Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brand Personality och Brand Equity i modebranschen - en jämförelse mellan svenska och utländska modevarumärken

Holmgren, Johan LU ; Malmberg, Victoria and Matsson, Elisabeth (2013) FEKH29 20122
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att urskilja om svenska modevarumärken har specifika personligheter som fungerar som konkurrensfördelar gentemot utländska modevarumärken på den svenska marknaden.

Metod: Undersökningen är en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning med ett deduktivt angreppssätt där riktningen går från teori till empiri. En positivistisk vetenskapssyn har tillämpats. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk består av vetenskapliga teorier inom Brand Equity, Prispremie och Brand Personality.

Empiri: Empirin är insamlad genom en enkätundersökning som är besvarad av 104 respondenter och grundar sig i ett slumpmässigt sannolikhetsurval. Det empiriska resultatet redogör hur tre svenska- och tre utländska modevarumärken... (More)
Syfte: Att urskilja om svenska modevarumärken har specifika personligheter som fungerar som konkurrensfördelar gentemot utländska modevarumärken på den svenska marknaden.

Metod: Undersökningen är en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning med ett deduktivt angreppssätt där riktningen går från teori till empiri. En positivistisk vetenskapssyn har tillämpats. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk består av vetenskapliga teorier inom Brand Equity, Prispremie och Brand Personality.

Empiri: Empirin är insamlad genom en enkätundersökning som är besvarad av 104 respondenter och grundar sig i ett slumpmässigt sannolikhetsurval. Det empiriska resultatet redogör hur tre svenska- och tre utländska modevarumärken korrelerar med varumärkespersonlighet, prispremie och svenskhet.

Resultat: Undersökningen visar att det inte finns någon varumärkespersonlighet som är unik för endast svenska modevarumärken och som i sin tur gör dem konkurrenskraftiga gentemot utländska. Samtliga svenska modevarumärken i denna studie är konkurrenskraftiga sett till förmågan att få konsumenter att betala en prispremie på den svenska marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Johan LU ; Malmberg, Victoria and Matsson, Elisabeth
supervisor
organization
course
FEKH29 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Brand Personality, Brand Equity, Prispremium, Mode, Konkurrenskraft
language
Swedish
id
3470216
date added to LUP
2013-02-18 15:27:58
date last changed
2013-02-18 15:27:58
@misc{3470216,
 abstract   = {Syfte: Att urskilja om svenska modevarumärken har specifika personligheter som fungerar som konkurrensfördelar gentemot utländska modevarumärken på den svenska marknaden. 

Metod: Undersökningen är en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning med ett deduktivt angreppssätt där riktningen går från teori till empiri. En positivistisk vetenskapssyn har tillämpats. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk består av vetenskapliga teorier inom Brand Equity, Prispremie och Brand Personality. 

Empiri: Empirin är insamlad genom en enkätundersökning som är besvarad av 104 respondenter och grundar sig i ett slumpmässigt sannolikhetsurval. Det empiriska resultatet redogör hur tre svenska- och tre utländska modevarumärken korrelerar med varumärkespersonlighet, prispremie och svenskhet. 

Resultat: Undersökningen visar att det inte finns någon varumärkespersonlighet som är unik för endast svenska modevarumärken och som i sin tur gör dem konkurrenskraftiga gentemot utländska. Samtliga svenska modevarumärken i denna studie är konkurrenskraftiga sett till förmågan att få konsumenter att betala en prispremie på den svenska marknaden.},
 author    = {Holmgren, Johan and Malmberg, Victoria and Matsson, Elisabeth},
 keyword   = {Brand Personality,Brand Equity,Prispremium,Mode,Konkurrenskraft},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brand Personality och Brand Equity i modebranschen - en jämförelse mellan svenska och utländska modevarumärken},
 year     = {2013},
}