Advanced

Ryska adverb : en studie i grammatikalisering

Trakymaite, Ringaile (2006) RYS054 20061
Russian Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har ett tvåfaldigt syfte – dels att diskutera grammatikaliseringens teori och de viktigaste teoretiska problem som denna teori adresserar i fråga om språkutvecklingen; dels att försöka applicera den teoretiska del av grammatikali-sering som man kallar för subjektiviseringsprocess (process of subjectivisation) på en del av de moderna ryska adverb som är motiverade av adjektiv, i sin tur deriverade från substantiv. Studien är baserad på två språkdatabaser: en rysk korpus, som är skapad vid Uppsala Universitet - därför benämnd Uppsala Corpus, UC 1) - samt en korpus ryska intervjutexter, utarbetad vid Tübingens Univer-sitet, TIC som är del av en större databas över ryska texter (Russian Text Corpora) 2). Dessa två har valts för... (More)
Denna uppsats har ett tvåfaldigt syfte – dels att diskutera grammatikaliseringens teori och de viktigaste teoretiska problem som denna teori adresserar i fråga om språkutvecklingen; dels att försöka applicera den teoretiska del av grammatikali-sering som man kallar för subjektiviseringsprocess (process of subjectivisation) på en del av de moderna ryska adverb som är motiverade av adjektiv, i sin tur deriverade från substantiv. Studien är baserad på två språkdatabaser: en rysk korpus, som är skapad vid Uppsala Universitet - därför benämnd Uppsala Corpus, UC 1) - samt en korpus ryska intervjutexter, utarbetad vid Tübingens Univer-sitet, TIC som är del av en större databas över ryska texter (Russian Text Corpora) 2). Dessa två har valts för att följa utvecklingen i både tal- och skriftspråket. UC omfattar sakprosa och skönlitterära texter, medan TIC innehåller intervjuer och därför återspeglar det talade språket bättre.

1) Mer information om denna korpus finns tillgänglig på följande hemsida: www.slaviska.uu.se/korpus.htm.
2) Mer information om denna korpus finns tillgänglig på följande hemsida: www.sfb441.uni-tuebingen.de/b1/korpora.html. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3458632,
 abstract   = {Denna uppsats har ett tvåfaldigt syfte – dels att diskutera grammatikaliseringens teori och de viktigaste teoretiska problem som denna teori adresserar i fråga om språkutvecklingen; dels att försöka applicera den teoretiska del av grammatikali-sering som man kallar för subjektiviseringsprocess (process of subjectivisation) på en del av de moderna ryska adverb som är motiverade av adjektiv, i sin tur deriverade från substantiv. Studien är baserad på två språkdatabaser: en rysk korpus, som är skapad vid Uppsala Universitet - därför benämnd Uppsala Corpus, UC 1) - samt en korpus ryska intervjutexter, utarbetad vid Tübingens Univer-sitet, TIC som är del av en större databas över ryska texter (Russian Text Corpora) 2). Dessa två har valts för att följa utvecklingen i både tal- och skriftspråket. UC omfattar sakprosa och skönlitterära texter, medan TIC innehåller intervjuer och därför återspeglar det talade språket bättre. 

1) Mer information om denna korpus finns tillgänglig på följande hemsida: www.slaviska.uu.se/korpus.htm. 
2) Mer information om denna korpus finns tillgänglig på följande hemsida: www.sfb441.uni-tuebingen.de/b1/korpora.html.},
 author    = {Trakymaite, Ringaile},
 keyword   = {grammatikalisering,adverb,subjektivisering,ryska,ordklass,interjektion,predikativer,gradadverb,наречие,части речи,междометия,предикативные наречия,категория состояния,деепричастие,grammaticalization,intensifier,adverbial predicates,interjection,Russian},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ryska adverb : en studie i grammatikalisering},
 year     = {2006},
}