Advanced

Att röra vid sång - En studie om rytmikpedagogers syn på integrering av rytmik i sångundervisningen

Karlsson, Heidi (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Movement of singing - A study of educators' in eurhythmics approach to the integration of eurhythmics in vocal lessons.
The purpose of this study was to examine how the eurhythmics teachers look at the concept of eurhythmics and the integration of eurhythmics in vocal lessons. The chosen method was a qualitative interview study where five educators in eurhythmics, who also teach singing, were interviewed. The results show that eurhythmics educators look at eurhythmics from two perspectives; educational and methodical. Through these perspectives the eurhythmics teachers describe their use of eurhythmics that is in many cases limited in vocal lessons. A couple of the five eurhythmics teachers do not see movement as a method in vocal... (More)
Title: Movement of singing - A study of educators' in eurhythmics approach to the integration of eurhythmics in vocal lessons.
The purpose of this study was to examine how the eurhythmics teachers look at the concept of eurhythmics and the integration of eurhythmics in vocal lessons. The chosen method was a qualitative interview study where five educators in eurhythmics, who also teach singing, were interviewed. The results show that eurhythmics educators look at eurhythmics from two perspectives; educational and methodical. Through these perspectives the eurhythmics teachers describe their use of eurhythmics that is in many cases limited in vocal lessons. A couple of the five eurhythmics teachers do not see movement as a method in vocal lessons Conclusions presented in this study include that the eurhythmics teachers who had the most difficulties to integrate eurhythmics in song learning were those who taught private singing for older students. The eurhythmics teachers also stated that the use of eurhythmics in song learning was best suited for younger students in groups. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka hur rytmikpedagoger ser på begreppet rytmik och på integrering av rytmik i sångundervisningen. Metoden som tillämpades var en kvalitativ intervjuundersökning där fem rytmikpedagoger, som också undervisar i sång, intervjuades. Resultatet visar bland annat att rytmikpedagogerna ser på rytmik ur två perspektiv; ett rytmikpedagogiskt och ett rytmikmetodiskt. Genom dessa perspektiv beskriver rytmikpedagogerna deras användande av rytmik som i många fall är begränsad i sångundervisningen. Vissa av de fem rytmikpedagogerna lägger heller inte tyngden på rörelse som inlärning i sångundervisningen.
Slutsatser som presenteras i denna studie är bland annat att de rytmikpedagoger som hade svårast för att integrera... (More)
Denna studie syftar till att undersöka hur rytmikpedagoger ser på begreppet rytmik och på integrering av rytmik i sångundervisningen. Metoden som tillämpades var en kvalitativ intervjuundersökning där fem rytmikpedagoger, som också undervisar i sång, intervjuades. Resultatet visar bland annat att rytmikpedagogerna ser på rytmik ur två perspektiv; ett rytmikpedagogiskt och ett rytmikmetodiskt. Genom dessa perspektiv beskriver rytmikpedagogerna deras användande av rytmik som i många fall är begränsad i sångundervisningen. Vissa av de fem rytmikpedagogerna lägger heller inte tyngden på rörelse som inlärning i sångundervisningen.
Slutsatser som presenteras i denna studie är bland annat att de rytmikpedagoger som hade svårast för att integrera rytmik i sångundervisningen, var de som undervisade i enskild sång för äldre elever. Rytmikpedagogerna uppgav också att användandet av rytmik i sångundervisningen var bäst lämpat för yngre elever i grupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Heidi
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
eurhythmics, song, vocal lessons, integration, movement, body, learning, rytmik, sång, sångundervisning, rörelse, kroppen, lärande
language
Swedish
id
3563616
date added to LUP
2013-03-12 15:39:48
date last changed
2013-03-12 15:39:48
@misc{3563616,
 abstract   = {Title: Movement of singing - A study of educators' in eurhythmics approach to the integration of eurhythmics in vocal lessons.
The purpose of this study was to examine how the eurhythmics teachers look at the concept of eurhythmics and the integration of eurhythmics in vocal lessons. The chosen method was a qualitative interview study where five educators in eurhythmics, who also teach singing, were interviewed. The results show that eurhythmics educators look at eurhythmics from two perspectives; educational and methodical. Through these perspectives the eurhythmics teachers describe their use of eurhythmics that is in many cases limited in vocal lessons. A couple of the five eurhythmics teachers do not see movement as a method in vocal lessons Conclusions presented in this study include that the eurhythmics teachers who had the most difficulties to integrate eurhythmics in song learning were those who taught private singing for older students. The eurhythmics teachers also stated that the use of eurhythmics in song learning was best suited for younger students in groups.},
 author    = {Karlsson, Heidi},
 keyword   = {eurhythmics,song,vocal lessons,integration,movement,body,learning,rytmik,sång,sångundervisning,rörelse,kroppen,lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att röra vid sång - En studie om rytmikpedagogers syn på integrering av rytmik i sångundervisningen},
 year     = {2012},
}