då studien visar att bloggerskorna i slutändan konsumerar och presenterar likvärdiga saker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Maule, Sophia LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
semiotik, konsumtion, identitet, genus, bloggar, inredning, värden, ideal
language
Swedish
id
3358763
date added to LUP
2013-02-15 11:34:31
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{3358763,
 abstract   = {Uppsatsens titel: “Alla vill ha samma typ av annorlunda saker” – en studie kring identitetsskapande värden i inredningsbloggar
Ämne/Kurs: MKVK04, Kandidatkurs i medie- & kommunikations- vetenskap. Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet.
Författare: Sophia Maule
Handledare: Johan Jarlbrink
Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka och analysera identitetsskapande värden och ideal kring konsumtion så som de förmedlas i inrednings-bloggar.
Metod: Undersökningen utfördes med en kvalitativ ansats, där den huvudsakliga metoden utgjordes av en semiotiskt inspirerad text- och bildanalys.
Resultat: Min studie visar att inredningsbloggarna fungerar som en slags statusreferens och vägvisare för individen i konsumtions- samhället. Bloggarna förmedlar en mängd ideal där vikten av att vara unik kan ses som utmärkande. Detta framstår dock som paradoxalt då studien visar att bloggerskorna i slutändan konsumerar och presenterar likvärdiga saker.},
 author    = {Maule, Sophia},
 keyword   = {semiotik,konsumtion,identitet,genus,bloggar,inredning,värden,ideal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alla vill ha samma typ av annorlunda saker - En studie kring identitetsskapande värden och ideal i inredningsbloggar},
 year     = {2013},
}