Advanced

Synkronisering av vägdatabaser med KML och GeoRSS : en fallstudie i Trafikverkets verksamhet

Mattsson, Jakob LU (2011) In Examensarbete i geografisk informationsteknik EXTM05 20111
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Surveying (M.Sc.Eng.)
Abstract
Trafikverket, the Swedish Transport Administration, is responsible for data on Swedish roads. The road data are stored in “NVDB”, national road database.
Trafikverket delivers, receives and presents large amounts of data. They have several contracts with companies and other agencies for data exchange. Road data has a wide area of use, including as reference system for road-related information, planning of operations and maintenance, planning for road safety, navigation in GPS-equipment, route planning for emergency services, public transport, school transport and transport companies and more. The information obtained from these uses must be
proper which requires that the road data is up-to-date, why it is important that any changes and... (More)
Trafikverket, the Swedish Transport Administration, is responsible for data on Swedish roads. The road data are stored in “NVDB”, national road database.
Trafikverket delivers, receives and presents large amounts of data. They have several contracts with companies and other agencies for data exchange. Road data has a wide area of use, including as reference system for road-related information, planning of operations and maintenance, planning for road safety, navigation in GPS-equipment, route planning for emergency services, public transport, school transport and transport companies and more. The information obtained from these uses must be
proper which requires that the road data is up-to-date, why it is important that any changes and updates on road data are reported to Trafikverket.
Collecting new and updated road data is a problem for Trafikveket since the data suppliers not always deliver the data. Apart from those changes and updates, you can also report errors on the road data through a web service that Trafikverket provides. But the web service, “NVDB på webben”, is outdated and uses old technology. Due to these problems, Trafikverket would like to study KML and GeoRSS as potential solutions for error reporting and to send signals about changed data. The aim with this thesis is to do that study.
The study consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is based on documents from Trafikverket, literature and other sources. It presents how the road data are handled currently, how KML and GeoRSS works and which mapping services and software that can be used. The practical part contains proposals for technical solutions to signals for changed data and error reporting.
It is clear that the KML, together with Google Earth, can be used to mark and describe objects that can easily be attached to an e-mail message. For complete error reporting KML-files with road data are required, so comparisons can be made. It is also clear that a solution with KML and Google Earth would reach out to the public in a better way than the current web service does. Furthermore, KML, in Google Earth, can be used to study roads in three dimensions, which make it possible to study the accuracy of the roads heights.
GeoRSS is considered too inefficient to be a better solution than the current when sending change signals to Trafikverket. The technical solution that was created contained too many steps with manual handling for being a good solution. (Less)
Abstract (Swedish)
Trafikverket ansvarar för data om Sveriges vägnät. Vägnätet och dess egenskaper lagras i NVDB, nationell vägdatabas. Trafikverket levererar, tar emot och presenterar stora mängder data och har flertalet avtal med företag och andra myndigheter.
Vägdata har ett stort användningsområde innefattande referenssystem för
vägnätsanknuten information, planering av drift och underhåll, planering för trafiksäkerhet, navigation i GPS-utrustning, ruttplanering för räddningstjänst, kollektivtrafik, skolskjuts och transportbolag med mera. För att informationen man tar fram skall vara korrekt krävs det att vägdata är aktuella, varför det är viktigt att rapportering av förändringar i vägnätet sker.
Att få information om förändringar, så kallade... (More)
Trafikverket ansvarar för data om Sveriges vägnät. Vägnätet och dess egenskaper lagras i NVDB, nationell vägdatabas. Trafikverket levererar, tar emot och presenterar stora mängder data och har flertalet avtal med företag och andra myndigheter.
Vägdata har ett stort användningsområde innefattande referenssystem för
vägnätsanknuten information, planering av drift och underhåll, planering för trafiksäkerhet, navigation i GPS-utrustning, ruttplanering för räddningstjänst, kollektivtrafik, skolskjuts och transportbolag med mera. För att informationen man tar fram skall vara korrekt krävs det att vägdata är aktuella, varför det är viktigt att rapportering av förändringar i vägnätet sker.
