Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

King of Sweden – En analys av maskulinitet

Berger, Susanna LU (2013) MKVK04 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Medier kan påverka oss genom att visa upp exempel på hur män och kvinnor ska se ut och agera. Livsstilstidningar riktade till män är ett relativt nytt fenomen. Genom att tidningar ger råd och tips till sina läsare kan dessa fungera som facit åt osäkra män som önskar att åstadkomma maskulinitet. Syftet med uppsatsen är att få fördjupande kunskaper hur ett modemagasin för män framhäver genus och bidrar till att skapandet av olika ideal, bildandet och upprätthållning av olika normer om män, kvinnor, maskulinitet och femininitet. Metoden som användes var en kvalitativ text och bildanalys med inriktning på semiotikens denotation och konnotation. Målet med uppsatsen var att på djupet granska modemagasinet King of Swedens (King) intervjuer och... (More)
Medier kan påverka oss genom att visa upp exempel på hur män och kvinnor ska se ut och agera. Livsstilstidningar riktade till män är ett relativt nytt fenomen. Genom att tidningar ger råd och tips till sina läsare kan dessa fungera som facit åt osäkra män som önskar att åstadkomma maskulinitet. Syftet med uppsatsen är att få fördjupande kunskaper hur ett modemagasin för män framhäver genus och bidrar till att skapandet av olika ideal, bildandet och upprätthållning av olika normer om män, kvinnor, maskulinitet och femininitet. Metoden som användes var en kvalitativ text och bildanalys med inriktning på semiotikens denotation och konnotation. Målet med uppsatsen var att på djupet granska modemagasinet King of Swedens (King) intervjuer och tillhörande bilder för att få fram underliggande budskap. Resultatet visade att King bidrog till framställning och upprätthållning av olika normer då tidningen både indirekt och direkt framför maskulinitet respektive femininitet i deras intervjuer och bilder. King upprätthåller normer om att män vanligtvis är aggressivare än kvinnor, att män bör vara idrottsintresserade, fokuserade på sina prestationer och att de inte öppet bör visa upp sina känslor eller lyssna på feminina människor. King framförde maskulinitet genom att låta sina intervjupersoner sitta på ett maskulint sätt, framställa dem som aggressiva och sportiga när de höll i olika vapen och basebollträ. Majoriteten av bilderna framställde männen som seriösa då de hade allvarliga ansiktsuttryck, blickade åt sidan och var publicerade i svart och vitt. I intervjuerna framkom det även att män som riskerar att kopplas ihop med femininitet bör väga upp detta genom att agera eller framhäva sig på ett maskulint sätt, för att inte riskera att förlora sin hegemoniska maskulinitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berger, Susanna LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
maskulinitet, livsstilstidningar, King of Sweden, konnotation, denotation, semiotik, hegemonisk maskulinitet, genus, performativitet, heteronormativitet, modemagasin, femininitet
language
Swedish
id
3458707
date added to LUP
2013-03-12 13:22:22
date last changed
2014-09-04 08:35:59
@misc{3458707,
 abstract   = {Medier kan påverka oss genom att visa upp exempel på hur män och kvinnor ska se ut och agera. Livsstilstidningar riktade till män är ett relativt nytt fenomen. Genom att tidningar ger råd och tips till sina läsare kan dessa fungera som facit åt osäkra män som önskar att åstadkomma maskulinitet. Syftet med uppsatsen är att få fördjupande kunskaper hur ett modemagasin för män framhäver genus och bidrar till att skapandet av olika ideal, bildandet och upprätthållning av olika normer om män, kvinnor, maskulinitet och femininitet. Metoden som användes var en kvalitativ text och bildanalys med inriktning på semiotikens denotation och konnotation. Målet med uppsatsen var att på djupet granska modemagasinet King of Swedens (King) intervjuer och tillhörande bilder för att få fram underliggande budskap. Resultatet visade att King bidrog till framställning och upprätthållning av olika normer då tidningen både indirekt och direkt framför maskulinitet respektive femininitet i deras intervjuer och bilder. King upprätthåller normer om att män vanligtvis är aggressivare än kvinnor, att män bör vara idrottsintresserade, fokuserade på sina prestationer och att de inte öppet bör visa upp sina känslor eller lyssna på feminina människor. King framförde maskulinitet genom att låta sina intervjupersoner sitta på ett maskulint sätt, framställa dem som aggressiva och sportiga när de höll i olika vapen och basebollträ. Majoriteten av bilderna framställde männen som seriösa då de hade allvarliga ansiktsuttryck, blickade åt sidan och var publicerade i svart och vitt. I intervjuerna framkom det även att män som riskerar att kopplas ihop med femininitet bör väga upp detta genom att agera eller framhäva sig på ett maskulint sätt, för att inte riskera att förlora sin hegemoniska maskulinitet.},
 author    = {Berger, Susanna},
 keyword   = {maskulinitet,livsstilstidningar,King of Sweden,konnotation,denotation,semiotik,hegemonisk maskulinitet,genus,performativitet,heteronormativitet,modemagasin,femininitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {King of Sweden – En analys av maskulinitet},
 year     = {2013},
}