Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den sociale konstruktion af uddannelsen. Et kritisk syn på senmoderne læringsdiskurser

Vibæk, Ulrik LU (2013) PEDM22 20122
Education
Abstract (Danish)
Den sociale konstruktion af uddannelsen viser, hvordan synet på læring skifter karakter i takt med, at det generelle samfundssyn ændrer sig; og dermed hvordan samfundet som helhed fører dets ideer helt ind i læringsprocesserne på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Den metodiske frem-gangsmåde til at bibringe en sådan belysning er en kritisk diskursanalyse af pædagoguddannelsens lovmæssige grund-lag.
Den teoretiske ramme er placeret i skæringspunktet mellem uddannelsessociologi og pædagogisk filosofi. Dermed føl-ges groft sagt to sfærer, der overlapper hinanden. Det er dels teorier inden for den erfaringsbaserede læring, og dels er det teorier inden for samfundsvidenskabens kritiske realisme.
Overordnet sigter undersøgelsen efter, at... (More)
Den sociale konstruktion af uddannelsen viser, hvordan synet på læring skifter karakter i takt med, at det generelle samfundssyn ændrer sig; og dermed hvordan samfundet som helhed fører dets ideer helt ind i læringsprocesserne på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Den metodiske frem-gangsmåde til at bibringe en sådan belysning er en kritisk diskursanalyse af pædagoguddannelsens lovmæssige grund-lag.
Den teoretiske ramme er placeret i skæringspunktet mellem uddannelsessociologi og pædagogisk filosofi. Dermed føl-ges groft sagt to sfærer, der overlapper hinanden. Det er dels teorier inden for den erfaringsbaserede læring, og dels er det teorier inden for samfundsvidenskabens kritiske realisme.
Overordnet sigter undersøgelsen efter, at belyse hvad der kendetegner pædagogstuderendes læring, og hvordan denne læring bliver påvirket af den neoliberale strømning. I under-søgelsen behandles læringsbegrebet, samfund og globalise-ring, love og bekendtgørelser om pædagoguddannelsen, og endelig rettes blikket mod hvordan disse ting påvirker hin-anden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vibæk, Ulrik LU
supervisor
organization
course
PEDM22 20122
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
diskurs, pædagoguddannelse, professionsbachelor, globalisering, konkurrencestat, neoliberalisme, læring
language
Danish
id
3560569
date added to LUP
2013-04-30 13:55:56
date last changed
2014-09-04 08:37:03
@misc{3560569,
 abstract   = {Den sociale konstruktion af uddannelsen viser, hvordan synet på læring skifter karakter i takt med, at det generelle samfundssyn ændrer sig; og dermed hvordan samfundet som helhed fører dets ideer helt ind i læringsprocesserne på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Den metodiske frem-gangsmåde til at bibringe en sådan belysning er en kritisk diskursanalyse af pædagoguddannelsens lovmæssige grund-lag.
Den teoretiske ramme er placeret i skæringspunktet mellem uddannelsessociologi og pædagogisk filosofi. Dermed føl-ges groft sagt to sfærer, der overlapper hinanden. Det er dels teorier inden for den erfaringsbaserede læring, og dels er det teorier inden for samfundsvidenskabens kritiske realisme. 
Overordnet sigter undersøgelsen efter, at belyse hvad der kendetegner pædagogstuderendes læring, og hvordan denne læring bliver påvirket af den neoliberale strømning. I under-søgelsen behandles læringsbegrebet, samfund og globalise-ring, love og bekendtgørelser om pædagoguddannelsen, og endelig rettes blikket mod hvordan disse ting påvirker hin-anden.},
 author    = {Vibæk, Ulrik},
 keyword   = {diskurs,pædagoguddannelse,professionsbachelor,globalisering,konkurrencestat,neoliberalisme,læring},
 language   = {dan},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den sociale konstruktion af uddannelsen. Et kritisk syn på senmoderne læringsdiskurser},
 year     = {2013},
}