Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Chefer i konflikt

Duggal, Sumit LU ; Persson, Linda LU and Källberg, Christer LU (2013) FEKH49 20122
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Chefer i konflikt – En kvalitativ studie i hur chefer hanterar motstridiga målsättningar och krav utifrån ett identitetsperspektiv

Seminariedatum: 2013-01-17

Kurs: FEKH49, Examensarbete Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Sumit Duggal, Christer Källberg och Linda Persson

Handledare: Nadja Sörgärde

Nyckelord: Särkoppling, handlingsutrymme, professionella identitet och värderingar, chefer, målsättningar och krav

Syfte: Vi vill belysa individens professionella identitet och hur den påverkar chefers agerande. Det finns enligt oss ett behov av att titta närmare på detta då den allmänna diskursen kring ledarskap i dag till stor utsträckning handlar om sociala strukturer och kontexter och hur dessa tolkas av chefer... (More)
Titel: Chefer i konflikt – En kvalitativ studie i hur chefer hanterar motstridiga målsättningar och krav utifrån ett identitetsperspektiv

Seminariedatum: 2013-01-17

Kurs: FEKH49, Examensarbete Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Sumit Duggal, Christer Källberg och Linda Persson

Handledare: Nadja Sörgärde

Nyckelord: Särkoppling, handlingsutrymme, professionella identitet och värderingar, chefer, målsättningar och krav

Syfte: Vi vill belysa individens professionella identitet och hur den påverkar chefers agerande. Det finns enligt oss ett behov av att titta närmare på detta då den allmänna diskursen kring ledarskap i dag till stor utsträckning handlar om sociala strukturer och kontexter och hur dessa tolkas av chefer utifrån andra begrepp och teorier än professionell identitet. Vi vill belysa att utifrån professionell identitet kan man förklara och förstå vissa fenomen annorlunda än om man utgår från andra ”redskap”.

Metod: Vi utgår från en tolkningsinriktad ansats med en konstruktionistisk syn. Vi har därför utfört en kvalitativ studie med ett induktivt angreppssätt. Vår empiriinsamling har skett genom semistruktuerade och personliga intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Vi har i studien använt oss av teorier kring identitet och värderingar samt särkoppling som är ett begrepp från den nyinstitutionella teorin. Med hjälp av dessa teorier och begrepp har vi argumenterat och analyserat för vår poäng i vår studie.

Empiri: Vår empiriska data utgörs av åtta intervjuer med enhets- och verksamhetschefer inom vård och omsorg i Skåne län.
Resultat: Vi har i vår studie märkt att cheferna upplever motstridiga målsättningar och krav till följd av deras professionella identitet och värderingar. Detta skapar en konflikt i deras arbete. Genom att särkoppla kan cheferna skapa sig ett handlingsutrymme som de behöver för att kunna arbeta med uppgifter de själva prioriterar istället för tilldelade målsättningar och krav som de förväntas uppfylla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Duggal, Sumit LU ; Persson, Linda LU and Källberg, Christer LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie i hur chefer hanterar motstridiga målsättningar och krav utifrån ett identitetsperspektiv
course
FEKH49 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
3615536
date added to LUP
2013-03-25 15:40:55
date last changed
2013-03-25 15:40:55
@misc{3615536,
 abstract   = {Titel: Chefer i konflikt – En kvalitativ studie i hur chefer hanterar motstridiga målsättningar och krav utifrån ett identitetsperspektiv

Seminariedatum: 2013-01-17

Kurs: FEKH49, Examensarbete Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Sumit Duggal, Christer Källberg och Linda Persson

Handledare: Nadja Sörgärde

Nyckelord: Särkoppling, handlingsutrymme, professionella identitet och värderingar, chefer, målsättningar och krav

Syfte: Vi vill belysa individens professionella identitet och hur den påverkar chefers agerande. Det finns enligt oss ett behov av att titta närmare på detta då den allmänna diskursen kring ledarskap i dag till stor utsträckning handlar om sociala strukturer och kontexter och hur dessa tolkas av chefer utifrån andra begrepp och teorier än professionell identitet. Vi vill belysa att utifrån professionell identitet kan man förklara och förstå vissa fenomen annorlunda än om man utgår från andra ”redskap”.

Metod: Vi utgår från en tolkningsinriktad ansats med en konstruktionistisk syn. Vi har därför utfört en kvalitativ studie med ett induktivt angreppssätt. Vår empiriinsamling har skett genom semistruktuerade och personliga intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Vi har i studien använt oss av teorier kring identitet och värderingar samt särkoppling som är ett begrepp från den nyinstitutionella teorin. Med hjälp av dessa teorier och begrepp har vi argumenterat och analyserat för vår poäng i vår studie.

Empiri: Vår empiriska data utgörs av åtta intervjuer med enhets- och verksamhetschefer inom vård och omsorg i Skåne län.
Resultat: Vi har i vår studie märkt att cheferna upplever motstridiga målsättningar och krav till följd av deras professionella identitet och värderingar. Detta skapar en konflikt i deras arbete. Genom att särkoppla kan cheferna skapa sig ett handlingsutrymme som de behöver för att kunna arbeta med uppgifter de själva prioriterar istället för tilldelade målsättningar och krav som de förväntas uppfylla.},
 author    = {Duggal, Sumit and Persson, Linda and Källberg, Christer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Chefer i konflikt},
 year     = {2013},
}