Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Permanentering av fritidsområden längs Skånes kust

Roman, Johan LU (2013) SGEK02 20122
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Studien har huvudsakligen kretsat kring begreppen permanentering, förtätning, exploatering och hållbar utveckling. Syftet har varit att undersöka hur två fritidshusområden, Sandskogen i Ystad och Kanalgatorna i Höllviken, förändrats och utvecklats på olika sätt. Det empiriska materialet som legat till grund för studien har huvudsakligen varit intervjuer med kommunala tjänstemän i de två kommunerna, tjänstemän verksamma i relevanta yrkesområden. Utöver detta har områdesbestämmelser och översiktsplaner analyserats. Dessutom har två mindre observationer gjorts i respektive område för att betrakta områdena med mina egna ögon. Det teoretiska ramverket har baserats på hållbar utveckling och hållbar planering. Studien har varit en teorianvändande... (More)
Studien har huvudsakligen kretsat kring begreppen permanentering, förtätning, exploatering och hållbar utveckling. Syftet har varit att undersöka hur två fritidshusområden, Sandskogen i Ystad och Kanalgatorna i Höllviken, förändrats och utvecklats på olika sätt. Det empiriska materialet som legat till grund för studien har huvudsakligen varit intervjuer med kommunala tjänstemän i de två kommunerna, tjänstemän verksamma i relevanta yrkesområden. Utöver detta har områdesbestämmelser och översiktsplaner analyserats. Dessutom har två mindre observationer gjorts i respektive område för att betrakta områdena med mina egna ögon. Det teoretiska ramverket har baserats på hållbar utveckling och hållbar planering. Studien har varit en teorianvändande studie där hållbar utveckling och hållbar planering fungerat som ett försök till att förklara områdenas utveckling, dvs. hur tankar och visioner kring hållbar utveckling och hållbar planering kan ha påverkat områdenas utveckling. Resultatet har bland annat varit att kommunerna jobbat aktivt för att bevara de två områdenas naturliga karaktär, dock har de gjort det utifrån olika förutsättningar. Sandskogen i Ystad har med hjälp av arrendeavtal och områdesbestämmelser kunnat kontrolleras bättre än de privatägda tomterna i Kanalgatorna. Den befintliga naturen i respektive område har visat sig vara av hög betydelse för respektive kommun, därför har man från kommunalt håll värnat om att motverka förtätning och exploatering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roman, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
En jämförande studie av Sandskogen i Ystad och Kanalgatorna i Höllviken
course
SGEK02 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förtätning, permanentering, hållbar utveckling, exploatering
language
Swedish
id
3561602
date added to LUP
2013-03-22 10:33:45
date last changed
2013-03-22 10:33:45
@misc{3561602,
 abstract   = {Studien har huvudsakligen kretsat kring begreppen permanentering, förtätning, exploatering och hållbar utveckling. Syftet har varit att undersöka hur två fritidshusområden, Sandskogen i Ystad och Kanalgatorna i Höllviken, förändrats och utvecklats på olika sätt. Det empiriska materialet som legat till grund för studien har huvudsakligen varit intervjuer med kommunala tjänstemän i de två kommunerna, tjänstemän verksamma i relevanta yrkesområden. Utöver detta har områdesbestämmelser och översiktsplaner analyserats. Dessutom har två mindre observationer gjorts i respektive område för att betrakta områdena med mina egna ögon. Det teoretiska ramverket har baserats på hållbar utveckling och hållbar planering. Studien har varit en teorianvändande studie där hållbar utveckling och hållbar planering fungerat som ett försök till att förklara områdenas utveckling, dvs. hur tankar och visioner kring hållbar utveckling och hållbar planering kan ha påverkat områdenas utveckling. Resultatet har bland annat varit att kommunerna jobbat aktivt för att bevara de två områdenas naturliga karaktär, dock har de gjort det utifrån olika förutsättningar. Sandskogen i Ystad har med hjälp av arrendeavtal och områdesbestämmelser kunnat kontrolleras bättre än de privatägda tomterna i Kanalgatorna. Den befintliga naturen i respektive område har visat sig vara av hög betydelse för respektive kommun, därför har man från kommunalt håll värnat om att motverka förtätning och exploatering.},
 author    = {Roman, Johan},
 keyword   = {förtätning,permanentering,hållbar utveckling,exploatering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Permanentering av fritidsområden längs Skånes kust},
 year     = {2013},
}