Att få information om förändringar, så kallade förändringssignaler, för vägdata är dock ett problem, då indataleverantörer inte alltid levererar nya data till Trafikverket. Förutom förändringar kan man även rapportera in felaktigheter i vägnätet genom en webbtjänst som Trafikverket tillhandahåller. Webbtjänsten, NVDB på webben, har dock en förlegad teknisk lösning. Trafikverket vill därför undersöka om KML och
GeoRSS kan utgöra tekniska lösningar för felrapportering och för att skicka förändringssignaler vilket är huvudsyftet att utreda i detta examensarbete.
Denna studie består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen baseras på dokument från Trafikverket, litteratur och övriga källor och redogör utförligare för hur vägdata hanteras i dagsläget, hur KML och GeoRSS fungerar samt vilka karttjänster och programvara som kan användas. Den praktiska delen innehåller förslag på tekniska lösningar för förändringssignaler och felrapportering.
Det står klart att KML, om det används tillsammans med Google Earth, kan användas för att markera ut och beskriva objekt som sedan enkelt kan bifogas i ett e-postmeddelande. För att det ska kunna användas till fullständig felrapportering krävs att KML-filer skapas för vägdata så att jämförelser kan göras. Klart är också att en lösning med KML och Google Earth skulle nå ut till allmänheten på ett bättre sätt än vad den nuvarande webbtjänsten gör.
Vidare kan KML, i Google Earth, användas till att studera vägnätet i tre dimensioner vilket öppnar möjligheten för att studera om vägnätets höjdangivelser är korrekta. Gällande GeoRSS anses det vara för ineffektivt för att vara en bättre lösning än de nuvarande när det handlar om att skicka förändringssignaler till Trafikverket. Den
tekniska lösningen som skapades innehåller alltför många steg med manuell hantering vilket gör arbetsprocessen längre än vad som är nödvändigt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Jakob LU
supervisor
organization
alternative title
Synchronization of road databases with KML and GeoRSS : a case study in Trafikverkets operations
course
EXTM05 20111
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
FME, NVDB, GeoRSS, KML, Google Earth, Google Maps, OpenStreetMap
publication/series
Examensarbete i geografisk informationsteknik
report number
3
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Thomas Norlin, enheten för trafik-, väg- och järnvägsinformation, Trafikverket.
id
3516088
date added to LUP
2013-02-22 12:05:10
date last changed
2013-06-28 12:11:22
@misc{3516088,
 abstract   = {Trafikverket, the Swedish Transport Administration, is responsible for data on Swedish roads. The road data are stored in “NVDB”, national road database.
Trafikverket delivers, receives and presents large amounts of data. They have several contracts with companies and other agencies for data exchange. Road data has a wide area of use, including as reference system for road-related information, planning of operations and maintenance, planning for road safety, navigation in GPS-equipment, route planning for emergency services, public transport, school transport and transport companies and more. The information obtained from these uses must be
proper which requires that the road data is up-to-date, why it is important that any changes and updates on road data are reported to Trafikverket.
Collecting new and updated road data is a problem for Trafikveket since the data suppliers not always deliver the data. Apart from those changes and updates, you can also report errors on the road data through a web service that Trafikverket provides. But the web service, “NVDB på webben”, is outdated and uses old technology. Due to these problems, Trafikverket would like to study KML and GeoRSS as potential solutions for error reporting and to send signals about changed data. The aim with this thesis is to do that study. 
The study consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is based on documents from Trafikverket, literature and other sources. It presents how the road data are handled currently, how KML and GeoRSS works and which mapping services and software that can be used. The practical part contains proposals for technical solutions to signals for changed data and error reporting.
It is clear that the KML, together with Google Earth, can be used to mark and describe objects that can easily be attached to an e-mail message. For complete error reporting KML-files with road data are required, so comparisons can be made. It is also clear that a solution with KML and Google Earth would reach out to the public in a better way than the current web service does. Furthermore, KML, in Google Earth, can be used to study roads in three dimensions, which make it possible to study the accuracy of the roads heights.
GeoRSS is considered too inefficient to be a better solution than the current when sending change signals to Trafikverket. The technical solution that was created contained too many steps with manual handling for being a good solution.},
 author    = {Mattsson, Jakob},
 keyword   = {FME,NVDB,GeoRSS,KML,Google Earth,Google Maps,OpenStreetMap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete i geografisk informationsteknik},
 title    = {Synkronisering av vägdatabaser med KML och GeoRSS : en fallstudie i Trafikverkets verksamhet},
 year     = {2011},
}