Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunen, Hållbar Utveckling och Corporate Social Responsibility, en analytisk beskrivning på kommunens fördelar och möjligheter

Schjånberg, Marcus LU (2013) UTVK02 20122
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
En hållbar utveckling är något som har strävats efter redan innan begreppets definition 1987 (Utting 2000). Men tyvärr tillhör orättvisor och jämlikhetsklyftorna en global normalbild och vägen till en hållbar framtid är tyvärr full av flertalet hinder (Blowfield & Murray, 2008:10-11). Företagens roll i den här utvecklingen har på grund av detta analyserats och har trots dess dubbelsidiga natur främst blivit erkända som en till stor del kontrautvecklande aktör som förstärker dessa orättvisor i utvecklingsländer (Kiely 2008:183). På grund av detta har begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) utvecklats och bidrar till utvecklingsdebatten som en reglerande men frivillig kraft för att försöka skapa en förändring hos företagen och deras... (More)
En hållbar utveckling är något som har strävats efter redan innan begreppets definition 1987 (Utting 2000). Men tyvärr tillhör orättvisor och jämlikhetsklyftorna en global normalbild och vägen till en hållbar framtid är tyvärr full av flertalet hinder (Blowfield & Murray, 2008:10-11). Företagens roll i den här utvecklingen har på grund av detta analyserats och har trots dess dubbelsidiga natur främst blivit erkända som en till stor del kontrautvecklande aktör som förstärker dessa orättvisor i utvecklingsländer (Kiely 2008:183). På grund av detta har begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) utvecklats och bidrar till utvecklingsdebatten som en reglerande men frivillig kraft för att försöka skapa en förändring hos företagen och deras påverkan på världens samhällen (Vogel 2005:8-10). Begreppet och dess effektiva påverkan kan diskuteras, men ger en möjlighet för företag att anamma hållbara perspektiv i sitt agerande och uppmärksammar problematiken som existerar kring utveckling. Vidare verkar det som att specifika konfigurationer av länder har möjlighet att erhålla en större mängd CSR-engagerade företag än andra (Gjølberg 2009). Gjølberg anser att det institutionella regleringsramverk som går att finna i norden bidrar till skapandet av implicita anledningar till ett förhöjt engagemang. Denna studie har därför undersökt vilka eventuella fördelar som finns hos en sådan institutionell aktör att agera för att agera för en hållbar utveckling och CSR. Studien är därför lokalt förankrad och fokuserar på kommunen Malmö av både praktiska som forskningsmotiverade anledningar. Forskning kring detta ämne finns nämigen redan etablerad, men är i en sådan omfattning att lokala tendenser och detaljer inte blivit redovisade. I studien användes intervjuer som metod och det erhållna materialet är hämtat från två olika intervjuer med representanter från kommunen. Från studien har flertalet slutsatser kunnat dras och det går att se flera olika möjligheter för en kommun att bidra till frågor inom hållbar utveckling och CSR. Det har blivit identifierat att kommunen har en viktig och stor roll i samhället och kan via denna skapa en stor påverkan. De fördelar som har kunnat urskiljas ger dessutom kommunen en stor potential att växa i fältet. Förövrigt har studien även visat innebörden av lokalt förankrat arbete i frågor kring hållbar utveckling och CSR, och är något som är till fördel för såväl kommunen och de aktörer de samarbetar med, men även för utvecklingen av begreppen hållbar utveckling och CSR. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schjånberg, Marcus LU
supervisor
organization
alternative title
The Municipality, Sustainable Development and Corporate Social Responsibility, a analytical description of the municipality's benefits and possibilities
course
UTVK02 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sustainable Development, CSR, Corporate Social Responsibilities, Municipality, benefits and possibilities.
language
Swedish
id
3364950
date added to LUP
2013-06-17 08:56:07
date last changed
2013-06-17 08:56:07
@misc{3364950,
 abstract   = {En hållbar utveckling är något som har strävats efter redan innan begreppets definition 1987 (Utting 2000). Men tyvärr tillhör orättvisor och jämlikhetsklyftorna en global normalbild och vägen till en hållbar framtid är tyvärr full av flertalet hinder (Blowfield & Murray, 2008:10-11). Företagens roll i den här utvecklingen har på grund av detta analyserats och har trots dess dubbelsidiga natur främst blivit erkända som en till stor del kontrautvecklande aktör som förstärker dessa orättvisor i utvecklingsländer (Kiely 2008:183). På grund av detta har begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) utvecklats och bidrar till utvecklingsdebatten som en reglerande men frivillig kraft för att försöka skapa en förändring hos företagen och deras påverkan på världens samhällen (Vogel 2005:8-10). Begreppet och dess effektiva påverkan kan diskuteras, men ger en möjlighet för företag att anamma hållbara perspektiv i sitt agerande och uppmärksammar problematiken som existerar kring utveckling. Vidare verkar det som att specifika konfigurationer av länder har möjlighet att erhålla en större mängd CSR-engagerade företag än andra (Gjølberg 2009). Gjølberg anser att det institutionella regleringsramverk som går att finna i norden bidrar till skapandet av implicita anledningar till ett förhöjt engagemang. Denna studie har därför undersökt vilka eventuella fördelar som finns hos en sådan institutionell aktör att agera för att agera för en hållbar utveckling och CSR. Studien är därför lokalt förankrad och fokuserar på kommunen Malmö av både praktiska som forskningsmotiverade anledningar. Forskning kring detta ämne finns nämigen redan etablerad, men är i en sådan omfattning att lokala tendenser och detaljer inte blivit redovisade. I studien användes intervjuer som metod och det erhållna materialet är hämtat från två olika intervjuer med representanter från kommunen. Från studien har flertalet slutsatser kunnat dras och det går att se flera olika möjligheter för en kommun att bidra till frågor inom hållbar utveckling och CSR. Det har blivit identifierat att kommunen har en viktig och stor roll i samhället och kan via denna skapa en stor påverkan. De fördelar som har kunnat urskiljas ger dessutom kommunen en stor potential att växa i fältet. Förövrigt har studien även visat innebörden av lokalt förankrat arbete i frågor kring hållbar utveckling och CSR, och är något som är till fördel för såväl kommunen och de aktörer de samarbetar med, men även för utvecklingen av begreppen hållbar utveckling och CSR.},
 author    = {Schjånberg, Marcus},
 keyword   = {Sustainable Development,CSR,Corporate Social Responsibilities,Municipality,benefits and possibilities.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunen, Hållbar Utveckling och Corporate Social Responsibility, en analytisk beskrivning på kommunens fördelar och möjligheter},
 year     = {2013},
}